Indvendig udbygning

EMC

Beskyttelsen af standard fordelingsskab mod elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter kan øges yderligere med systemtilbehøret. Foranstaltningerne omfatter en forbedring af afskærmningen vha. en optimal potentialudligning eller kontakt med kabelskærme så tæt på kabelindgangen som muligt.

EMC

Montageskinne til EMC-skærmbøjler og trækaflastning

Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.

EMC

EMC-skærmbøjler

Hurtig montage uden brug af værktøj: EMC-skærmbøjlen trykkes mod kabelskærmen og hægtes på skinnen, ændringer i diameter udlignes fuldstændigt vha. en fjeder.

EMC

EMC-flangeplade Til VX

Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-/IP-pakning sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundplade. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.

EMC

EMC-flangeplade

Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard flangeplader.

EMC

EMC-kabelforskruninger

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

EMC

EMC-skærmskinne

Af korrosionsbeskyttet båndstål, 75 mm² tværsnit, til pålægning af ledningsskærm.

EMC

EMC-PE-bøjler

Kan anvendes til pålægning af ledningsskærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.

EMC

EMC-afskærmningspakning Til VX

Til EMC-konform afskærmning af sammenbygningsstedet i forbindelse med samlebeslag, udvendigt.

EMC

EMC-sammenbygningspakning til TS

Pakning med omløbende elektrisk ledende beklædning til sammenbygning af skabssystemer.

EMC

EMC-skillepladepakning Til VX

Ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade sørger denne pakning for optimal kontakt og afskærmningsdæmpning.

EMC

EMC-skillepladepakning

For optimal kontakt ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade.

EMC

Kontaktfræser

Giver mulighed for EMC-korrekt forberedelse af kontaktstedet, f.eks. til CU bånd for PE.

EMC

Kontaktlak

Forhindrer korrosion på metalblanke, ubeskyttede kontaktsteder.