Nestlé Schweiz

Ristet kaffe med energieffektivitet

At få adgang til Nestlés kaffeforskningscenter i byen Orbe i Schweiz er som at blive inviteret ind i en labyrint. Utallige kabler, maskiner og kontrolpaneler er installeret i den temmelig lille produktionshal i Nestlé Production Technology Center (PTC). På denne testfabrik nørklede udviklerne med detaljerne i Nespresso-kapslerne, før de blev produceret for første gang. Også frysetørringsmetoden til ristet kaffe er blevet optimeret i disse haller gennem årtier. Succesrige produktinnovationer gør derfor Nestlé Research Center (PTC) til et referencepunkt for anvendelse af nye procesteknologier i hele koncernen. PTC er afhængig af knowhow fra adskillige partnere og var derfor klar til en sammenlignende test, der skulle påvise energieffektivitetsgevinsten ved Rittal Blue e+ sammenlignet med en standard køleenhed.

Vi er altid motiverede for at sikre ægte innovationer et reelt gennembrud.
Philippe Demarque, Projektleder, Nestlé PTC Orbe
In the foodstuffs industry, there is not only a necessity for process heat but also a need for cooling as constantly and as energy-efficiently as possible.

Fokus på køleenergibesparelser

I levnedsmiddelindustrien kræves der ikke kun procesvarme, der skal også hele tiden køles ned – så energieffektivt som muligt. Og det er ikke kun kølelagrene eller den hurtige indfrysning af levnedsmidler, der kræver meget energi, det gør også kølingen af de elektriske styringer. For at sikre en konstant temperatur i en styretavle, skal varmen kontinuerligt afledes. Nestlé Schweiz er optaget af at sikre ressourceeffektiv økonomi og har forpligtet sig konkret til løbende at forbedre sit miljøregnskab (f.eks. CO2-emissioner og vandforbrug).

Rittal henvendte sig til Nestlé PTC med et forslag om at gennemføre en sammenligningstest mellem en konventionel Blue e køleenhed og en enhed fra den nyeste generation Blue e+. Begge er monteret på to identiske Rittal-styretavler, som allerede var i drift på kundens fabrik. Rittal tilbyder ikke kun den nye klimaenhed i testperioden, men stiller også måleprotokollerne og måleudstyret til rådighed i et helt år. Det står allerede nu klart, at princippet i Rittals Blue e+ giver en massiv forbedring af energieffektiviteten ved køling. Baseret på resultaterne indtil nu forventes det, at strømforbruget i testfasen vil være omkring 72 procent lavere end for den ældre Blue e standardenhed.

Aktiv og passiv køling

Med den nyeste generation af Blue e+ vægmonterede køleenheder har skabskøling taget et kvantespring fremad. Det er lykkedes Rittal at få to varmeoverføringsteknologier til at fungere sammen i én enhed. For det første sikrer en hastighedsreguleret kompressor optimal køleeffekt. For det andet er der indbygget en såkaldt "heat pipe". Dette rør er fyldt med et kølemiddel, der udfylder hele rumfanget både i væske- og damptilstand. I den ene del af røret, dvs. i fordamperen, overføres varmen fra styretavlens indre til væsken, som dermed straks fordamper. Dette skaber en trykgradient inde i røret, hvorved den resulterende damp stiger op til kondensatorområdet. Den førhen absorberede latente varme frigives til den omgivende luft, og kølemidlet ændrer sin fysiske tilstand fra gasformig til væske igen. Takket være tyngdekraften strømmer det flydende kølemiddel atter tilbage i fordamperen, hvorefter kredsløbet begynder forfra. Dette princip kan dog kun fungere, hvis temperaturen uden for styretavlen er lavere end den interne temperatur. Takket være denne "heat pipe" kan man køle næsten gratis, uden indgreb udefra.

Driftssikkerhed

Ved hjælp af forskellige reguleringstilstande sikres der en konstant temperatur i styretavlen; i heat pipe-tilstand, i hybridtilstand (heat pipe og kompressor) samt i kølekredsløbstilstand (hvis den eksterne temperatur er højere end temperaturen i skabet). Enheden tilbyder desuden forskellige digitale grænseflader: Data kan udlæses med det samme, og fejlmeddelelser kan f.eks. overføres til en smartphone. Det innovative Blue e+ princip er et klart tegn på de enorme fremskridt inden for køleteknologi.

Oversigt

Projekt
Nestlé Research Center
By
Orbe, Schweiz
Branche
Food-and-Beverage-Industry
Udfordring

Energieffektiv køling

Reduktion af CO₂-emissioner og strømforbrug

Løsning

Sammenligning af Rittals Blue e køleenhed med den nyeste generation Blue e+

Anslået 72 % lavere strømforbrug