Prosessin optimointi ohjaus- ja kytkentälaiterakentamisessa

Arvonluontia yhdistetyin voimin

Monimutkaisesta yksinkertaista – tämä on vahvojen kumppaniesi Eplanin ja Rittalin johtoidea. Ratkaisumme vauhdittavat prosessejasi ja nostavat tuottavuuttasi. Optimoimme ja teollistamme arvonluontiketjusi joka vaiheen ja kautta koko prosessin, suunnittelutyöstä hankinnan ja valmistuksen kautta käyttöön ja tietotekniikkaan. Autamme sinua nousemaan voittajana teollisesta siirtymästä uusiin teollisuus 4.0 -standardeihin

Tavoitteemme: Ratkaisut, joita asiakkaamme tarvitsevat huomenna, on kehitetty jo eilen, niin että ne ovat meillä varastossa tänään.

Rittal ja Eplan ovat yhdessä tulevaisuuden kumppaneitasi.

Sillä me ajattelemme mukana prosesseissasi.

Voittaja on se, joka ajattelee läpi koko prosessin

Rittal ja Eplan panostavat automatisoinnissa yhdistettyihin ohjelmistoratkaisuihin, järjestelmätekniikkaan ja koneisiin. Vain sillä, joka tarjoaa digitalisointia ja tietojen saumattomuutta kautta kaikkien prosessien ja järjestelmien, on tulevaisuutta kytkentälaitteistojen rakentajana. Yhdistetyllä osaamisella ja optimaalisesti yhteen sovitetuilla ratkaisuilla suunnittelutyöstä, hankinnasta ja valmistuksesta aina käyttöön Rittal ja Eplan ovat yhdessä puolellasi.

Suunnittelutyö

Avain suurempaan tuottavuuteen kytkentäkaappien rakentamisessa on digitaalinen integraatio ja tietojen läpäisevyys kautta koko arvonluontiketjun. Digitaalinen prototyyppisuunnittelu alusta saakka – keskiössään digitaalinen kaksonen – luo perustan nopealle, prosessit ja järjestelmät ylittävälle yhteydelle.

Hankinta

Oman mielituotteen kokoonpano, tilaaminen ja nopea toimituttaminen ei koskaan ole ollut niin helppoa kuin tänään. Konfigurointi- ja verkkokaupparatkaisumme ovat tällöin tiukasti yhdistettyjä uuden Rittal-tuotantolaitoksen digitaalisesti integroituun tuotantoon. Myös oman yrityksesi arvonluontiketju hyötyy tietojen läpäisevyydestä hankintaprosessissa ja sen ulkopuolellakin.

Valmistaminen

Käytä valmistuksessa Rittalin ja Rittal Automation Systemsin täysautomatisoituja koneita ja innovatiivisia automaatioratkaisuja. EPLANin kanssa tehtävän suunnittelutyön digitaalinen kaksonen toimii koko valmistusprosessin aikana virtuaalisena prototyyppinä ja keskeisenä tietopohjana.

Käyttö

Käyttöönoton jälkeen koneiden ja laitteistojen on toimittava pitkän aikaa varmasti. Tämä on edellytys tehokkaalle ja suorituskykyiselle tuotannolle. Myös tässä EPLAN ja Rittal tukevat sinua innovatiivisilla ratkaisuillaan-

Lisäarvosi: Saumattomat tiedot ovat menestystekijä, säästävät aikaa ja kustannuksia arvonluontiprosessissasi, välttävät virheitä ja nostavat tuottavuutta kestävällä tavalla. Keskiössä on todellisen tuotteen digitaalinen kaksonen, joka yhdistää kaikkia tuotantoasteita sähköteknisestä suunnittelutyöstä huoltoon asti. Rittalin ja Eplanin tuotteet antavat kattavasti tukea joka vaiheessa ja kautta koko prosessin: suunnittelutyöstä hankinnan ja valmistuksen kautta käyttöön ja tietotekniikkaan. Ja auttavat sinua selviytymään voittoisana teollisesta siirtymästä teollisuus 4.0 -vaiheeseen.

