Canal Marine & Industrial

Standardoitu järjestelmä - hybridivoimakoneita Suurilla järvillä

Suurten järvien hinaajalaivasto ottaa omakseen hybridin. Energiankulutus, ympäristönsuojelu, käyttöikä, mukavuus, teho: sähkövoimakoneen ja dieselmoottorin yhdistelmä tarjoaa todellisia etuja erityisesti erikoisaluksilla. Vuonna 2019 varustamo Great Lake Towing Ohion Clevelandista on ottanut käyttöön ensimmäiset kolme hybridikäyttöistä hinaajaa. Rittal on mukana kyydissä sähkövoimakoneen kytkentälaitteistotekniikkakumppanina. Erikoistuntijan ratkaiseva tehtävä oli rakentaa kotelot ja syöttöinfrastruktuuri standardoidusta järjestelmästä käsin tilaa säästäen. Lisäksi järjestelmän tuli olla riittävän kestävä meriolosuhteisiin.

Tehokkaampaa ja hienostuneempaa

Uutta hinaajasukupolvea varten kanadalainen yritys Canal Marine & Industrial sai Great Lakes Towingilta tehtäväkseen rakentaa hybridin sähkömoottorista ja dieselkoneesta. Tällaisella yhdistelmävoimakoneella USA:n ja Kanadan välissä sijaitsevien Suurten järvien laivoja voi navigoida hienostuneemmin. Lisäksi sähkömoottori hoitaa elegantisti ja polttoainetta säästäen alemman osakuormituksen. Tässä dieselkoneet ovat suorituskykynsä alapuolella poissa optimaaliselta käyttöalueeltaan ja toimivat sen mukaan tehottomasti. Jos taas vaaditaan sellaisia tehoja, jotka ylittävät pääkoneen suorituskyvyn, sähkömoottori tarvitaan apukoneeksi.

Yhdessä Rittalin kanssa olemme luoneet suorituskykyisen ja energiatehokkaan kytkentälaitteistoratkaisun Great Lakes Towingia ja kaikkia hybridi- ja nollapäästövoimakoneitamme varten.
Shawn Balding, Canal Marine & Industrialin kaupallinen johtaja
Canal Marine & Industrial was able to build the complex control and supply technology using standardised components from the Rittal product range.

Järjestelmäintegroijayritys on toteuttanut suurimman USA:n lipun alla purjehtivien erikoisalusten ja hinaajien varustajayrityksen tilauksen Rittalin kytkentäkaappiratkaisun avulla. Canal Marine & Industrial saattoi rakentaa mutkikkaan ohjaus- ja syöttötekniikan standardoiduilla komponenteilla Rittal-järjestelmästä käsin. Tällöin erityisen vaativaksi osoittautui tasavirransyötön ja sähkömoottorien vaihtosuuntaajien rajallinen tila. Kaikista kompaktiusvaatimuksista huolimatta tekniikan tulee entiseen tapaan olla hyvin tavoitettavissa. Mittatilausratkaisun vahva toteutus takaa lopuksi tekniikan käytettävyyden erikoisaluksen karkeissa olosuhteissakin. Tämä käyttövarmuus ei Rittalilla kuitenkaan merkitse, että joustavuudesta tingittäisiin. Merenkulkukäyttöä varten sertifioitu järjestelmä tarjoaa moduulimuotoisen kotelovalikoiman, joustavasti käytettäviä lisävarusteita kaapelinhallintaan sekä monenlaisia vaihtoehtoja yksilöllistä soveltamista ja laajentamista varten.

Tehohäviöiden hallinta

Kytkentäkaapeissa hallitseva mikroilmasto tekee selväksi, millaisia haasteita hinaajan varustaminen sähkömoottorilla merkitsee. Tämän järjestelmän sisällä tehoa muutetaan ja säädetään tarpeenmukaisella tavalla käyttäen riippumattomasti ohjattuja ja konfiguroituja variaabelitaajuusmuuntimia. Tällöin syntyvä hukkalämpö tulee johtaa pois kytkentäkaapista, sillä nousevat lämpötilat lyhentävät taajuusmuuntimien käyttöikää ja vähentävät myös niiden tehoa (ns. ”derating”). Näistä syistä kytkentäkaappeihin asennettiin sisätilan säätöjärjestelmä. Rittal-järjestelmä tarjoaa sitä varten tuulettimia, lämmittimiä ja lämpötilan säädön. Käytön aikana joudutaan tällöin liikuttamaan suuria tilavuuksia, koska ilma on konehuoneessa jo lämmennyt dieselmoottorista. Jos laiva on laiturissa, voimakoneet eivät ole käytössä eivätkä siksi myöskään synnytä poistettavaa lämpöä. Jotta kytkentäkaapin sisällä ei syntyisi lämpötilan laskun vuoksi kondenssivettä, juuri kylmänä vuodenaikana kytkeytyy päälle integroitu lämmitys.