IT-sikkerhed i digitale systemer har topprioritet | Rittal

IT er når det fungerer

IT-sikkerhed har topprioritet, især i brancher der håndterer følsomme data. Kan jeres IT-infrastruktur modstå disse risikoscenarier?

Konstruktionsdata, data fra følsomme områder såsom sundhedsvæsnet samt data, der sikrer opretholdelse af produktion, forretningsprocesser eller den offentlige forsyning og sikkerhed, skal bl.a. beskyttes mod støv, brand og vand. Andre fysiske farer kan f.eks. være strøm- eller kølenedbrud og de dermed følgende temperaturstigninger i datacentret.

Cybertrusler omfatter et bredt spektrum og spænder fra Denial of Service (DoS)-angreb til Advanced Persistent Threats (APT'er). Denial of Service indebærer f.eks. kryptering af produktions- eller patientdata kombineret med krav om løsepenge. Advanced Persistent Threats er derimod angreb, der som mål har permanent adgang til et netværk (og andre systemer) med henblik på at få adgang til data eller udøve sabotage. Sidstnævnte kan have alvorlige konsekvenser. Kriminelle personer kan på denne måde blive i stand til at fjernmanipulere eller endda nedlukke køleløsninger eller UPS-systemer.

Kan jeres IT-infrastruktur modstå disse risikoscenarier?
 

Find ud af det med vores Smart IT-Check

En pålidelig vurdering med anbefalede tiltag for øget informationssikkerhed kan kun foretages på baggrund af et meget indgående kendskab til IT-infrastrukturens fysiske forhold.

Smart IT-Check er et online spørgeskema, hvor I kan sende os oplysninger om arkitekturen i jeres IT-miljø, den eksisterende fysiske IT-infrastruktur, den aktuelle opbygning af informationssikkerheden samt driften af jeres IT-systemer. Derefter bliver I kontaktet af en af vores kvalificerede IT-konsulenter. Denne konsulent påpeger det identificerede optimeringspotentiale og forklarer, hvordan risikofaktorer i jeres IT-infrastruktur kan minimeres. Lad os give jer en gratis og uforpligtende rådgivning!

Til Smart IT-Check

Micro Data Center - fleksibel IT-sikkerhedsboks

Micro Data Center omfatter sikkerhedsbokse i forskellige udførelser, der fungerer som beskyttelseskappe til et eller flere serverskabe. Takket være modulopbygningen er vores løsninger meget velegnede på svært tilgængelige opstillingssteder. Hvis IT-infrastrukturen skal udvides eller flyttes, er I sikret maksimal fleksibilitet og investeringssikkerhed, eftersom hvert eneste IT-boks kan tilpasses individuelt og monteres igen. Et Micro Data Center kan hurtigt opstilles på minimal plads og senere hen suppleres med forskellige udstyrskomponenter efter behov.
 

Det lille datacenter for optimal beskyttelse af et eller flere server-racks.

Overblik over fordele:

  •     Optimal sikkerhed for jeres IT-infrastruktur
  •     Modulopbygning for installation på svært tilgængelige steder
  •     Mulighed for indkapsling af eksisterende server-racks
  •     Fremtidssikret investering takket være mulighed for udvidelse, demontering og genopbygning
  •    Systemtestet sikkerhed og højt beskyttelsesniveau – afprøvningerne er gennemført på akkrediterede testinstitutter og er dokumenteret med testrapporter
  •    Tilpassede luftstyreplader sikrer optimal luftstyring for effektiv køling af Micro Data Center

Til Produkt

 

Stabil grundlæggende beskyttelse mod fysisk farepotentiale for din IT-komponent - det optimale beskyttelseskoncept til et serverrack.

Oversigt over fordelene:

  • Modulopbygning til montering på svært tilgængelige steder
  • Forreste og bagerste 19"-plan af VX IT-racket er allerede inkluderet i leveringen
  • Lavere vægt end Micro Data Center Level E
  • Testet sikkerhed - testene er udført på velrenommerede testinstitutter og er certificeret med testrapporter

Gå til produkt 

Konfigurér jeres individuelle sikkerhedsboks og de forskellige udstyrskomponenter, der fuldender jeres IT-boks til et Micro Data Center. Som resultat modtager I en oversigt over jeres valg, inklusive alle relevante tekniske data. Ved hjælp af disse dokumenter kan I få rådgivning fra vores IT-sikkerhedseksperter.

Til Micro Data Center Konfigurator

Andre IT-sikkerhedsløsninger fra Rittal
 

Den perfekte beskyttelse til jeres IT-infrastruktur mod fysiske farer: Fra modulopbyggede rumsystemer til intelligente slukningsanlæg. Hvad enten I planlægger nybyggeri eller en udvidelse af jeres eksisterende datacenter, kan vi med vores mangeårige erfaring i IT-sikkerhed hjælpe jer.

Det grundlæggende sikkerhedsrum – optimal modulopbygget rum-i-rum-løsning til beskyttelse af IT-infrastrukturkomponenter,
Rum med høj tilgængelighed – optimal certificeret fysisk sikkerhed for datacentre og IT-lokaliteter.

Til produkt

Med det VdS-testede anlæg til tidlig branddetektering og brandslukning i netværks- og serverskabe kan op til fem sammenbyggede racks overvåges, og en eventuel brand slukkes med det miljøvenlige slukningsmiddel NOVEC™ 1230.

Til produkt
 

IT-sikkerhed garanterer fleksible og individuelle løsninger til styring og overvågning af samtlige fysiske parametre i IT-miljøet.

Til produkt
 

Ved hjælp af tilpassede IT-kølekoncepter kan såvel enkelte racks som hele datacentre køles effektivt og skånsomt.

Til produkt
 

RiZone er et stykke software til integreret overvågning af fysisk IT-infrastruktur og servere.

Til produkt
 

Anvender I allerede den optimale løsning til jeres IT-infrastruktur?
 

Med en TCO-analyse (Total Cost of Ownership) beregner vi investerings- og driftsomkostningerne for jeres datacenter og anbefaler ved hjælp af intelligente klimareguleringskoncepter den optimale klimareguleringsform til jeres IT-infrastruktur – under hensyntagen til samtlige omgivende betingelser. Ved hjælp af en CFD-analyse (Computational Fluid Dynamics) kan vi forudsige termiske processer og iværksætte foranstaltninger til forbedring af energibalancen.

Kontakt os via formularen, så finder vi i fællesskab ud af, hvilken løsning der passer bedst til jer.

 

Vores service – absolut pålidelig.

Driftsafbrydelser og ydelsestab koster tid og penge. Derfor tilbyder vi vores kunder over hele verden en særlig omfattende og individuel serviceportefølje.

Jeres fordel: I får fordel af maksimal anlægstilgængelighed, identificerer besparelsespotentialer og får global adgang til vores serviceydelser.

Til serviceporteføljen
 

Tag et kig på andre kunders udfordringer og detaljerede løsninger.

B. Braun

Et datacenter til Industri 4.0-krav i en håndevending

IT-eksperterne hos B. Braun, en af verdens førende producenter af medicotekniske og farmaceutiske produkter, stod over for en reel udfordring: Et nyt, avanceret produktionsanlæg krævede en hurtig udbygning af IT-infrastrukturen.

Weiling

Økologiske produkter ved høj hastighed

Den økologiske grossist Weiling fra Coesfeld, Tyskland, vokser med imponerende hast. Grossisten havde derfor brug for en ny, stabil IT-infrastruktur til at håndtere logistikken.