Songdo

Intelligent by i Korea

Såkaldte "smart cities", altså opkoblede og højteknologiske beboelsesområder, har til formål at forbedre beboernes liv og arbejde, samtidig med at de bliver mere bæredygtige. Det opnår byplanlæggerne ved f.eks. at analysere trafikstrømme og luftdata og tilpasse trafiklysene efter det. Borgerne skal have en følelse af at bo i en moderne og frem for alt sikker by. Indsamling og analyse af data, f.eks. daglige temperaturer eller trafiksituationen, kræver dog en yderst effektiv og sikker infrastruktur. Den finder man for eksempel i en ny bydel af den sydkoreanske millionby Incheon. Rittal har designet et datacenter til fremtidsbyen.

Rittals datacenter er ideelt til behovene i en intelligent by, fordi det tilbyder alle nødvendige forudsætninger for fremover at behandle og evaluere de data, som er spredt ud over hele byen i decentrale edge-datacentre.
Sangho Lee, Leder af kontrolcentret hos IFEZ Smart City

Måledata for bedre livskvalitet

Den grundlæggende forudsætning for evaluering af måledata er en stabil infrastruktur med højtydende servere, netværk og computere, der kan reagere hurtigt på hændelser og afvigelser. Også derfor besluttede IT-eksperten Sangho Lee, leder af kontrolcentret hos IFEZ Smart City, sig for at benytte deres eget, driftssikre cloud-datacenter. Her samles dataene fra samtlige sensorer på områderne transport, miljø, kriminalitetsforebyggelse, brandsikring og bygningsstyring. "Jeg var på udkig efter en egnet løsning, og jeg blev meget imponeret over datacentrets design baseret på cloud-computing", erindrer Lee. "Hos Rittal kunne man til dette datacenteranlæg allerede finde løsninger til samtlige komponenter, som takket være den standardiserede IT-infrastruktur ville kunne konfigureres på meget kort tid." Ud over TS IT-racks fra Rittal råder datacentret også over de nødvendige moduler til klimaregulering, energifordeling, nødstrømsforsyning, brandsikring, overvågning og adgangskontrol.

Ud over at levere hardwaren understøttede Rittal Korea det integrerede kontrolcenter hos IFEZ Smart City ved udarbejdelse af konceptet til datacentret. "Ved hjælp af 3D-design demonstrerede vi over for kunden, hvad der ville være perfekt til deres særlige behov", siger Brian Moon, IT-salgschef hos Rittal. Bygningen var nemlig ikke ideel til opbygning af et traditionelt datacenter på grund af dets lave lofter og dobbeltgulve. Lokalerne skulle derfor isoleres og køles på en særlig måde. Derudover ønskede kunden mulighed for skalerbar udvidelse af infrastrukturen, således at teknologien kunne vokse i takt med byen.

Nøglefærdig løsning

En koldgangskapsling samt inline-køling giver mulighed for energieffektiv klimaregulering af IT-systemerne. Rittals Liquid Cooling Packages (LCP) i redundant udgave tager sig af kølingen. Kunden modtager samtlige komponenter – fra racks til energifordeling – fra en og samme leverandør. Efter at ledningerne var ført blev datacentret fuldt opbygget på knap tre måneder. "Dermed bliver projektet et af de hurtigst afviklede i verden", siger Lee stolt. I tilfælde af kommende projekter har han også tænkt sig at satse på sine erfarne partneres ekspertise. For arbejdet i Songdo skrider ufortrødent fremad: Selvkørende biler vil snart sørge for øget sikkerhed på vejene og reducere miljøbelastningen. Særlige kameradroner indsamler data fra trafik og miljø. Ved at analysere disse data med kunstig intelligens kan der udvikles nye innovative serviceydelser for indbyggerne.

Oversigt

Projekt
Intelligent by i Korea
By
Den nye bydel Songdo, en del af byen Incheon, Korea
Branche
Infrastructure-Telecommunications
Government
IT-infrastructure
Udfordring
  • Indsamling og analyse af data (f.eks. daglige temperaturer og trafiksituation) kræver en IT-infrastruktur med høj tilgængelighed
  • Skalerbare udvidelsesmuligheder for fremtidig vækst og redundans
Løsning

Driftssikkert cloud-datacenter med Rittal-komponenter (IT-racks, klimaudstyr, energifordeling, UPS'er, strømforsyning, brandsikring, overvågning og adgangskontrol) fra en og samme leverandør i løbet af tre måneder

Energieffektiv klimaregulering vha. redundant dimensionerede LCP'er

Hurtig opbygning og enkel konfiguration takket være standardiseret IT-infrastruktur