thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel rakentaa infrastruktuuria Rittalin Edge-datakeskuksilla

Vielä muutama vuosi sitten teräksen valmistajat joutivat kehittämään uusia tuotteita hankalilla testeillä tutkimuslaboratorioissaan. Tänään tämä onnistuu nopeammin ja tehokkaammin, koska suorituskykyiset tietokonejärjestelmät ottavat tehtäväkseen suuren osan laskuista. Mutta vasta nykyaikaisilla IT-järjestelmillä on mahdollista hyödyntää käyttöön tulevat tietomäärät tehokkaasti ja lyhentää tuotteen markkinoillepääsyaikaa sekä nostaa kilpailukykyä. Rittalin Edge-datakeskusten avulla thyssenkrupp Steel rakentaa tuotannon toimipisteissä nopeasti ja joustavasti tarvittavat IT-kapasiteetit vauhdittaakseen monien terästuotantoon liittyvien prosessien digitalisointia. Tätä silmälläpitäen Rittalin IT-kontit, jotka toimivat pilveen kytkettyinä Edge-datakeskuksina, asennetaan suoraan yrityksen tontille.

Rittalin konttikonesalit ovat oleellinen osa kokonaisvaltaista turvallisuuskonseptiamme ja täyttävät korkeimpia turvallisuusstandardeja koskevat vaatimuksemme. Sijoitamme Rittal-kumppanuuden puitteissa syntyneet datakeskuksemme suoraan tuotantomme toimipisteisiin ja voimme siten myös tukea esineiden Internetiin perustuvia skenaarioita tehokkaasti ja turvallisesti.
Tri Michael Kranz, thyssenkrupp Steelin tietohallintojohtaja
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Asennus tuotannon lähelle

Digitalisaatio on oleellinen osa thyssenkrupp Steelin yritysstrategiaa. Digitaalisissa prosesseissa syntyvät tiedot muodostavat perustan päätöstenteolle, analytiikalle ja ennustamiselle. Siksi työstettävät tietomäärät kasvavat jatkuvasti, niin että yrityksen on vastaavasti sovitettava IT-infrastruktuuria sen mukaan. Ylimääräisen laskentatehon, tietojen valmistelemisen lyhyiden viiveaikojen, keskeytymättömän tietojen saatavuuden ja koko järjestelmän kattavan turvallisuuden takaamiseksi yritys panostaa Rittalin kehittämiin Edge-datakeskuksiin. Edge-järjestelmät on sijoitettu vakaisiin konttikonesaleihin ja varustettu turvaovilla, ja ne monitoroivat yksityiskohtaisesti monia relevantteja parametreja, kuten pääsyn valvontaa, paloturvallisuutta ja varmistusta käyttökatkojen varalta. Konttikonesalit on varustettu esikonfiguroiduilla jäähdytys- ja virransyöttökomponenteilla, jotka mahdollistavat infrastruktuurin riskittömän ja nopean rakentamisen.

Kumppanuusyhteistyö

Projektia käynnistettäessä analysoitiin ensin yhdessä thyssenkrupp Steelin kanssa, mitä tavoitteita Rittalin Edge-datakeskuksilla on määrä saavuttaa, ja siitä johdetaan tarvittavat spesifikaatiot. Moduulimuotoisesti rakennetuilla Rittalin Edge-datakeskuksilla thyssenkrupp Steel saavuttaa riittävän joustavuuden voidakseen sovittaa IT-ympäristönsä nopeasti tulevaisuuden vaatimuksiin. Tuotantoympäristöön sijoitetut turvalliset, käytettävyydeltään korkeatasoiset ja standardoidut IT-infrastruktuurit ovat sopiva perusta tuotanto-IT:n yhä kattavammalle automatisoinnille ja ”state of the art” -datakeskustekniikalle.

Yleiskatsaus

Projekti
thyssenkrupp Steel
Paikkakunta
Duisburg, Saksa
Toimiala
IT-infrastructure
Haaste

Tuotannonläheisten prosessien digitalisointi varmaa, standardoitua ja hyvin saatavilla olevaa IT-infrastruktuuria varten

Suuri tietomäärä, tietojen nopea käytettävyys lyhyellä viiveajalla

Tuotannon IT:n lisääntyvä automatisointi

Ratkaisu

Rittal Data Center Container (RDCC) esikonfiguroiduilla jäähdytys- ja virransyöttökomponenteilla infrastruktuurin nopeaan rakentamiseen

Asennus suoraan yrityksen omalle tontille Edge-tietokonekeskuksena

Korkean tason fysikaalinen turvallisuus