National Bank of Kuwait

IT:n käytettävyys 99,982 prosenttia

99,982 prosentin käytettävyys tai vain 1,6 tunnin seisokkiaika vuosittain – nämä ovat Uptime Instituten määrittämät edellytykset tietokonekeskuksen Tier III -sertifioinnille. Uuden tietokeskuksen varustaminen jo olemassa olevassa rakennuksessa niin, että nämä ankarat vaatimukset täyttyvät – tämä oli National Bank of Kuwaitin haaste.

Tämä vuonna 1952 perustettu rahalaitos on Kuwaitin ensimmäinen kansallinen pankki ja sellaisena riippuvainen nopeista korkean käytettävyyden liiketoimintaprosesseista sekä käyttökatkokilta suojatusta IT-ympäristöstä. Yhdessä Rittalin kanssa Kuwaitin pankki kehitteli konseptin tietokonekeskuksen korkealle käytettävyydelle ja käyttökatkossuojalle. Päätietokoneyksikössä moduulimuotoinen varavirtajärjestelmä huolehtii virtakatkoksen paikkaamisesta, jonka tulee Uptime Instituten määräysten mukaan pystyä ylläpitämään korvaavaa virtaa 72 tunnin ajan, Jäähdytys ja virranjakelu toteutetaan Rittal-tuotteita käyttäen, ja ne on moninkertaisesti valmisteltu Tier III -sertifiointia varten. Lämpötilan, pääsyn tai ilmankosteuden kaltaisten parametrien valvonnan tietokeskuksessa ottaa asiakseen Rittalin valvontajärjestelmä Computer Multi Control (CMC III). Mitatut arvot kerätään käsiteltäväksi keskusyksikköön. Tämän lisäksi ne sidotaan SNMP-yhteyskäytännön kautta Rittalin RIZone-DCIM-ratkaisuun, joka valvoo tietoja jatkuvasti ja laukaisee tarpeen vaatiessa hälytyksen.

Käytettävät IT-jäähdyttimet on suunniteltu 1200 kW:n nimellisjäähdytystehoa ja N+1-konfiguraatiota ajatellen ja jäähdyttävät IT-järjestelmiä käyttökatkoilta suojaten – ulkoilman lämpötilan ollessa jopa 52 astetta Celsiusta. Lisäksi Bank of Kuwait päätti hankkia varatietokonekeskuksen IT-hyllyillä, tilajäähdytyksellä ja käytäväsijoittelulla. Myös tässä tapauksessa CMC III ja RIZone huolehtivat tietokeskuksen valvonnasta.