Ford Motorenwerke

Jäähdyttimien huolto- ja tehokkuustarkastuksessa on paljon säästömahdollisuuksia

Kölnissä Fordin moottoritehtaalla tapahtui yhden vuoden aikana useita laitteistoseisokkeja, jotka johtuivat viallisista jäähdyttimistä. Siksi Rittalin tarjous valmistajista riippumattomasta kaikkien jäähdyttimien inventoinnista ja tähän liittyvästä mahdollisten energiansäästöjen tarkastelusta otettiin Fordilla heti kiitollisesti vastaan. Rittalin huoltoasiantuntijoiden analyysi osoitti kiireisiä korjaus- ja vaihtotarpeita yhdessätoista prosentissa asennetuista jäähdyttimistä. Lisäksi Rittal laati kattavan energiatehokkuuslaskelman, josta ilmenivät yli puolen miljoonan euron säästömahdollisuudet 10 vuoden ajalle ja vain 2,4 vuoden kuoletusajalle uusiin jäähdyttimiin investoimista varten.

Rittalin tarkastuksen yhteydessä ilmeni, että tehtaallamme oli selviä säästömahdollisuuksia.
Helman Bencker, tuotantolaitoksen suunnittelutyö- ja ympäristöjohtaja Kölnissä

Yli 220 eri valmistajien jäähdytintä koestuspenkissä

Rittalin teknikot tarkistivat yli 220 jäähdyttimen huollon tilan Kölnissä Fordin tehtaalla – näiden joukossa oli sekä Rittalin omia että muiden valmistajien jäähdyttimiä. Tällöin he tarkastivat jäähdytinkomponentit likaantumisen, vaurioiden ja laakerimelun varalta. Samalla he laativat huollon tarkastusluettelon ja muotoilivat parannusehdotuksia. Analyysi osoitti, että 220 asennetusta jäähdyttimestä 25 oli viallisia ja tarvitsi korjausta tai vaihtamista. Suurin osa näistä oli kilpailijoiden tuotteita ja keskimääräiseltä käyttöiältään vain viisi vuotta.

Rittal Blue e+ -jäähdyttimen käytännön testi saa vakuuttuneeksi

Huoltotarkastuksen ohessa Rittalin tiimi rakensi moottoritehtaalle käytännönläheisen testiasetelman. Heinäkuusta 2016 alkaen Rittalin 2,6 kilowatin Blue e+ -jäähdytintä verrattiin kilpailijan 2,5 kilowatin jäähdyttimeen. Tähänastinen tulos näytti Blue e+:n säästävän 88,9 prosenttia toisen valmistajan tuotteeseen verrattuna.

Tulokset tekevät vaikutuksen tuotantolaitoksen kunnossapitopäällikköön

Rittal laati tallennettujen tietojen perusteella kattavan tehokkuuslaskelman Kölnissä Fordin tehtaalle. Kun 150 jäähdytintä vaihdettiin Rittal Blue e:hen ja Rittal Blue e+:aan, Kölnissä päästiin kymmenen vuoden käyttöajalla yli 552 000 euron ja 276,3 CO2-tonnin energiansäästöihin. Kun investointisumma oli poistettu, tulokseksi saatiin vain 2,42 vuoden kuoletusaika, joka oli selvästi vaadittujen 3,5 vuoden alla.

Rittalin tehokkaat tuotteet ja konsultointipalvelun tehokkuus ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, että Rittal on lähempänä paluuta jäähdyttimien tekniseen toimitusspesifikaatioon. Suuri vahvistus Rittalin huoltotiimille ja sen uusille huoltokonsultointipalveluille.

Yleiskatsaus

Projekti
Ford Motorenwerke
Paikkakunta
Köln, Saksa
Toimiala
Automotive-Industry
Haaste
  • Energiankulutuksen vähentäminen
  • Jäähdyttimien suojaaminen käyttökatkoilta
Ratkaisu
  • Rittal-huoltotarkastus jäähdyttimille tehtaalla
  • 159 jäähdyttimen vaihto Rittal Blue e+:aan ja Rittal Blue e:hen
  • Jopa 88,9 % matalampi energiankulutus
  • Energiansäästöt jopa 276,3 tonnia CO₂