Bosch Rexroth

50 prosenttia vähemmän energiantarvetta

Työstökoneiden energiantarvetta ei pidä aliarvioida. Vain 15 prosenttia tarpeesta menee kytkentäkaapin ja karojen jäähdytykseen. Se, että energiankulutus laskee huomattavasti Rittalin uusien Blue e+ -nestejäähdyttimien ansiosta, on osoitettu testiasennuksella Bosch Rexrothin CNC-sorviin.

Rittalin Blue e+ -nestejäähdyttimellä kulutamme 50 prosenttia vähemmän sähköenergiaa kuin vanhalla suljetulla jäähdyttimellä. Kytkentäkaapin jäähdyttimellä säästö on jopa yli 80 prosenttia. Esimerkki näyttää meille, miten suuret potentiaalit monilla alueilla vielä ovat.
Leo Pototzky, GoGreen-projektipäällikkö, Bosch Rexroth

Perinteinen yritys Bosch Rexroth AG harjoittaa yrityksen päämajassa Lohr am Mainissa GoGreen-energiatehokkuuskonsultointia. Tämän tehtävänä on tutkia yrityksen omien maailmanlaajuisia energiatehokkuuspotentiaaleja ja suorittaa sen mukaisia toimia. Siksi GoGreen tekee myös yhteistyötä laitosten ja Rittalin kaltaisten teknologiakumppanien kanssa. Yksi tärkeimpiä projekteja, joihin GoGreen osallistuu, on Eta-Fabrik (energiatehokkuus, teknologia ja applikaatiokeskus), jota johtaa tuotannonhallinnan, teknologian ja työstökoneiden (PTW) laitos Darmstadtin teknisessä yliopistossa. Tutkimustehtaassa näkyvä prosessiketju on peräisin Elchingenin Rexrothin laitokselta. Sen mukaisesti siellä tutkitaan tutkimustulosten käytännön hyödyntämistä. Yksi projektin monista osa-aspekteista on työstökoneiden energiatehokkuus.

CNC-sorvikoneiden uudelleenvarustelu

Bosch Rexrothin Elchingenin laitoksessa tuotetaan muun muassa hydraulipumppuja ja -moottoreita liikkuville työkoneille. Erilaisia komponentteja hydraulilaitteistoja varten valmistetaan muun muassa CNC-sorvilla. Projektin puitteissa CNC-sorvi varustettiin jälkikäteen uudella Rittalin Blue e+ -nestejäähdyttimellä. Koneella on 75 kVA:n kokonaisliitäntäteho ja se toimii kolmivuorokäytössä jopa kuusi päivää viikossa. Jotta energiatehokkuuden nousun voi tarkasti esittää numeroina, energiankulutus dokumentoidaan sekä ennen uudelleenvarustelua että sen jälkeen yksityiskohtaisesti.

Metallin lastuavaan työstöön tarkoitetut työstökoneet tarvitsevat yleisesti ottaen karojen jäähdytystä, jotta voimakonetekniikan tuottama lämpö voidaan johtaa pois. Tämä tapahtuu nestejäähdytyksen avulla. Tähän tarvittava jäähdytysväliaine tuodaan käytettäväksi CNC-sorvin uudelleenvarustelun jälkeen Rittalin Blue e+ -nestejäähdyttimen kautta. Nestejäähdyttimessä invertterin kautta säädettävä DC-kompressori järjestää riittävän jäähdytystehon. Sitten kierto kuljettaa jäähdytysväliaineen kuluttajalle, esimerkiksi karoihin. Myös työstökoneen kytkentäkaapin tehokkaaksi ilmastoimiseksi olemassa ollut kompressorijäähdytin vaihdettiin Blue e+ -sarjan laitteeseen.

Energiatehokkuuden vaikuttava parannus

Uusilla energiatehokkailla laitteilla energiankulutusta voitiin selvästi laskea. Uusi nestejäähdytin kuluttaa 50 prosenttia vähemmän sähköenergiaa kuin vanha suljettu jäähdytin. Kytkentäkaapin jäähdyttimellä säästö on jopa yli 80 prosenttia. Toinen tärkeä näkökohta on laitteiden käytön yksinkertaisuus: kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli esittää kaikki ilmoitukset tekstimuodossa – kielivaihtoehtoja on 21. Käyttäjä saa kaikki tärkeät tiedot ja tilailmoitukset nopeasti ja yksiselitteisesti voidakseen reagoida viipymättä. Blue e+ -sovelluksella, joka on laitteisiin yhteydessä NFC:n kautta (Near Field Communication, RFID-tekniikkaan perustuva siirtostandardi tietojen kontaktittomaan vaihtoon), tärkeitä tietoja voidaan siirtää langattomasti. Se on tärkeää erityisesti silloin, kun määritetään useita nestejäähdyttimiä.