Industri 4.0: den intelligente fabriksproduktion | Rittal

Højere effektivitet og nye forretningsmodeller takket være den intelligente fabrik

Rittal driver udviklingen af Industri 4.0, IIoT og smart factories fremad ved hjælp af sine egne løsninger og smart services.

Ved at opkoble og digitalisere deres produktion kan virksomhederne imødekomme de stigende kundeforventninger til individualisering, kvalitet og hurtig levering af produkter. En "smart factory" forøger desuden effektiviteten og giver mulighed for nye forretningsmodeller og servicetilbud via datamonetarisering og industrial analytics. Digitale tvillinger, maskinlæring, big data og industrial analytics danner grundlaget for, at produktionsvirksomheder kan agere hurtigt og omkostningseffektivt på markedet.

Intelligent produktion er svaret på de nye udfordringer

Intelligent produktion, evaluering af sensordata samt fleksibilitet gennem digitalisering er tiltag, som fremstillingsvirksomheder kan – og skal – sikre deres konkurrencedygtighed med på et stadig mere konkurrencepræget marked. Nøgleelementerne i en smart factory er digitale tvillinger, maskinlæring, big data og industrial analytics. Disse byggesten tilbyder de nødvendige forudsætninger for at gøre den industrielle produktion fleksibel. Anvendelsen af disse elementer beskrives under et med begrebet Industri 4.0. Alt dette er nødvendigt, for at virksomheder kan tilpasse sig skiftende markedsforhold på kort sigt. På denne måde kan kundernes forventninger til individualiserede produkter og hurtigere levering imødekommes med intelligent logistik. Alt dette går hånd i hånd med et stigende omkostningspres, hurtigt skiftende markeder og behovet for at beskytte IT-systemer pålideligt mod angreb og dataspionage.

Dog giver digitaliseringen af produktionen langt flere svar og løsninger end udfordringer: Takket være permanente tilbagemeldinger fra sensorer i produktionsanlæggene kan man øge kvaliteten, samtidig med at produktionsomkostningerne sænkes. Sidst men ikke mindst kan de data, der indsamles under produktionen, danne grundlag for produktforbedringer eller nye servicetilbud til kunderne – for eksempel ved at beregne garantiforlængelser baseret på de dokumenterede produktionsdata.

Opkobling, styring og overvågning af produktionsanlæg

På basis af data kan virksomhederne optimere deres værdiskabelseskæder eller udvikle helt nye forretningsmodeller. For at kunne udnytte alle disse fordele, skal produktionsanlæggene være udstyret med sensorer til dataregistrering og grænseflader til opkobling og styring. Samtidig har virksomhederne brug for højtydende IT-systemer for at kunne gemme og evaluere de data, der genereres hurtigt og i store mængder. Her hjælper ikke mindst edge-cloud-løsninger, som kan stille den nødvendige lager- og computerkapacitet til rådighed tæt på produktionsmiljøet.
Intelligente tjenester kan også bidrage med overvågning og forudsigende vedligeholdelse af anlæggene. Desuden er detaljer som styretavleovervågning eller effektiv køling vigtige elementer i en intelligent opkoblet produktion.

Vi kan i dag afvikle langt flere ordrer end for blot et par år siden, og med det samme antal medarbejdere.
Andreas Ripploh, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Rittal er din partner inden for Industri 4.0 og IIoT

Rittal driver udviklingen af Industri 4.0, IIoT og smart factories fremad ved hjælp af sine egne løsninger og smart services: fra intelligente sensorer til styretavleovervågning over intelligente køleløsninger til smart-service-koncepter og computerkraft fra skyen. Vores sortiment inkluderer IIoT-kompatible skære- og bearbejdningsmaskiner fra vores Perforex-serie eller fuldautomatiske ledningskonfektioneringsenheder fra Wire Terminal-serien, IIoT-grænseflader til eksisterende produktions- og køleanlæg, specialiserede softwareløsninger til industriel styring og industrial analytics og meget mere.

 

Fræsebearbejdning

Tilbehør / forbrugsmateriale / maskinfunktioner Perforex BC

Optimalt målrettet til udvidelse, opgradering og udskiftning.