Xylem Services GmbH

Käyttökustannusten laskemista Rittalin Blue e+ -jäähdyttimillä

Sekä juomaveden käsittelyssä että jätevesien puhdistuksessa otsoni huolehtii veden puhtaudesta. Kaasun valmistukseen käytetään erityisiä laitteistoja, joissa otsonia tuotetaan ladatun sähkön purkauksella – mutta tämä menettelytapa vaatii paljon sähköenergiaa. Yksi maailman johtavista veden otsonikäsittelylaitoksesta on Herfordissa toimiva Xylem Services GmbH, joka kuuluu maailmanlaajuisesti 12 500 työntekijää työllistävään Xylem-yritysryhmään. Herfordin laitteistoja myydään maailmanlaajuisesti tavaramerkillä Wedeco. Koska energiakustannukset ovat suhteellisen korkeat verrattuna investointikustannuksiin, Xylem arvostaa erityisesti korkeaa energiatehokkuutta. Kytkentälaitteiston jäähdytykseen Xylem käyttää siksi Rittalin Blue e+ -sarjan jäähdyttimiä.

Rittal asettaa kytkentäkaapit ja sopivan jäähdytystekniikan suurella toimitususkollisuudella käyttöön. Suuren kysynnän vuoksi meillä on tuotannossamme tällä hetkellä vain neljän viikon läpimenoajat. Se tekee Rittalin kaltaisesta järjestelmätoimittajasta meille hyvin tärkeän.
Ludwig Dinkloh, Wedecon globaalin tuotehallinnan johtaja
Xylem relies on (wall-mounted) “Blue e+” cooling units from Rittal for cooling switchgear.

Suorittava elektroniikka tarvitsee jäähdytystä

Otsonin tuotanto vaatii sähköenergiaa: laitteisto, joka toimittaa kilogramman otsonia tunnissa, vaatii sähköistä tehoa noin 5–6 kW. Kyseessä oleva Taiwanissa sijaitsevan kemiantehtaan laitteisto voi tuottaa jopa 20 kg otsonia tunnissa, ja sillä on sen mukaisesti yli 100 kW:n kokonaisliitäntäteho. Sellaisen laitteiston tehohäviö muunnettaessa energia kytkentäkaapeissa lämmöksi on noin kahdeksan prosenttia. Kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi liian korkeilta lämpötiloilta elektrotekniikkaa varten asennettuihin Rittal TS 8 -kytkentäkaappeihin on lisäksi rakennettu kaksi jäähdytintä Rittalin uudesta Blue e+ -sarjasta, joissa kummassakin on 6 kW jäähdytystehoa.

Käyttökustannuksista merkittävästi matalampia

Sarjan Blue e+ uudet jäähdyttimet ovat energiatehokkuudeltaan merkittävästi edeltäjiään parempia. Erityisesti lämpöputken ja kompressorijäähdytyksen yhdistelmään perustuvalla hybridikäytöllä voidaan osakuormitusalueilla päästä hyvin suuriin energiansäästöihin. Jäähdytys määritetään niin, että kun ulkolämpötila on 35 °C, kytkentäkaapin lämpötila on myös 35 °C. Alemmilla ulkolämpötiloilla jäähdyttimet vaativat selvästi vähemmän energiaa. Sen lisäksi myös kompressorijäähdytys toimii energiaoptimoidusti. Suuri energiatehokkuus ja siihen liittyvät asiakkaan käyttökulusäästöt ovat siksi suuri etu Xylemin käytännössä kellon ympäri toimiville laitteistoille. Kun kytkentäkaapin jäähdytyksen tehontarve on 2 kW pienempi, se johtaa 8500 vuosittaisella käyttötunnilla nopeasti viisinumeroiseen summaan, jonka Xylemin asiakkaat säästävät laitteiston käyttöiän pidentyessä samoilla energiakustannuksilla.

Monijännitteisyys etuna

Juuri Xylemin kaltaisille kansainvälisesti toimiville yrityksille monijännitteisyys on erityisen tärkeää. Yhdentekevää, toimitetaanko laitteisto Yhdysvaltoihin, Japaniin, Meksikoon, Isoon-Britanniaan tai Saksaan, jäähdyttimet voivat aina käyttää kulloisessakin maassa tarjolla olevia verkkojännitteitä. Aikaisemmin Xylem joutui joko asentamaan kullekin verkkojännitteelle sopivan jäähdyttimen tai käyttämään lisämuuntajaa. Kansainvälisessä kaupassa jäähdyttimien UL-listauksella on lisäksi erityinen merkitys. Siitä riippuen, missä laitteisto otetaan käyttöön, hyväksyntään liittyvät muodollisuudet ja määräykset ovat hyvin erilaisia. Komponenttien kansainvälinen käytettävyys ja vastaava huoltopalvelu tai varaosatoimitus ovat samoin tärkeitä Xylemille. Ja Rittalin kaltainen kansainvälisesti toimiva toimittaja on tällöin osaava yhteistyökumppani asennuspaikalla.

Yleiskatsaus

Projekti
Xylem Services GmbH
Paikkakunta
Herford, Saksa
Toimiala
Machine-Building
Haaste

Korkeaa energiatehokkuutta kytkentälaitteistoja jäähdytettäessä

Säästöjä energiakustannuksissa

Ratkaisu

Rittal TS 8 -kytkentäkaapit

Kaksi Rittal Blue e+ -jäähdytintä (kulloinkin 6 kW)