Schaltanlagenbau Westermann

Paperitonta valmistusta kytkentälaitteistoja rakennettaessa

Kytkentälaitteistojen rakentamisen digitalisaatio on saapunut myös pk-yrityksiin. Tyypillinen esimerkki on Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann Mindenistä.

Tämä 70 työntekijän yritys on viime vuosina yhdistänyt kaksi toimipistettä ja optimoinut valmistuksen. Yksi tämän optimoinnin aspekteista on kytkentälaitteistojen rakentamisen digitalisaatio. ”Digital in NRW” -osaamiskeskuksen tuella ja mekatroniikan kehitystekniikan Fraunhofer-instituutin (IEM) avustuksella muun muassa painettujen kytkentäkaavioiden on määrä poistua valmistuksesta. IEM-tutkimus osoittaa, että johdotus vie 50 prosenttia eli kaikkein suurimman osuuden työajasta kytkentälaitteistoa luotaessa. Siksi juuri tästä odotetaan suurimpia tehokkuusvoittoja.

Digitalisointiprojekti sopii erittäin hyvin strategiaamme ja avaa meille kiinnostavia mahdollisuuksia näillä muuttuvilla markkinoilla.
Heinz-Dieter Finke, tekninen toimitusjohtaja, Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann

Johdotus ilman kytkentäkaaviota

Kytkentäkaapin komponentteja johdotettaessa tarvitaan yhä paljon manuaalista työtä. Tähän asti Westermann on tulostanut kytkentäkaavion ja asettanut ne työn ajaksi sähkömiehen käyttöön. Jokainen suoritettu johdotus merkitään sitten kytkentäkaavioon. Tähän klassiseen menetelmään liittyy useita haittatekijöitä: esimerkiksi merkinnät saattavat olla hyvinkin yksilöllisiä. Jos yksi työntekijä jatkaa toisen työtä, hänen on ensin saatava selvää tämän merkinnöistä. Lisäksi painettu kytkentäkaavio on aina vain kuva projektista tiettynä ajankohtana. Muutokset, jotka suoritetaan kytkentäkaavion tulostamisen jälkeen, eivät sisälly siihen. Tietovaraston saumattomuuden ja ajankohtaisena pysymisen takaamiseksi johdotustyön aikana työntekijän tulisi voida käyttää digitaalisia ja siksi aina ajankohtaisia suunnittelutietoja. Samalla digitaalinen johdotustuki voi merkittävästi helpottaa työtä. Sillä tavalla työtä helpottaa Eplan Smart Wiring. Ohjelmisto näyttää tabletilla kaikki johdotettavat yksittäiset yhteydet. Tällöin johdotuksen lähtö- ja kohdepisteiden lisäksi näkyvät myös väri, poikkileikkaus ja säiepäiden käsittelytiedot sekä liitäntäkohtien merkinnät. Jos Eplan Pro Panelissa on laadittu virtuaalinen prototyyppi laitteistoa varten, myös johdon sijoittelureitti voidaan esittää visuaalisesti. Välittämällä kytkentäkaaviot digitaalisesti työpaikalle on lisäksi mahdollista toimittaa projektiin tehtävien muutosten tiedot perille tosiaikaisesti.

Ensimmäiset testit sujuvat menestyksekkäästi

Fraunhofer-instituutin tuella tutkittiin, miten hyvin paperittoman johdotuksen käyttö onnistuu käytännössä. Tätä varten luotiin demonstraatiokohteeksi esimerkkikytkentälaitteisto tyypillisine komponentteineen Rittalin AE-koteloon. Eri työntekijöiden – koulutetun sähkömiehen, oppisopimuskoulutettavan ja verstaalla oppinsa saaneen työntekijän – tuli tällöin suorittaa kytkentälaitteiston johdotus sekä perinteisesti kytkentäkaaviolla että Smart Wiringin avulla. Tällöin voitiin todeta sekä selvä johdotusajan säästö että laadun paraneminen. Työntekijät voivat sovittaa työtapaansa Eplan Smart Wiring -ohjelmiston avulla niin, että johdottamisesta tulee yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Kaikki osalliset olivat yhtä mieltä siitä, että digitalisaatio toimii erittäin hyvin kytkentälaitteiden rakentamiseen liittyvissä johdotustöissä. Menestyksekkäiden testien jälkeen yritys pyrkii nyt vakiinnuttamaan valmistustöiden digitalisaation osaksi standardiprosesseja.