IT-infrastruktur

IT-køling

Rittals klimakoncepter dækker alt fra køling af et enkelt rack og op til hele datacentre. Altid med sikkerhed og effektivitet i forgrunden.

IT-køling

Væskekølingsindsatser

LCP CW: Ekstremt høje varmebelastninger transporteres via luft-/vandvarmevekslere ud af IT-rack. LCP DX: Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

IT-køling

Væskekøleenheder

Effektiv køling, uden at de går ud over pladsen, af TS IT-rack og Micro Data Center. Optimal understøttelse af front-to-back luftføring til IT-udstyr. Høj grad af fejlsikkerhed, fordi der findes både en enkelt og...

IT-køling

Chillere til IT-køling

Driftssikker køling til it-applikationer som f.eks. LCP eller luft-/vandvarmevekslere eller til opfyldelse af projektspecifikke krav.

IT-køling

Gangafdækning

Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.

IT-køling

Topmonteret køleenhed Blue e+ IT

Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks....

IT-køling

Vægmonteret køleenhed Blue e+ IT

Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks....

IT-køling

Topmonterede køleenheder Til køling af IT-udstyr

Aktiv enkeltskabskøling til tabseffekter på op til 3 kW. Regulering af serverens indløbslufttemperatur afhængigt af den nom. værdi.

IT-køling

Tilbehør til IT-køling

Passende tilbehør til Blue e+ køleenheder, LCP CW- og LCP DX-systemer.