Asiakassovellus

100 prosentin saatavuus/käytettävyys

Yksi USA:n johtavista kaukoviestintäpalvelujen tarjoajista tarvitsi uudelle tutkimus- ja testauslaitteistolle joustavasti konfiguroitavia IT-kaappeja, jäähdytystä ja monitorointia. Kooltaan vaihteleviin laboratorio- ja testaustiloihin tuli asentaa mahdollisimman suuri määrä kaappeja mahdollisimman pieneen tilaan. Samanaikaisesti kaukoviestintäyritys edellytti kokonaisratkaisulta mahdollisimman suurta luotettavuutta sekä kriittisten järjestelmäkomponenttien aukotonta monitorointia. Tavoitteena oli järjestelmän täyden 100 prosentin käytettävyys. Näiden edellytysten yhteisvaikutus teki projektista Rittalin asiantuntijoille erityisen vaativan asennustyön.

Rittal kehitti konseptin, joka perustuu kulloisiinkin tilaoloihin sovitettavissa oleviin moduulimuotoisiin koteloihin perustuvan konseptin. Rittalin ratkaisuun kuuluivat esikootut moduulimuotoiset TS IT -palvelinkaapit eri mittaisina, etukäteen varusteltuina LED-valoilla, kaapelien ja ilmavirtojen hallinnalla sekä muilla lisäosilla. Järjestelmän suunnitteluun kuuluivat myös erittäin tehokkaat Rittal Blue+ -ilmastointiratkaisut lämmönpoiston tehokkaaksi varmistamiseksi.

Monitorointiin käytettiin Rittal CMC III -ratkaisua. Tämä mahdollistaa ilmastoinnin ja ympäristöparametrien valvonnan tosiajassa ja tukee siten ylläpitoa yksittäisten komponenttien pettäessä. Automaattiset ovenavaajat IT-hyllyille sekä imutuulettimet toimivat suojana jäähdytyksen pettäessä ja maksimoivat näin IT-komponenttien käytettävyyden. Testi- ja laboratorioalueelle asennettiin säädeltäviä EC-tuulettimia (electronically commutated) ylimääräistä lämmönpoistoa ja ilmastointia varten käyttökatkosuojan parantamiseksi. Sen lisäksi redundanttinen IT-jäähdytys tarvittiin tukemaan suurimman mahdollisimman käytettävyyden vaatimusta. Suuri varmuus käyttökatkojen varalta on erityisen tärkeä silloin, kun kaukoviestintäyritys suorittaa kaukoviestintälaitteistojen pitkäaikaistestejä.

Suuri järjestelmän luotettavuus sekä IT-kaappien joustavuus ja sopeutuvuus tukevat kaukoviestintätarjoajaa toteuttamaan helpommin vastaisia vaatimuksia tutkimuksessa ja testauksessa. Erityisesti CMC-monitorointi auttaa seuraamaan tosiaikaisesti käyttöparametreja ja reagoimaan nopeasti käyttökatkojen yhteydessä, koska käyttö tapahtuu kaukaa ja mukavasti verkkoportaalin kautta.

Yleiskatsaus

Projekti
International telecom provider
Paikkakunta
n.a., Yhdysvallat
Toimiala
IT-infrastructure
Infrastructure-Telecommunications
Haaste

Järjestelmän käytettävyys 100 prosenttia

Asennus ahtaaseen tilaan

Kaikkien järjestelmäkomponenttien aukoton monitorointi

Ratkaisu

Moduulimuotoiset TS IT -palvelinkaapit eri mitoissa, etukäteen varusteltu LED-valoilla sekä kaapelien ja ilmavirtojen hallinnalla

Rittal Blue e+ -jäähdyttimillä korkeaa energiatehokkuutta

Aukotonta monitorointia Rittal CMC III:lla, ilmastoinnin ja ympäristöparametrien valvontaa tosiajassa

Redundanttisesti järjestetyllä jäähdytyksellä suurta käytettävyyttä