ene't GmbH

Rittalin konttipalvelinkeskus – nopea ja luotettava

ene’t on energia-alalle erikoistunut IT-järjestelmäyritys. Jo vuonna 2002 yrityksen perustajat huomasivat, miten mutkikasta oli laskea virta- ja kaasukustannuksia energiamarkkinoilla. Siksi he halusivat tarjota vastaavia ohjelmistoratkaisuja tuottajille, verkkokäyttäjille tai alueellisille taikka kaupunkien syöttölaitoksille. Tänään ene’t on yksi Saksan energiatalouden johtavista järjestelmäyrityksistä. Ohjelmisto ja palvelut ovat tässä liiketoimintamallin kulmakiviä. Suorituskykyinen ja käyttökatkoton tietokonekeskus on siksi ratkaisevan tärkeä yrityksen talousmenestyksen varmistamiseksi. Mutta myös energiatalouden yli 500 asiakasta luottavat IT-palvelujen korkeaan käytettävyyteen. Ene’t tuo nämä oman Rittalin kontaineriratkaisuun perustuvan tietokonekeskuksen kautta käytettäviksi.

Olemme tavattoman tyytyväisiä Rittalin kehittämään konttikoneratkaisuun, koska voimme näin täyttää parhaiten ”high availability” -vaatimuksemme datakeskuksen infrastruktuurille.
Roland Hambach, toimitusjohtaja, ene’t GmbH
Tietoturvalla ja korkealla käytettävyydellä on tärkeä rooli ene'tin liiketoimintamallissa. Siksi kaikki konesalin komponentit on suunniteltu redundanttisesti.

Käytössä maksimiteholla

Se, miten menestyksekäs ene’t GmbH:n liikeidea on ollut, näkyy kiihkeänä kasvuna: vain 15 vuodessa työntekijöiden määrä kiipesi kolmesta yli sataan. Samanaikaisesti monet energiatalouden yritykset ovat aloittaneet oman digitaalisen siirtymänsä ja integroineet yhä enemmän IT-palveluja laskelmaprosesseihinsa – myös ene’tin palvelut. Niinpä yritys järjestää tänään monia sovelluksia ”Software as a Service” -muodossa (SaaS), jotta asiakkaat pääsevät nopeasti ja mutkattomasti Internetin kautta palveluja käyttämään. Näin ene’tin sisäiseen infrastruktuuriin kohdistuvat vaatimukset ovat edelleen kasvaneet. Vuonna 2016 päästiin lopulta sellaiseen liiketoiminnan volyymiin, että uudesta tietokonekeskuksesta tuli välttämätön. Olemassa olevien tilojen laajentaminen ei ollut mahdollista, eikä julkisen pilven resurssien suurempaa integrointia haluttu. Uusi tietokonekeskus oli määrä toteuttaa hyvin nopeasti ja sen tuli vastata ankarimpia IT-turvallisuuden ja käyttökatkosuojauksen vaatimuksia. Päätettiin hankkia Rittalin tietokonekeskuskontaineri, joka sijoitettaisiin taivasalle yrityksen tontille.

Mahdottomasta mahdollista

Projekti alkoi syyskuussa 2016. Vaatimuksiin kuuluivat suurin mahdollinen fyysinen turvallisuus, redundantisti toteutettava infrastruktuuri, paras mahdollinen energiatehokkuus ja ennen kaikkea lyhyet toimitusajat. Tavoite oli aloittaa uuden IT-ympäristön käyttö toukokuussa 2017. Tällainen aikakehys on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että kontaineritietokonekeskuksessa tällöin käytetään etukäteen konfiguroituja komponentteja, jotka mahdollistavat infrastruktuurin riskittömän ja ripeän laajentamisen. Rittalin tietokonekeskusasiantuntijat konfiguroivat ene’tin toimittamien suorituskykytietojen perusteella kaksi kontaineria, joihin voidaan sijoittaa koko IT ja jotka nyt seisovat yrityksen tontilla.

Kontit on suunniteltu samalla tavalla kuin nykyaikainen talon sisäinen datakeskus. IT-telineiden kylmäkäytäväsuojaus tarjoaa energiatehokkaan ilmastoinnin IT-järjestelmille. Katolla olevat aurinkopaneelit parantavat entisestään koko laitoksen energiatasapainoa. Kuusi Rittalin nestejäähdytysyksiköt (LCP) – ilma/vesi-lämmönvaihtimet telineissä – huolehtii jäähdytyksestä sisäänrakennetuin redundanssin. Kaksi konttia tarjoavat tilaa kahdelletoista IT-telineelle, joista neljä on tällä hetkellä konfiguroituna. enetillä on siis runsaasti kapasiteettia täyttää yrityksen tulevaan kasvuun liittyvät tekniset IT-vaatimukset..

Varavirtajärjestelmät on sijoitettu erilliseen tekniikkahuoneeseen kontainerien sisälle. Nämäkin on sijoiteltu redundanttisesti, ja ne varmistavat IT-käytön kolmeen tuntiin asti akkujen avulla. Järjestelmä on ajateltu niin, että jokainen palvelin ja jokainen valitsin saa virtaa kahden verkkolaitteen kautta, joilla kummallakin on yksi toisesta riippumaton virransyöttö. Jos virta katkeaa pitemmäksi aikaa, hätävirtalaitteisto dieselreserveineen järjestää virtaa koko laitteistolle 24 tunnin ajan.

Lujan perustan järjestäminen

Hapenpoistolaitteisto varmistaa hapen jatkuvan vähentämisen kontainerin sisäisestä ilmasta niin, ettei avoimia tulipaloja voi käytännössä syntyä. Tässä tarkoituksessa happipitoisuus lasketaan 14 prosenttiin. Lisäksi tekniikkahuoneeseen on asennettu sammutinlaitteisto. Kattava Rittal III -monitorointiratkaisu seuraa keskeisiä parametrejä IT-kaappien sisällä, kuten lämpötilaa, ilmankosteutta, happipitoisuutta, savun kehittymistä tai ovien avaamista, ja ohjaa nämä ilmoitukset eteenpäin IT-keskusprosessiohjaukseen.

Tietoturvallisuus ja suuri käytettävyys ovat ene’tin liiketoimintamallissa tärkeässä osassa. Siksi kaikki tietokonekeskuksen komponentit on toteutettu redundanttisesti, myös virransyöttö ja Internet-yhteys.

Yleiskatsaus

Projekti
ene't GmbH
Paikkakunta
Hückelhoven, Saksa
Toimiala
IT-infrastructure
Haaste

IT-tuetut prosessit virta- ja kaasukustannusten laskemiseksi energiamarkkinoilla

Sovellukset tuodaan käyttöön ”Software as a Service” -muodossa

Suorituskykyinen ja käyttökatkoilta suojattu, suuren käytettävyysasteen RZ-yksikkö

Nopea toteutus ja suurimmat mahdolliset vaatimukset IT-turvallisuudelle sekä redundanttisesti järjestetty infrastruktuuri ja paras mahdollinen energiatehokkuus

Ratkaisu

Kaksi Rittal RZ -kontaineria, 6 LCP Inline -pakkausta (Liquid Cooling Packages), varavirtajärjestelmät, Rittal CMC III -monitorointiratkaisu, IT-hyllyt, kylmäkäytäväsijoittelu IT-hyllyille