Duim techniek

Säästä asennusaikaa rivikaappijärjestelmällä VX25

Aika on rahaa – sen tietää myös Alankomaissa toimiva ohjauslaitteiden rakentaja Duim techniek. Tämä pk-yrittäjä on erikoistunut sähköteknisiin ohjauslaitteisiin jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen alalla. Jokainen niistä älykkäistä ohjausjärjestelmistä, jotka Duim techniekin noin 30 työntekijää asentavat, on valmistuksessa työintensiivinen uniikkikappale. "Etsimme siksi yhä uusia mahdollisuuksia asennusajan minimoimiseksi”, kertoo Rijkjan Ploeg, joka on tehdassalipäällikkönä Duim techniekillä vastuullinen sähköverstaasta. Rittalin rivikaappijärjestelmä VX25 tarjoaa mahdollisuuden säästää asennusaikaa.

Nopea asennus on kysyttyä

Tyypillinen Duim techniekin tehtävä on useampien kytkentäkaappien rivittäminen. Uusi Rittalin rivikaappijärjestelmän rivitystiivisteet pistetään paikoilleen helposti ja nopeasti, ennen kuin kaapit sidotaan yhteen. Uudella tekniikalla vältetään myös virheet yksittäisten kaappien kohdistuksessa. Lisäksi sivuseinän kiinnitykseen ei enää tarvita ruuveja – se kiinnitetään vain säppiin. VX25:n ovisaranat, joiden nastoja ei tarvitse enää erikseen poistaa purkamista varten, auttavat myös säästämään kokoamisaikaa, kuten Ploeg korostaa: ”Saranoiden käyttö on hyvin yksinkertaista ja nopeaa, koska ovet ovat yksinkertaisesti nostettavissa pois.”

Säästämme nopeasti puoli tuntia koteloa kohti aiempaan verrattuna.
Rijkjan Ploeg, tehdassalipäällikkö, Duim techniek

Suojaa ankarassa ympäristössä

”Monissa sovelluksissa vallitsevat hyvin ankarat ympäristöolot”, sanoo Peter Geerts Duim techniekin liiketoimintatoimistosta. ”Siellä ei myöskään käsitellä laitteistoja erityisen lempeästi.” Näissä ympäristöissä ilma on usein hyvin pölypitoista, mikä vahingoittaa sähköisiä koskettimia ja releitä. Monissa laitteistoissa esiintyy myös voimakkaita ja syövyttäviä kemiallisia aineita. ”Siksi kytkentälaitteistojemme hyvä suoja on äärimmäisen tärkeää luotettavaa käyttöä ajatellen”, korostaa Geerts. Jos mahdollista, kytkentäkaapit ohjaustekniikkoineen sijoitetaan siksi kontainereihin tai suljettuihin, pölyttömiin kontrollitiloihin. Kaikissa sovelluksissa tätä ei kuitenkaan voida käytännössä toteuttaa. Vankkojen VX25-rivikaappijärjestelmiensä avulla Rittal parantaa monissa sovelluksissa Duim techniekin ohjausjärjestelmien suojausta ja luotettavuutta. ”Käytämme Rittalin rivikaappijärjestelmiä, koska ne ovat vakaita ja luotettavia ja antavat hyvän suojan vaikeilta ympäristöoloilta”, selittää Geerts.

Vähentämällä monimutkaisuutta enemmän tehoa

Rittalin VX25-rivikaappijärjestelmässä kaikki on suunniteltu tehonlisäystä ajatellen – ja se näkyy käytännössä hyvin nopeasti. VX25:n perustana toimii uusi kehysprofiili, jota käytetään sekä kehyksen pysty- että vaakasuorissa osissa. Tämä johtaa siihen, että erilaisten lisävarusteiden lukumäärä on selvästi pienempi kuin edeltäjämallissa. Pienempi määrä lisävarusteita tarkoittaa vähemmän mutkikkuutta, mikä tulee näkyviin suoraan varastoinnin yksinkertaistumisessa ja pienemmissä kustannuksissa. ”Rittalin VX25-rivikaappijärjestelmät auttavat meitä työskentelemään tehokkaammin ja varmistavat optimaalisen suojan pölyltä ja muilta vahingollisilta ympäristötekijöiltä”, tiivistää Geerts.