thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel udvider deres IT-infrastruktur med edge-datacentre fra Rittal

For blot nogle få år siden udviklede stålproducenter stadig nye produkter via omfattende afprøvninger i deres forskningslaboratorier. I dag gøres dette hurtigere og mere effektivt, eftersom højtydende computersystemer kan foretage en stor del af beregningerne. Men først med moderne IT-systemer er det blevet muligt at evaluere de genererede datamængder på en effektiv måde og dermed afkorte ledetiderne samt øge konkurrenceevnen. Ved hjælp af Rittals edge-datacentre opbygger thyssenkrupp Steel hurtigt og fleksibelt den nødvendige IT-kapacitet direkte på produktionsstederne for at fremme digitaliseringen af en lang række stålproduktionsforløb. Til dette formål blev Rittal IT-containere installeret direkte på virksomhedens område, hvor de fungerer som edge-datacentre inklusive en cloud-opkobling.

Rittal Data Center Container er en vigtig komponent i vores overordnede sikkerhedskoncept og opfylder vores krav til maksimale sikkerhedsstandarder. De edge-datacentre, som vi har udviklet i samarbejde med Rittal, opstiller vi direkte på vores produktionssteder og kan dermed også understøtte IoT-scenarier effektivt og sikkert.
Dr. Michael Kranz, CIO hos thyssenkrupp Steel
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Installation tæt på produktionen

Digitaliseringen er en væsentlig del af thyssenkrupp Steels virksomhedsstrategi. Data genereret under digitale processer danner grundlaget for beslutningstagning, analyse og forudsigelse. Dermed bliver mængden af data, som skal behandles, konstant øget og virksomheden er nødt til at tilpasse sin IT-infrastruktur tilsvarende. Virksomheden satser derfor på edge-datacentre udviklet af Rittal for at opnå yderligere computerkraft, korte latenstider for datalevering samt uafbrudt datatilgængelighed og gennemgående systemsikkerhed. Edge-systemerne er placeret i stabile stålcontainere, der er forsynet med sikkerhedsdøre og detaljeret overvågning af talrige relevante parametre, inklusive adgangskontrol, brandsikring og driftssikkerhed. Rittals datacentercontainere (RDCC) er udstyret med forkonfigurerede komponenter til køling og strømforsyning, som giver mulighed for risikofri og hurtig opbygning af infrastrukturen.

Samarbejde baseret på partnerskab

Ved projektets opstart analyserede Rittal – i samarbejde med thyssenkrupp Steel – hvilke mål der skulle indfris ved hjælp af edge-datacentrene, og på grundlag heraf udarbejdede man de nødvendige specifikationer. Med de modulopbyggede edge-datacentre fra Rittal opnår thyssenkrupp Steel den nødvendige fleksibilitet til hurtigt at kunne tilpasse sit IT-miljø til fremtidige behov. Sikre, højt tilgængelige og standardiserede IT-infrastrukturer i produktionsmiljøet er et passende grundlag for en stadig mere omfattende automatisering af produktions-IT og en fuldt opdateret datacenterteknologi.

Oversigt

Projekt
thyssenkrupp Steel
By
Duisburg, Tyskland
Branche
IT-infrastructure
Udfordring

Digitalisering af produktionsrelaterede processer med henblik på en sikker, standardiseret og højt tilgængelig IT-infrastruktur

Høj datavolumen, hurtigt tilgængelige data med korte latenstider

Tiltagende automatisering af produktions-IT

Løsning

Rittal Data Center Container (RDCC) med forkonfigurerede komponenter til køling og strømforsyning for hurtig opbygning af infrastruktur

Installation direkte på virksomhedens område som edge-datacenter

Høj fysisk sikkerhed