RITTAL

Klimateknik

Energibesparende og miljøvenlige køleløsninger

Klimateknik

Luftkøling

Apparater til køling med omgivende luft er især egnet til at lede varmebelastning væk på en økonomisk fornuftig måde. Forudsætning: Relativt ren omgivende luft, temperaturer, der ligger under de ønskede...

Klimateknik

Køleenheder

Med køleenheder holdes den indvendige temperatur for tavlerne på det samme niveau, som er uafhængigt af den omgivende temperatur. Luftføringen opfylder individuelle krav. Takket være to adskilte kredsløb...

Klimateknik

Væskekøling

Det effektive kølevæskekøleanlæg kan anvendes overalt, hvor der kræves en høj kølekapacitet, for eksempel til proces- og maskinkøling, ved mediekøling eller ved afledning af tabseffekter fra...

Klimateknik

IT-køling

Rittals klimakoncepter dækker alt fra køling af et enkelt rack og op til hele datacentre. Altid med sikkerhed og effektivitet i forgrunden.

Klimateknik

Varmeelementer

Varmeanlæg sørger for, at den korrekte varmeeffekt er til rådighed, så kondensdannelse undgås især ved udvendig opstilling.

Klimateknik

Udendørs klimateknik

Funktion og sikkerhed – uanset vejret. Vores Outdoor-klimastyringsløsninger er egnet ideelt til udendørs anvendelse. Udover de særligt energieffektive køleenheder kan der f.eks. også anvendes filterventilatorer med...

Klimateknik

Tilbehør til klimastyring

Optimalt afstemte komponenter tilpasser klimakomponenterne perfekt til de aktuelle behov. Klimatiseringskomponenternes effektivitet og sikkerhed kan øges yderligere ved hjælp af overvågning, styring og individuel luftføring.

Klimateknik

IIoT-løsninger

Digitalisering og netværksopkobling byder på store muligheder for enhver virksomhed. Med IoT-grænsefladen er opkoblingen af Rittals køleløsninger og sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser til...