Ecosystem IT

Kaikissa IT-skenaarioissa: nopeasti, varmasti, suvereenisti

Miten kävisi, jos sellaiset teknologiat kuin pilvikäyttö ja Edge Computing, tietoanalytiikka, tekoäly tai 5G voisivat yksinkertaisesti kehittyä eteenpäin – missä tahansa tahdissa? Jos tietoliikenteen räjähdysmäinen kasvu ei pakottaisikaan sinua yrittämään mahdottomien IT-ongelmien ratkaisemista? Jos sinulla olisi jo tänään standardoitu alusta kaikille IT-skenaarioille – josta käsin voisit toimia nopeammin, varmemmin ja suvereenimmin kuin tähän asti? Ja vielä lisäksi: entäpä jos valtavan suurten tietomäärien nopea seuranta, siirtäminen ja analyysi voisi mahdollistaa sinulle uusia liiketoimintamalleja? Ja jos tietojen suvereeni hallinta tällöin pysyisi käsissäsi?

Haavekuva? Ei. Todellisuutta. Yhdessä sisaryrityksemme German Edge Cloudin ja kumppaniemme kanssa tarjoamme ”Rittal Ecosystem IT”:n myötä jo nyt vastauksia näihin kysymyksiin: standardoiduilla komponenteilla ja järjestelmillä sekä vastauksia kaikkiin skaalautuvan ja taloudellisen IT-ympäristön vaatimuksiin Edge- ja pilviskenaarioita varten.

Rittal Ecosystem IT

Portfolio yltää hyllyistä, kimpuista, tiloista ja kontainereista kokonaisen operaatioteknologisen infrastruktuurin kautta avaimet käteen -valmiisiin tietokonekeskuksiin sekä tietokonekeskusten ja Managed Services -palvelujen toimipisteisiin. Tähän kuuluu, että kaikki tietokeskusten koko elinkaaren palvelut tarjotaan yhdestä ja samasta kädestä: suunnittelusta implementoinnin kautta IT-infrastruktuurin käyttöön ja optimointiin. Yksityiset pilvialustat ja Managed Services -palvelut tulevat tällöin German Edge Cloudilta samoin kuin tosiaikaiset tekoälyperustaiset Edge Cloud -sovellukset teollisuuden tarpeisiin.

Rittal RiMatrix NG – avoin järjestelmäalusta kaikille IT-infrastruktuureille

Hyllyn, virransyötön, jäähdytyksen, turvallisuuden ja monitoroinnin standardoidun, moduulimuotoisen järjestelmätekniikan ansiosta yksilöllisiä ratkaisuja voidaan rakentaa kaikille IT-skenaarioille yksinkertaisesti, nopeasti ja joustavasti – pienistä yksittäishyllyasennuksista Edge-, Enterprise-, Colocation- ja lopuksi Hyperscale-tietokeskuksiin.

Etusi:

Maksimaalinen joustavuus

 • RiMatrix NG on joka ulottuvuudeltaan (tehoalue, asennuslaajuus, käyttävyys, käyttökatkovarmistus, sertifioidut kumppanit) mahdollisimman joustava
 • Vaihtelevat rahoitusmallit (vuokra) täydentävät portfoliota ja mahdollistavat skaalautuvan, tarvesuuntautuneen investoinnin
 • Sopeutuu tulevaisuuden teknologiatrendeihin jatkuvan edelleenkehityksen ansiosta
 • Moduulimuoto, joka on energiatehokkaiden komponenttien ansiosta kestävä ja säästää kustannuksia

Varmoja ratkaisuja

 • RiMatrix NG tarkoittaa koeteltua Rittal-laatua kansainvälisten standardien mukaan
 • yhteensopiva jo asennettujen järjestelmien kanssa ja varmasti laajennettavissa
 • kansainvälisesti hyväksytty maailmanlaajuiseen käyttöön
 • dokumentaatio, koulutus ja perehdyttäminen sekä kattava huolto tuotantovarmuuden varmistamiseksi

