WUND group

Häiriötön kylpylä

Siellä, missä ympäri vuorokauden työstetään suuria tietomääriä, jotta asiakkaat voivat luottaa prosessien kitkattomuuteen, datakeskusten turvaaminen käyttökatkoilta on kriittisen tärkeää liiketoiminnalle. Kylpylämaailmojasi varten WUND-yritysryhmä panostaa koko Saksassa omavaraisiin Edge-datakeskuksiin ja standardointiin. Kun aukioloajat ovat 17 tuntia päivässä ja 365 päivää vuodessa, kaiken on toimittava kitkatta, korttimaksusta palmujen kastelemiseen. Tämä on mahdollista vain siksi, että kulissin takana on Rittalin nerokas ja suurtehokas IT-infrastruktuuri.

Rittal on konsultoinut meitä intensiivisesti ja tietävästi. Meillä on aina ollut vaikutelma, että siellä ymmärretään, millaisten haasteiden edessä tämän kokoinen kylpyläyritys monine toimipisteineen on. Se, että korkeasta standardointiasteesta huolimatta olemme maksimaalisen joustavia IT:tämme rakentaessamme ja laajentaessamme, on vain vahvistanut meitä päätöksessämme.
Franz Hofstetter, IT-johtaja, WUND-yritysryhmä

Suuri käytettävyys keskeytyksettä

Euskirchenin kylpylässä lomatunnelmaa parantavat 500 aitoa palmua ja 1200 orkideaa sekä 24-33-asteinen vesi. Kaikkiaan pumpuilla ja ohjauselementeillä on yhteensä yli 3000 IP-osoitetta – myös 500 palmua varten, joita ei enää kastella käsin, vaan jotka on yhdistetty automatisoituun kasteluun. Näin kasaantuu valtavia tietomääriä, joita voidaan työstää ja pitää saatavilla paikallisessa datakeskuksessa. Mutta jos järjestelmät eivät toimi kaiken aikaa moitteettomasti, se voi aiheuttaa ylläpitäjälle rahallisia menetyksiä tai jopa imagovahinkoja. Tästä syystä tietojen korkea käytettävyys oli tärkeä päätöskriteeri Rittalin IT-infrastruktuurin puolesta. Moduulimuotoiselle, redundanttiselle varavirtajärjestelmälle sekä sähkönjakelulle käytetään erillistä tekniikkahuonetta. Rittalin nestejäähdytyspakkaukset (LCP) sekä kylmäkäytäväsijoittelu varmistavat palvelinhuoneen hyllyriviperustaisen jäähdytyksen. Kylmyys luodaan epäsuoralla, vapaalla jäähdytyksellä.

WUND-yritysryhmä halusi hallita valvontaa ja häiriöilmoituksia toimipisteet ylittävällä tavalla, hankkia erityisen korkealaatuisen laitteistotekniikan, standardoida IT-infrastruktuurin maksimaalisesti ja käyttää alueellista laajempaa huoltoverkostoa. Koska suurkäytettävyys voitiin taata ympärivuotisessa käytössä vain pienillä viiveajoilla, WUND-ryhmä valitsi yhden EDGE-ratkaisun kuhunkin toimipisteeseen.

Tulevaisuudenkestävä maksimaalisen standardoinnin ansiosta

Suurkäytettävyys teki omavaraisista datakeskuksista yritysryhmän eri toimipisteistä välttämättömiä. Jotta ilmeneviin ongelmiin voidaan aina puuttua nopeasti, korkeatasoisesti standardoidut ja siksi melkein identtiset datakeskukset ovat suuri helpotus. Tosin yksittäiset laitteistot toimivat erillisinä toisistaan, mutta aina laajennettavissa oleva IT-infrastruktuuri sekä siihen liittyvät prosessit yksinkertaistavat käyttöä merkittävästi ja ratkaisivat viime kädessä sen, että yhteistyöhön ryhdyttiin juuri Rittalin kanssa. Lisäksi uusia toimipisteitä voidaan ongelmitta integroida olemassa olevaan IT-maisemaan ja olemassa olevia datakeskuksia laajentaa.

The WUND Group wanted to manage the monitoring and fault messages across all the sites, enjoy especially high-quality system technology, standardise the IT infrastructure ‘to the max’ and access a nationwide service network.

Aukoton monitorointi huolehtii turvallisuudesta

Tänään kylpylät ja kylpymaailmat neljällä viidestä toimipisteestä hyödyntävät Rittal-ratkaisuja, kuten standardoituja IT-hyllyjä tai ilmastointiratkaisuja. Toimipaikassa Rittal-valvontajärjestelmä Computer Multi-Control III (CMC III) testaa palvelinhyllyanturien avulla, toimivatko kaikki toiminnot moitteettomasti. Sitä varten tietokonekeskuksissa kerätään lämpötila-, ilmankosteus-, ilman virtausnopeus- ja monia muita tietoja. Mitatut arvot kerätään käsiteltäväksi keskusyksikköön. Lisäksi ne yhdistetään Simple Network Management Protocolia (SNMP) käyttäen tietokonekeskuksen hallintaratkaisuun Rittal RiZone. Tämä tietokeskuksen infrastruktuurin hallintaohjelmisto eli DCIM-ohjelmisto sijaitsee toisessa tietokonekeskuksessa. Sieltä käsin se valvoo jatkuvasti tietoja, jotka se saa ilmoituksina yksittäisiltä toimipisteiltä ja laukaisee tarvittaessa hälytyksen. Sillä jos jokin kaikesta huolimatta ei toimi, aukottoman hälytysjärjestelmän täytyy taata, että virhe voidaan välittömästi korjata. Ohjelmisto toimii nykyään moitteettomasti WUND-yritysryhmän kylpyläkohteissa. Käyttökatkot ja häiriöt ovat menneisyyttä. Kuitenkin molemmat kumppanit suunnittelevat jo seuraavia vaiheita, kuten´ IT:n laajentamista lisääntyvällä digitalisoinnilla. Kylpylävieras ei vastakaan huomaa siitä mitään unelmoidessaan etelämerestä yhden IP-osoitteellisen palmun alla.

Yleiskatsaus

Projekti
WUND-yritysryhmä
Paikkakunta
Friedrichshafen, Saksa
Toimiala
IT-infrastructure
Haaste

Suurtehokas ja käyttökatkoilta suojattu IT-infrastruktuuri maksimaalisella standardoinnilla

Tietojen korkea saatavuustaso ja pääsy alueet ylittävään huoltoverkkoon

Ratkaisu

Omavaraiset EDGE-tietokonekeskukset neljässä toimipisteessä

Moduulimuotoinen ja redundanttinen varavirtalaitteisto käyttökatkojen estämisen maksimoimiseksi

Nestejäähdytyspakkaukset (LCP), kylmäkäytäväsijoittelu maksimaalista energiatehokkuutta varten

Valvontajärjestelmä CMC III ja DCIM-ohjelmisto RiZone IT-infrastruktuurin suurkäytettävyyttä varten