STIWA Automation

80 prosenttia vähemmän energiaa

Itävallassa toimiva STIWA Automation GmbH ottaa ympäristönhallinnan hyvin vakavasti. Se suorittaa säännöllisesti esimerkiksi energiankulutusmittauksia. Ne ovat johtaneet yllättävään tulokseen: koneiden liikuttaminen vaatii monestikin vähemmän energiaa kuin niiden ilmastointi.

Kytkentäkaappien lämmönpoistoa varten yritys käyttää siksi nyt Rittalin energiatehokkaan Blue e+ -sarjan laitteita. Etua myös asiakkaille, jotka joutuvat dokumentoimaan ISO 50001 -sertifioinnin puitteissa energianhallintaponnistuksensa.

Blue e:n Top Thermin säästöpotentiaali oli jo hyvä, mutta Blue e+:n myötä se on kertaalleen ylitetty.
Stefan Baier, sähkötekniikan tuotehallinnan johto, STIWA Automation
Yritys on nyt riippuvainen Rittal Blue e+ -sarjan energiatehokkaista jäähdytysyksiköistä lämmön hajauttamiseksi koteloista.

STIWA rakentaa suurtehokoneita, jotka toimivat reilusti alle sekunnin tahtiajoilla. Tämän ydinliiketoiminnan ohella STIWA-ryhmän ydinosaamisalueisiin kuuluvat valmistusautomaation tuote- ja ohjelmistokehittely, korkealaatuisten metalli- ja muovirakenneryhmien alihankintatuotanto, energiatehokas rakennustekniikka ja laboratorioautomaatio. Tällä hetkellä yritys ylläpitää kahdeksaa tuotantolaitosta Itävallassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Koneenrakennuksen äärimmäisen vaativiin olosuhteisiin tarvitaan sellaisten valmistajien komponentteja, jotka pystyvät noudattamaan vaadittua korkeaa tasoa. Yritys suorittaa siksi monia kestotestejä, jottei sen tarvitse luottaa pelkästään valmistajan antamiin tietoihin.

Parempi kuin valmistaja lupasi

Myös Rittalin uusi Blue e+ -ilmastointilaitesarja on joutunut näihin testeihin. STIWA on jo vuosia kiinnittänyt huomiota ilmastointilaitteiden energiatehokkuuteen. Joitakin vuosia sitten suoritettiin siirtymä Rittal Top Thermistä Blue e:hen. Näin päästiin suurella, noin 30 ilmastointilaitetta vaativalla koneella energiakustannussäästöihin, jotka – koko käyttöikä huomioon ottaen – vastasivat viisinumeroista eurosummaa. Otettaessa käyttöön Blue e+ -laitteita STIWAlla suhtauduttiin aluksi hyvin skeptisesti siihen, että suuremmat säästöt olisivat ylipäätään enää mahdollisia. Sen jälkeen suoritettiin omia testejä tuotantoympäristössä Rittalin ilmoittamien 75 prosentin energiansäästöarvojen tarkistamiseksi. Tällöin Blue e+ -laitteita asennettiin erilaisiin kaappeihin ja arvot mitattiin. 80 prosentin säästöillään laitteet ylittivät jopa Rittalin lupaukset.

Hybridijäähdytys avaimena

Valtavat säästöt ovat seurausta laitteiden uudenlaisesta hybriditeknologiasta, nimittäin kompressorijäähdyttimen ja lämpöputken yhteistoiminnasta. Passiivista lämpöputkea käyttävään jäähdytykseen ei tarvita kompressoria eikä pumppua – näin energiantarve saadaan hyvin pieneksi. Kompressoria käytetään vain silloin, kun passiivinen jäähdytys ei enää riitä. Koska kaikki kompressorijäähdytyksen voimakoneet ovat kierroslukusäädeltyjä, myös niiden käyttö on hyvin energiatehokasta. Suurtehokkailla laitteilla on myös lisäetuja: niiden monijännitteisyyden ansiosta niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti kaikissa tavallisissa virtaverkoissa. Tämäkin vähentää projektisuunnittelun vaivaa.

Sopii sertifioitavaksi

Koneilla STIWA tukee asiakkaita ISO 50001:n mukaisessa sertifioinnissa. Tosin yksittäisiä koneita ei voida erikseen sertifioida sitä varten, asiakkaan käyttöön asetetaan kuitenkin välttämättömät tunnistetiedot. Lisäksi yritys takaa käyttävänsä vain sellaisten valmistajien komponentteja, jotka myös ovat aktiivisia energianhallinnan alalla, kuten esimerkiksi Rittal.

Yleiskatsaus

Projekti
STIWA Automation
Paikkakunta
Attnang-Puchheim, Itävalta
Toimiala
Machine-Building
Haaste

Energiatehokas ilmastointi

Koneiden dokumentointi ISO 50001:n mukaan

Ratkaisu

Blue e -ilmastointilaitteet, Blue e+ -laite testiasennossa tuotantoympäristössä

80 prosentin säästöt jäähdyttimien hybriditeknologian ansiosta