Nopeasti käyttöön

 • Etukäteen määritellyt, koetellut tietokonekeskusratkaisut ja OCP-teknologia ensimmäistä kertaa integroituna vakiosovelluksiin vaivojen vähentämiseksi
 • Optimaalisesti sovitettu IT-komponenttien sekä ylemmän tason hallintajärjestelmien ja sovellusten tarpeiden mukaiseksi
 • Täysratkaisujen nopea käyttöönotto
 • Komponenttien nopea ja yksinkertainen konfigurointi Rittal Configuration Systemillä
 • Tuotteen toimitus 24/48 tunnissa (standardikonfiguraatio Euroopassa)

Lisätietoja

Rittal DataCube RDC – tietokonekeskus kontainerissa

Jatkuvasti kasvavilla tietomäärillä on merkittäviä vaikutuksia IT-infrastruktuuriin. Samassa määrin kasvaa tietokone- ja muistitehon tarve, niin että tarvitaan yhä enemmän palvelimia ja tallennusjärjestelmiä, samalla kun IT-infrastruktuurin pystytykseen tarvittavaa pinta-alaa on tuskin mahdollista lisätä. Tähän Rittalin kontaineriin sijoitettavat tietokeskukset ovat ihanteellinen ratkaisu. Standardoidut järjestelmät ovat asennettavissa lyhyessä ajassa, ja konsepti räätälöidään vaatimuksiisi yksilöllisesti.

Edut sinulle:

 • Räätälöidyt kontaineriratkaisut alustapohjalla
 • Yksilöllinen kokoonpano kontaineritietokonekeskukseksi etukäteen määritetyistä rakenneosista
 • Valmiiksi kootut kontaineriratkaisut käyttövalmiina lyhyessä ajassa
 • Rittalin projektisuunnittelu
 • Koetellun ratkaisun luovuttaminen avaimet käteen -periaatteella, mukana täydellinen dokumentaatio

Lisätietoja

Lifecycle IT

Tietokeskus on jatkuvasti eteenpäin kehittyvä organismi, joka on aina muutoksessa. Jotta se voi pysyä yrityksen vaihtelevien vaatimusten tahdissa, sen on oltava joustava. Rittal Lifecycle IT:n, kattavan ratkaisuportfoliomme, avulla tuemme sinua kaikissa tietokeskuksesi elinkaaren neljässä eri vaiheessa: suunnittelusta ja implementoinnista käyttöön ja toimipisteet ylittävän IT-infrastruktuurin optimointiin.

Muotoilu
Konseptin kehittelyn jälkeen valittiin käytettävät ratkaisumoduulit ja investointi (CAPEX) ja käyttökustannukset (OPEX) laskettiin.

Implementointi
Fyysinen infrastruktuuri (sähkö, jäähdytys, monitorointi, turvallisuus) järjestellään. IT-komponentit (palvelin, tallennustila, kytkimet) voidaan haluttaessa integroida Rittalin ja kumppaniemme kautta. Sen jälkeen tapahtuu käyttöönotto ja hyväksyntä.

Käyttö
Tietokeskuksen käyttö voidaan antaa asiakkaan suoritettavaksi, mutta se voidaan tehdä myös kumppaniemme kautta Managed Service -palveluna.

Optimointi
Asennetun ratkaisun tehokkuus, kustannukset ja kestävyys analysoidaan, jotta voidaan tehdä päätelmiä tietokeskuksen optimoitavuuspotentiaalista.

IT-neuvonta ja järjestelmäratkaisut

Tietokeskusprojektit skaalautuvat useissa ulottuvuuksissa. Mikä rakenne ja koko on oikea? Pienet, jaetut Edge-tietokeskukset, kontaineri- ja suurtehotietokeskukset, ”klassiset” Core- ja yritystietokonekeskukset vai pilvi-, Colocation- ja Hyperscale-tietokeskukset? Ja: Miten jäähdytys tulee järjestää? Hylly-, rivi- vai huoneilmastointina, vesi- vai jäähdytysaineperustaisena, epäsuorana vai suorana?