Tuotantoprosessissa tarvittaville ja syntyville tiedoille Rittal toimittaa tarkasti sopivia IT- ja operaatioteknologiaratkaisuja. Nämä ulottuvat moduulimuotoisesta, skaalautuvasta järjestelmäarkkitehtuurista turvallisuuskonsepteiltaan innovatiivisiin, tiedot ja järjestelmät fyysisesti varmistaviin energiatehokkaisiin tietokonekeskuksiin sekä tuotannossa itse valmistuspaikalla käytettäviin Edge Cloud -tietokonekeskuksiin, jotka ovat tietosuvereeneja, tosiaikatoimisia ja sisältävät tekoälyperustaisia sovelluksia. Siellä, missä teollisuus ja informaatioteknologia kasvavat yhteen, Rittal toimittaa sopivan ratkaisun.

Tavoitteemme: vastata jo tänään kysymyksiin, joita esität huomenna. Ja tarjota tänään ratkaisut, joita tarvitset huomenna.

Digitaalista arvonluontia tietosuvereniteetilla

Pk-yritysten tuotteille asetetaan yhä ankarampia vaatimuksia: Tuotantotietojen on oltava tosiaikaisesti käytettävissä, samalla tietomäärät kasvavat eksponentiaalisesti. Meillä tietojesi turvallisuus on aina keskiössä: Innovatiivisista Rittal Enclosure -ratkaisuista omien Saksassa käytettävien ja isännöitävien pilviratkaisujen kautta Edge Computing -järjestelmiin ONCITEllä mukaan lukien IIoT-ohjelmistoratkaisut arvonluontiketjujen digitalisointiin, kuten Industrial Track & Trace. Tästä saat lisätietoja IT-ekosysteemistämme - teollisuudelta teollisuudelle.

”Smart Engineering and Production – tehokkuutta kytkentäkaappien rakentamisessa”

Viisi vuotta sitten ammuttiin lähtölaukaus: ”Smart Engineering and Production 4.0”:n myötä EPLAN, Rittal ja Phoenix Contact perustivat teknologiayhteistyöhankkeen ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamista varten tavoitteenaan suunnittelutyön ja tuotantoprosessien saumaton digitalisaatio. Tänään tästä visiosta on syntynyt käytännössä koeteltuja ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille tien teollistumiseen. Niitä hyödynnetään jokapäiväisesti ja ne varmistavat tehokkaan arvonluontiprosessin, joka alleviivaa yhtä asiaa suunnittelutyöstä valmistamisen kautta käyttöön ja huoltoon: tietojen täydellistä saumattomuutta, joka perustuu ”yhteen ainoaan totuuden lähteeseen”.

Ingela GmbH

Ensin pidennetty työpenkki – nyt ammattilaistason palveluyritys

”Haluamme ammentaa käyttöömme automatisoinnin koko potentiaalin”, selittää Info Straub, toimitusjohtajana toimiva yhtiömies. Näin laskettiin perusta vastaisille automatisointitoimille.

Alexander Bürkle

Sähköistä suunnittelua digitaalisen kaksosen avulla

Tällä hetkellä Alexander Bürkle, joka työllistää 22 toimipisteessä Saksan eteläosassa noin 800 työntekijää, on kehittymässä sähkötukkukauppiaasta palveluyritykseksi, joka tarjoaa rakennustekniikan ja teollisuuden asiakkailleen älykästä suunnittelutyön...

Van Meer Industrial Services

Ohjauslaitteistojen ”next level” -rakentamista Rittal Automation Systemsin avulla

Alankomaalaisessa Van Meer Industrial Services -yrityksessä uusi digitaalinen prosessiohjaus huolehtii suunnittelun, työn valmistelun sekä loppuasennuksen optimoinnista.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Jopa 1500 johtoa kahdeksan tunnin aikana

Automatisoinnin vauhdittaminen yhä pitemmälle on Andreas Ripplohn tavoite. Hänen yrityksessään Ripploh Elektrotechnik & Engineering on esimerkiksi nyt käytössä Rittalin Wire Terminal, joka nostaa johdotustyön tuottavuutta selvästi.