Use Case: Vindmølleoperatør

Væbnet til stiv kuling

Uanset om det er i Canadas skove, fjerntliggende landsbyer i Australien eller i Nordsøen: Vindenergianlæg skal tilbyde pålidelig levering af strøm i mere end tyve år. Derfor skal elektronikken internt i de gigantiske bygningsværker beskyttes mod kulde, overophedning og støv og fungere pålideligt.

Klimaet stiller ekstreme krav til vindmøller

Alene i Tyskland blev der i 2018 installeret knap 31.000 vindenergianlæg ifølge den tyske vindenergiforening. På verdensplan står Kina og USA øverst på listen over lande med den største vækst inden for vindenergi.

Hvert anlæg skal tilpasses de klimatiske betingelser på opstillingsstedet. I Lac Alfred, Canada, hvor der er opført vindenergianlæg, falder temperaturen ofte til under -30 °C om vinteren. Varmesystemer forhindrer, at der dannes is på møllevingerne, som kan forårsage ubalancer. Også elektronikken skal beskyttes mod kulde. Inde i styretavlerne holder et varmelegeme derfor temperaturen på omkring fem grader over nul. I Mount Mercer i den australske delstat Victoria er det derimod varmen, der er den store udfordring. Gennem effektelektronikken i styretavlerne løber der i perioder strømstyrker på flere tusind ampere. Derved opstår der spildvarme, som skal bortledes pålideligt og effektivt ved hjælp af filterventilatorer, også ved sommerlige temperaturer. I regioner, der er stærkt præget af landbruget, beskytter styretavlerne elektronikken særligt godt mod støv.

Kvalitetskontrol er afgørende

Hver enkelt komponent i vindmøllen skal fungere optimalt. I en typisk installation anvendes der mellem ti og femten styretavler til et vindenergianlæg. En af de vigtigste styretavler i en vindmølle er den såkaldte "top-box" i nacellen, hvorfra drivlinjen overvåges og drejningen af nacellen styres. Derfor er det ekstremt vigtigt at beskytte den mod vibrationer. For at sikre dette har Rittal udviklet en variant af styretavlen VX25, hvor eksempelvis montagepladen er mekanisk forstærket. I den såkaldte "bottom-box" – modstykket til "top-box" – foregår styrings- og overvågningsfunktionerne. I de fleste anlæg er det også her, at omformeren er installeret i sammenbyggede rækkeskabe. Denne giver vindenergien en passende frekvens, så den kan tilføres til elnettet. Til dette formål er det særligt praktisk, at VX25 styretavlerne fra Rittal som standard kan udvides meget fleksibelt, som i et modulsystem, og sammenbygges i alle retninger. Desuden er de ekstremt robuste, for eksempel over for korrosion og skader.

Udvikling i retning af Industri 4.0

I nogle installationer er det allerede sådan, at vindmøllerne jævnligt sender deres vigtigste driftsdata til en central database hos vindmølleoperatøren: Disse informationer er ikke kun vigtige for at vide, hvor godt systemerne fungerer på et givet tidspunkt. Sliddele skal også udskiftes netop på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt. Dette gælder f.eks. også for filterventilatorerne på styretavlerne. Jo mere præcist dette tidspunkt vælges, desto mere effektivt kan vedligeholdelsesomkostningerne reduceres.

Rittal tilbyder her en løsningsmulighed ved anvendelse af filterventilatorer med EC-teknologi. Ud over et lavere strømforbrug giver de mulighed for at styre ventilatoren ved hjælp af den standardmæssigt integrerede styringsgrænseflade samt at overvåge ventilatorhastighed og -funktion. Derudover kan hastigheden på Rittals filterventilatorer også reguleres. Dermed øges både ventilatorernes energieffektivitet og levetid.

Også når det gælder køling af styretavler, er Rittal den rigtige partner: De aktive køleenheder fra Blue e+ serien kan tildeles deres egen IP-adresse. På denne måde kan operatøren til enhver tid få vist måleværdier fra alle sensorer i køleenheden. Ved hjælp af softwaren RiDiag kan man kommunikere med køleenhederne enten via USB eller via et netværk. Med denne diagnosesoftware bliver køleenheder en integreret del af Industri 4.0-konceptet. Diagnosesoftwaren optimerer driften, hvilket fører til yderligere væsentlige besparelser.