Kaikkien reunaehtojen ja vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaltainen tarkastelu auttaa tällöin välttämään suunnitteluvirheitä ja kehittämään tulevaisuuskelpoisen ratkaisun. Rittal Competence Center IT -keskusten asiantuntijatiimeillä on kattava osaaminen, ja he tuovat monivuotista kokemusta moniin kansainvälisiin IT-projekteihin. Asiantuntijamme tukevat sinua tietokonekeskusten konseptisuunnittelun ja toteuttamisen kaikissa vaiheissa. TCO-laskuissa, turvallisuutta koskevissa kysymyksissä sekä monitoroinnin ja huollon suunnittelussa.

Tarjouksemme:

 • IPMA-sertifioitu keskusprojektihallinta
 • Projektisuunnittelu Saksassa normiin DIN EN 50600 nojautuen
 • Konseptisuunnittelun tekevät akkreditoidut Tier-muotoilijat Uptime Instituten mukaan
 • Suunnitteluvarmuutta monivuotisen kokemuksen ja laajan tuoteportfolion avulla

Hyöty sinulle:

 • IT-projektillesi ammattitaitoista neuvontaa kautta kaikkien vaiheiden
 • Tarpeisiisi sovitettu laitteistokonsepti

Kuten ABB, HPE, Siemens ja Atos

Strategiset liittoumat maineikkaiden kansainvälisten markkinajohtajien kanssa auttavat meitä hyödyntämään synergiaefektejä tietämyksen siirrossa ja markkinoille pääsyssä globaalisesti toimivien asiakkaiden tuella. Yhdessä voimme tarjota heille täydellisiä IT-ratkaisuja ja kattavia palveluita – sopivista IT-laitteistoista turvalliseen, tehokkaaseen ja skaalautuvaan infrastruktuuriin. Esimerkiksi Secure Edge Data Center (SEDC) on varustettu ABB:n redundanttisella ja varmalla virransyötöllä sekä HPE:n innovatiivisilla IT-sovelluksilla ja palveluilla. Rittal on lisäksi yksi maailman johtavista IT-infrastruktuurien tarjoajista, joiden kanssa Atos tekee yhteistyötä tietokonekeskusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja huollon alalla. Yhdessä Siemensin kanssa tarjoamme ”kontaineri palveluna” -ratkaisua, jotta esineiden Internetiin perustuvia sovelluksia voidaan kaikkialla käyttää varmasti ja nopeasti. Tiivis yhteistyö jakelukumppanien, kuten jälleenmyyjien, sekä järjestelmäintegroijien kanssa yksinkertaistaa lisäksi täydellisten käyttövalmiiden tietokeskusten kustannustehokasta valmiiksiasettamista.

Valmistajan pätevyyden edut

Nykyaikaiset IT-laitteistot ovat monien yritysten sydämessä. Kun tietomäärät lisääntyvät ja mutkistuvat, nykyään on tärkeämpää kuin koskaan, että digitaalinen infrastruktuuri on aina käyttövalmiina ja toimii luotettavasti. Tällöin tärkeitä edellytyksiä ovat huoltokumppanisi yksityiskohtainen ammattiosaaminen, lyhyet reaktioajat ja mahdollisimman hyvä seurantalaatu. Luota siksi koeteltuun Rittal-huoltoon ja hyödy seuraavista eduista:

Edut sinulle:

 • Kattava seuranta konseptisuunnittelusta myynninjälkeisiin palveluihin – ja siitä eteenpäinkin
 • Luotettavaa tukea IT-laitteistoille ammattitaitoisen elinkaaren hallinnan ansiosta
 • Äärimmäisen osaavat ja pätevät huoltoteknikot ja infrastruktuuriasiantuntijat
 • Vakaa osaamispohja valmistajan pätevyyden ansiosta
 • Verkkoperustaiset ja automatisoidut huoltoprosessit
 • Alkuperäisiä varaosia hyvin saatavilla

Lue lisää

IT laskettavissa olevilla kustannuksilla

Jos et itse halua ostaa etkä pitää käynnissä tietokeskustasi, voit myös tilata yksilöllisen IT-infrastruktuurisi palveluna kiinteään kuukausihintaan pilvestä. Asiakkaat, joilla on suuret tietosuojavaatimukset ja jotka noudattavat ankaria vaatimustenmukaisuusmääräyksiä, hyötyvät siitä. Sisaryrityksemme German Edge Cloudin tuotevalikoimaa luonnehtii se, että uudelleenkäytettävissä olevia rakenneyksiköitä voidaan asiakkaan vaatimuksen mukaan koota yksilöllisesti.

