Meyer Werft

IT-systemer må ikke blive søsyge

Når det drejer sig om at bygge avancerede skibe, er det tyske skibsværft Meyer Werft GmbH & Co. KG fra Papenburg et af verdens førende. Her har man i mere end 25 år bygget hypermoderne krydstogtskibe. Det seneste i rækken er "Norwegian Joy": Det fjerde største passagerskib i verden og samtidig det største skib, som Meyer Werft nogensinde har bygget. Højtydende IT-systemer sikrer den bedst mulige komfort for de mere end 4.000 passagerer og omkring 2.000 besætningsmedlemmer på åbent hav. Rittal har leveret en fremtidssikker infrastruktur til datacentret om bord.

Vi har haft et vellykket samarbejde med Rittal gennem mange år. I denne periode har vi i fællesskab altid udviklet intelligente løsninger med henblik på installation af følsomme IT-komponenter på en driftssikker og pladsbesparende måde om bord på skibe.
Frank Langen, Technical Design Department, Meyer Werft
Meyer Werft recently completed its largest ever vessel, Norwegian Joy, which is thought to be the fourth largest passenger ship in the world.

Højtydende IT om bord

For værftet er installation af et datacenter kun en af de mange udfordringer inden for skibsbygning, men også her kræves der en masse specialviden. F.eks. er pladsen til teknikrum eller datacentre om bord på et passagerskib i princippet meget begrænset. Dertil kommer den begrænsede mulighed for vedligeholdelse eller reparation af IT-infrastrukturen under rejsen. Hvis IT-komponenter svigter undervejs, skal det være nemt at udskifte dele. Desuden skal IT-systemleverandøren tilbyde teknisk service i skibets destinationslande. Endelig er der en række andre særlige forhold, som der skal tages hensyn til: De store dieselmotorer genererer permanente vibrationer, således at IT-rackene skal beskyttes med nogle specielle gummilejer. Desuden kan temperatur og luftfugtighed svinge meget, afhængigt af hvor skibet sejler. Med en besætning på op til 2.000 personer kræves der detaljerede adgangskontrolsystemer for at beskytte IT-miljøet. Den ledsagende infrastruktur, såsom strømforsyning og køling, skal designes med tilstrækkelig redundans til at kunne tilbyde uafbrudt service i tilfælde af funktionsfejl.

Med verdenshavene som hjem

Planlægning af et sådant projekt starter mange år i forvejen. Pladsoptimeret installation er et af de centrale krav. Det samme gælder autonom drift af datacentret, og desuden skal de ombordværende teknikere beherske anlæggene. Skibets lange levetid kræver IT-tekniske komponenter af meget høj kvalitet. Andre faktorer er høj fleksibilitet, skalerbarhed og mulighed for udskiftning af IT-moduler, fordi skibene efter en bestemt periode ofte omstilles til en ny destination. Ved dimensionering af IT-infrastrukturen er det derfor også nødvendigt med en høj grad af standardisering for at kunne installere serverracks, køling og strømforsyning hurtigt og nemt.

IT er fordelt over hele skibet

Norwegian Joy har to rumligt adskilte datacentre i to forskellige brandzoner. I datacentrene arbejdes der med konventionelle kølekoncepter; der er op til ti TS IT-racks fra Rittal i IT-lokalerne. Disse racks er lukkede og klimareguleres ved hjælp af kølesystemer i LCP-serien (Liquid Cooling Package) med op til 30 kW effekt. Køleenhederne er monteret direkte på rackenes sideplader. På denne måde kan den varme luft fra serverne køles direkte, og dermed arbejder hele anlægget ekstremt effektivt. Skibets egne chillere leverer tilstrækkelige mængder afkølet vand. Under planlægningen blev der sørget for tilstrækkelig reservekapacitet i datacentret til fremtidige applikationer, hvis skibet skal bruges i et andet destinationsområde med andre kundegrupper.

Rittal yder desuden en global garanti på komponenterne i skibets datacenter. Dertil kommer global support i tilfælde af servicebehov, således at reservele kan leveres overalt i verden.

Oversigt

Projekt
Meyer Werft GmbH & Co. KG
By
Papenburg, Tyskland
Branche
Maritime-Industry
IT-infrastructure
Udfordring

Driftssikker infrastruktur til datacenter om bord på krydstogtskib med begrænset plads

Sikkerhed, overvågning, fleksibilitet, skalerbarhed og mulighed for udskiftning af IT-moduler

En høj grad af standardisering med henblik på udskiftning

Affjedring mod vibrationer

Løsning

To rumligt adskilte datacentre i to forskellige brandzoner med hver 10 Rittal TS IT-racks, LCP'er (Liquid Cooling Package) med op til 30 kW effekt, direkte placering af disse på rackenes sideplader, levering af kølevand via skibets egne chillere

25 teknikrum med hver tre racks plus to luft-/vandvarmevekslere

Global serviceaftale for verdensomspændende fremskaffelse af reservedele