Dormann + Winkels

Ajansäästöä asennukseen RiLine Compactin avulla

Kytkentälaitteistojen rakentaja Dormann + Winkels valmistaa laitteistoja pääasiassa metalliteollisuudelle. Romanialaiselle alumiinikylmävalssauslaitokselle tarkoitetussa projektissa tämä pk-tason yritys sai tehtäväkseen kytkentälaitteiston. Sekä telakehikkojen voimakoneet että käämien auki- ja kiinnikäärimislaitteet sekä käämien kuljetusjärjestelmät toimivat sähkömoottoreilla. ”Pienille voiman ulosotoille tarkoitettujen sähköteknisten komponenttien sijoittelu aiheutti meille jatkuvasti ongelmia", kuvaa Cornelius Wolters, projektipäällikkö Dormann + Winkelsin kytkentälaitteistojen rakentajayrityksellä, tyypillistä ongelmaa, joka aina ilmenee valssauslaitosten kytkentälaitteistoissa. Dormann + Winkels implementoi Rittalin RiLine Compactin myötä tyylikkään ratkaisun, jonka avulla suur- ja pienvoimakoneiden ohjaus saatettiin tehokkaasti järjestää yhteen ja samaan kytkentälaitteistoon.

Asentamisen yhteydessä säästämme RiLine Compactin ansiosta noin 30-40 prosenttia työaikaa.
Cornelius Wolters, Dormann + Winkelsin projektipäällikkö
The large frequency converters for the electric drives in the switchgear are installed in Rittal TS 8 enclosures. The drives are powered using a central supply unit and a busbar system.

Suuria kytkentäkaappeja täynnä taajuusmuuntimia

Energiaa tarvitsevat suurten sähkömoottorien lisäksi muutkin kohteet. Suurten päävoimakoneiden ohessa on myös lukuisia pieniä kuluttajia, jotka myös tarvitsevat virtaa kytkentälaitteistolta. Alumiinikylmävalssauslaitoksen kyseessä ollessa tällaisia ovat esimerkiksi pumppujen voimakoneet, imulaitteistot ja jarrut. Näitä varten oli aikaisemmin tapana suunnitella erillinen kytkentäkaappi. Alumiinikylmävalssauslaitoksen laitteiston ollessa kyseessä asiakas halusi asennuttaa sivuvoimakoneet aina samaan kytkentäkaappiin kuin päävoimakoneet.

Kytkentälaitteistossa sähkövoimakoneiden suuret taajuusmuuntimet on asennettu Rittalin TS 8 -kytkentäkaappeihin. Voimakoneet saavat energiaa keskitetyn syötön ja virtakiskojärjestelmän kautta. Kulloisenkin sähköisen voimakoneen tehosta riippuen taajuusmuuntimet ovat suhteellisen suuria. Suurimmilla alumiinin kylmävalssaustehtaalle asennetuilla voimakoneilla taajuusmuunnin edellyttää kokonaista kytkentäkaappia. Koko kytkentälaitteisto koostuu 24 eri TS 8 -kytkentäkaapista. Nykyaikaiset sähkövoimakoneet taajuusmuuntimilla, jotka mahdollistavat nelikvadranttikäytön, voivat jarrutettaessa syöttää energian takaisin. Tällaisesta ratkaisusta tulee erityisen tehokas silloin, kun kaikki taajuusmuuntimet käyttävät yhteistä tasavirtavälipiiriä. Tämän Dormann + Winkels toteuttaa erillisellä kaksinapaisella virtakiskojärjestelmällä. Sekä syötön virtakiskojärjestelmässä että tasavirtavälipiirissä kytkentälaitteistojen rakentaja panostaa Rittalin RiLine PLS -järjestelmään.

Elegantti ratkaisu RiLine Compactilla

Kytkentälaitteiston valmistamiseksi vielä kompaktimpana Dormann + Winkels on kehittänyt RiLine Compactiin perustuvan ratkaisun. RiLine Compactilla voidaan rakentaa myös pienempiä virtakiskojärjestelmään perustuvia jakelulaitteistoja. Uusi järjestelmäratkaisu perustuu virtakiskojärjestelmään, joka on joka puolelta suojattu kosketukselta. Kiinteästi asennetussa suojuksessa on rakoja, joiden kautta komponentit pääsevät kontaktiin virtakiskojen kanssa. Komponenttien mekaaninen kiinnittäminen ja sähkökontakti integroidun virtakiskojärjestelmän kanssa saadaan tehtyä yhdellä työnvaiheella ja ilman työkaluja. RiLine Compact on näin helposti varusteltavissa välttämättömillä kytkentä- ja suojalaitteilla – esimerkiksi moottorinkäynnistimillä. Asennus on siksi huomattavasti yksinkertaisempaa ja hoituu selvästi nopeammin kuin perinteisellä yksittäisjohdotuksella.

Alumiinin kylmävalssauslaitoksen kytkentälaitteistossa RiLine Compact -järjestelmät asennettiin sivuttain kytkentäkaappiin. Tällöin kaikki voiman ulosotot ja pienemmille kuluttajille tarkoitetut lähdöt on loogisesti järjestetty laitteiston kunkin osan päävoimakoneiden kohdalle. Tämä tekee kytkentälaitteistoista hyvin havainnollisia ja helpottaa selvästi huolto- ja kunnossapitotöitä. Myös laitteistolaajennukset ja muutostyöt ovat RiLine Compactin ansiosta hyvin yksinkertaisia suorittaa. Yksittäiset kytkentä- ja suojalaitteet ovat ongelmattomasti täydennettävissä tai vaihdettavissa. Romanialaisen valssauslaitoksen sähköasiantuntijat hyötyvät siksi paremmasta turvallisuudesta.

Yleiskatsaus

Projekti
Dormann + Winkels
Paikkakunta
Kerken, Saksa
Toimiala
Electrical-and-Automation
Haaste

Pienten voiman ulosottojen sähköteknisten komponenttien sijoittelu käyttämättä niille omaa kytkentäkaappia

Ratkaisu

RiLine Compact suurten ja pienten voimakoneiden järjestämiseen kytkentälaitteessa (koostuu 24 Rittal TS8 -kytkentäkaapista)