Aspin Kemp & Associates (AKA)

Hybridijärjestelmä porausaluksiin

Hybridikäytöjärjestelmiä ei käytetä vain sovelluksissa, joissa on kyse liikkuvuudesta, vaan myös öljy- ja kaasuteollisuuden porausjärjestelmissä tai mikroverkoissa. Kanadalainen yritys Aspin Kemp & Associates (AKA) on kehittänyt järjestelmän, jossa dieselgeneraattorit luovat sähköenergiaa porauslaitteiston voimakoneille ja aktiiviselle nostomenettelylle. Se on käyttänyt tekniikkaansa myös maalla toimivilla sovelluksilla kehittämällä teollisia mikrosähköverkkoja energianvarastointilaitteilla ja uudistuvilla energianlähteillä. Suurkondensaattoreita käytetään usein puskureina, ja ne varmistavat siten luotettavan ja katkeamattoman virransaannin. Näiden suurkondensaattorien ja muiden energianvarastointilaitteiden sijoittelun turvaamiseksi AKA luottaa Rittalin kytkentäkaappijärjestelmiin.

Yhteistyömme Rittalin kanssa oli myönteistä ja todellista kumppanuutta. Rittalin tuotteita olemme käyttäneet jo niin kauan, että niistä on tullut kiinteä osa tuotantoprosessejamme.
Jason Aspin, toimitusjohtaja, AKA
Rittal supplied a total of 114 enclosures for the project, including standard enclosures, as well as modified and EMC-compatible ones.

Virransyötön erikoistuntija

AKA, joka toimii kanadalaisesta Prince Edward Islandin provinssista käsin, tarjoaa ratkaisuja avomeri-, offshore- ja teollisuussovelluksiin öljy- ja kaasualalla sekä virransyöttöön. Tyypillinen esimerkki on hybridiratkaisu porauslaivoille, jotka asennetaan hybridimuotoisina porauspohjaratkaisuina kuljetusaluksille. Jollei minkäänlaista puskurijärjestelmää ole, kuorman horjahteluja ei voi kompensoida, mikä puolestaan johtaa kuljetustehon horjumiseen. Järjestelmä mahdollistaa jatkuvan prosessitehon, vaikka virransyöttö hetkeksi katkeaisikin.

AKA on omaksunut tekniikkansa tältä alalta ja sovittanut vastaavanlaisiin maalla toimiviin järjestelmiin. AKAn älykäs mikroverkko tarjoaa varavirransyöttöä, verkkotukea ja sekä pitkän että lyhyen aikavälin energianvarastointia. Kuten porauslaivoilla energianvarastointilaitteet reagoivat kuormituksen muutoksiin ja luotuun energiaan paikaten virtakatkoksia ja tasoittaen ja laskien kuormitushuippuja ja niiden liikkeitä.

Suurkondensaattori turvallisesti sijoitettuna

Innovatiivisessa hybridiporauspohjassa dieselgeneraattorit suurkondensaattoreineen on kytketty puskureiksi energiansyötön vakauden takaamiseksi. Puskurien sijoittamiseen tarvittiin tusinoittain kytkentäkaappeja. AKA panosti tätä tehtävää ratkaistaessa Rittaliin, joka saattoi toimittaa sopivan asiakaskohtaisen ratkaisun. Tälle merenkulku- ja offshoremarkkinoilla ainutlaatuiselle energianvarastointijärjestelmälle tarvittiin sellaisia kytkentäkaappeja, joille tavallisten standardien vaatimukset eivät riitä. Rittal toimitti projektille kaikkiaan 114 kytkentäkaappia, näiden joukossa standardikaappeja, mutta myös muunneltuja ja EMC-yhteensopivia malleja. Nämä parantavat käyttöturvallisuutta ja täyttävät merenkulkumääräysten vaatimukset. Koska sovittaminen ei ollut mahdollista käyttöpaikalla, Rittal-kytkentäkaapit sovitettiin valmiiksi ja toimitettiin asennusvalmiina ja merenkulkumääräysten, kuten DNVGL:n ja ABS:n, mukaisina. Rittal-kaappeja käytetään myös monilla muilla avomeri- ja mikroverkkoalojen AKA-projekteilla.

Menestyksekästä käytössä

AKA-hybridiporausalusta on ensimmäinen kaltaisensa, ja se on menestyksekkäästi otettu käyttöön jo viidellä Transoceanin avomeriporausaluksella. Uuden järjestelmän ansiosta osa generaattoreista voi jäädä valmiuteen, eikä niiden tarvitse olla jatkuvasti käytössä. Tämä vähentää dieselgeneraattorien kulumista ja huoltoon kuuluvaa vaivaa. Samalla polttoaineen kulutus ja vahingollisten aineiden päästöt laskevat merkittävästi. Myös muiden alojen AKA-projekteissa saatiin samansuuntaisia tuloksia. Ympäristökuormituksen vähentäminen, käyttökustannusten säästöt ja turvallisuuden parantaminen ovat kaikkien AKA-konstruktioiden keskipisteessä.