W. Althaus AG

Automaatio ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa

Ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa on paljon optimointipotentiaalia. Sveitsiläinen yritys W. Althaus AG on käynyt läpi kaikki prosessinsa ja automatisoinut ne mahdollisimman pitkälle. Menestysstrategia: saumattomat prosessit ja tiedot suunnittelutyöstä valmistukseen ja edelleen laitteistojen testaukseen. Tässä Rittalin järjestelmäkomponentit keräävät pisteet täydellisellä tietojen käytettävyydellä.

Lisäoptimoinneilla pitkin prosessiketjua olemme viimeisten kahden-kolmen vuoden aikana saavuttaneet pelkästään valmistuksessa noin 20 prosentin tehokkuusvoiton.
Walter Althaus, W. Althaus AG:n omistaja

Tietojen täydellisyys on ensiarvoisen tärkeää

Laitteistojen suunnittelutyössä kehitellään ensin ratkaisu, jonka avulla asiakkaiden vaatimukset ovat optimaalisesti toteutettavissa. Tällöin sähkösuunnittelu suoritetaan Eplan Electric P8:lla.

Sähkösuunnitteluun liittyen W. Althaus AG:n asiantuntijat kehittelevät Eplan Pro Panelissa virtuaalisen kytkentäkaappiprototyypin. Prototyypin laatu riippuu vahvasti siitä, että kaikkia käytettyjä komponentteja vastaavat tiedot, kuten mekaaniset mitat, sähköliitäntätiedot ja kaupalliset tiedot ovat käytettävissä. Tiedot ovat yksinkertaisimmin ladattavissa Althausin paikalliseen Eplan-tietokantaan Eplan Data Portalista, josta löytyy 480 000 artikkeli- ja laitetietuetta 60 tunnetulta valmistajalta – näihin kuuluvat myös Rittalin järjestelmäkomponentit. Rittalin kytkentäkaappijärjestelmätekniikalla ohjaus- ja kytkentälaitteet toteutetaan standardoidusti ja moduulimuotoisesti.

Suora ohjaus teknisten tietojen avulla

Ohjaus- ja kytkentälaitteistoja rakennettaessa varsinaisessa valmistustyössä on yleensä vielä nykyäänkin vahva käsityön leima. W. Althaus AG:lla panostetaan kuitenkin myös valmistustyössä mahdollisimman korkeaan automaation asteeseen. Niinpä esimerkiksi johdotuksen reititys suoritetaan suoraan Eplan Pro Panelista haettujen tietojen mukaan.

Automaattinen liitinvarustelu

Johdotuksen lisäksi liittimien asentaminen T-kiskoihin on työintensiivinen vaihe valmistuksessa. Tästä syntyi ajatus automatisoida T-kiskojen liitinvarustelu koneellisesti. Kehitystyön tulos on liitinvarusteluautomaatti Athex. Liitinvarusteluautomaattiin mahtuu varustelusta riippuen jopa 6000 liitintä, jotka se asentaa automaattisesti T-kiskoihin. Myös liittimien varustaminen tekstimerkinnöillä hoidetaan suoraan koneelta. Ihanteellinen täydennys varusteluautomaatille on muotoonleikkauslaite Cutex. Tämä voi leikata T-kiskot automaattisesti oikean pituiseksi ja varustaa ne suoraan tekstimerkinnöillä.

Molemmat koneet voivat taas työskennellä suoraan Eplan-projektin tiedoilla. Molempien automatisoitujen koneiden yhdistetty käyttö voi selvästi vähentää manuaalisten työvaiheiden lukumäärää tässä kytkentälaitteistojen rakennustyön kohdassa. Tuottavuuden nostopotentiaali kokoamista automatisoimalla on noin 50 prosenttia.