German Edge Cloud tarjoaa moderneimmat pilvialustateknologiat Frankfurtin kolmesta riippumattomasta Tier 3+ -tietokonekeskuksesta Saksasta. Vaatimuksista riippuen nämä alustat koostetaan teknisesti, yksityistetään vaatimustenmukaisuustarpeita myöten ja niitä täydennetään tarpeen mukaan huoltoon ja käyttöön liittyvillä lisärakenneosilla.

Edut sinulle:

 • Palvelumuotoisesta tietokeskuksesta palvelumuotoisen infrastruktuurin kautta palvelumuotoiseen hajautettuun alustaan
 • Hallitut alusta- ja sovelluspalvelut: käyttötukea tietokannoille, kuorman tasapainottaja ym.
 • Siirtymäkumppani: suurten siirtoprojektien konseptisuunnittelu ja suorittaminen mukaan lukien vanhempien järjestelmien asteittainen päivittäminen moderneihin pilviteknologioihin
 • Muutoksen mahdollistaja: asiantuntijat nostavat sovellus- ja IT-maisemasi seuraavalla automaatiotasolle ja tukevat sinua IT-strategiakonsultoinnilla

Lue lisää

 

ONCITE – All-in-One -ratkaisu teollisuuden tarpeisiin

ONCITE on avaimet käteen -valmis Edge Cloud -tietokonekeskus tosiaikaisille ja tietosuvereeneille teollisuus 4.0 -sovellusskenaarioille. Se tallentaa ja työstää tietoja lähes tosiaikaisesti tuotannon yhteydessä (”on premise”) ja harmonisoi tiedot tekoälyperustaisia analyysejä varten.

Yritykset voivat näin optimoida tuotantonsa digitaalisesti hyvin lyhyellä siirtymäajalla, käyttää tietoja arvoja luovalla tavalla ja asettaa niitä valmiiksi jatkokäyttöä varten. Tällöin käyttäjät säilyttävät täyden suvereenin määräysvallan tietoihinsa ja voivat itse päättää, kuka saa käyttää mitä tietoja ja minkä alustojen ja julkisten pilvien kautta he voivat verkottua kumppaniensa kanssa.

Ratkaisun kehittivät Rittal ja German Edge Cloud –Friedhelm Loh Groupiin kuuluva yritys – tiiviissä yhteistyössä Bosch Connected Industryn ja Fraunhofer Gesellschaftin kanssa.

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

Norjan länsirannikolla sijaitseva LMD panee mittakaavat uusiksi. Pinta-alaltaan120.000 m²:n suuruinen viisikerroksinen tunnelijärjestelmä tarjoaa 200 MW:n kokonaiskapasiteetin. Se käyttää yksinomaan uudistuvaa energiaa ja saa jäähdytysvetensä läheisestä vuonosta. Verrattuna pilvitietokeskuksen toimipisteeseen esimerkiksi Saksassa säästät selvästi kustannuksia, jopa 40 % asti. Lisäksi laitteisto on äärimmäisen varma. Kivimuodostelma tarjoaa luonnollista suojaa sähkömagneettisilta aalloilta ja pääsy tapahtuu vain kahdesta sisääntulokohdasta.

Lefdal Mine Datacenter on ainutlaatuinen laitos, joka maksaa itsensä takaisin. Yritykset tarvitsevat yhä enemmän pääsyä erityisen joustaviin, varmoihin ja tehokkaisiin IT-resursseihin. Standardoidut Rittal Data Center -kontainerit täyttävät nämä vaatimukset. Joustavien, skaalautuvien IT-infrastruktuurien implementointi on mahdollista vain kuuden viikon kuluessa.