Klimateknik

Væskekøling

Det effektive kølevæskekøleanlæg kan anvendes overalt, hvor der kræves en høj kølekapacitet, for eksempel til proces- og maskinkøling, ved mediekøling eller ved afledning af tabseffekter fra kontaktskabe via luft-/vandvarmevekslere.

Væskekøling

Luft-/vandvarmevekslere, vertikalmonterede

Til montage på sideplader eller alle tilstrækkeligt store lodrette flader. Køleeffekt 0,3 kW – 7 kW. Kapslingsklasse som standard IP 55. Fås også med køleeffekt på 0,65 kW og 1,2 kW med IP 56/59 til...

Væskekøling

Luft-/vandvarmevekslere topmontage

Til montering på toppladen. Køleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsklasse som standard IP 55. Særligt velegnet til anvendelse i barske miljøer. Fleksible vandtilslutningsmuligheder.

Væskekøling

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Luft/vand-varmeveksler til enkel montering i side og top i VX25 system. Til placering side om side med kompakt konstruktion til bortledning af høje varmebelastninger på op til 10 kW.

Væskekøling

Chillere

Central og økonomisk afkøling og forsyning af kølemediet (som regel vand). Chillere anvendes ved særligt høje varmebelastninger. Alle køleopgaver ved et anlæg eller en maskine løses ved hjælp...