Automaatio

Automaation uusi ulottuvuus

Tosiasiallinen tekninen edistys muuttaa teollisuuden Digitalisaatio ja tekoäly avaavat uusia automatisoinnin ulottuvuuksia. Yritysten suuri tilaisuus muovata prosessinsa tehokkaammiksi ja kustannuksiltaan edullisemmiksi

Tehokkuus innovaatioiden vauhdittajana

Erona mekanisointiin, jossa koneet korvaavat raskaan ruumiillisen työn tai helpottavat sitä, modernin automatisoinnin myötä myös prosessit itsessään muuttuvat. Anturi- ja toimilaitetekniikan ilmiselvien muutosten ansiosta koneet käyvät yhä älykkäämmiksi. Tällöin nykyiset automatisointijärjestelmät ottavat tehdäkseen yhä mutkikkaampia tehtäviä. Virtuaaliset prototyypit ja digitaaliset kaksoset, jotka kuvaavat virtuaalisesti todellista tuotetta ja saattavat sitä koko elinkaaren pituudelta, mahdollistavat vaivalloisten prosessien korvaamisen kustannuksia säästävillä automatisoiduilla ratkaisuilla. Selvään tehokkuuden lisäämiseen sekä keskitetyissä prosesseissa että valmistuksen ohjauksessa tai prosessikontrollissa päästään yhä enemmän ohjelmiston tukemilla menetelmillä, kuten ERP:llä (Enterprise Resource Planning) ja älykkäällä monitoroinnilla. Edistykselliset työstöteknologiat mahdollistavat lisäksi kulloistenkin koneiden sovittamisen muuttuneisiin ympäristöoloihin jopa niin, että ne optimoivat itse itsensä. Teollisuus 4.0:ssa koko yrityksen johtaminen voidaan tehdä koneellisesti säätämällä – tämä on jatkuvasti kasvava kehityssuunta.

Syyt tähän kehitykseen ovat moninaiset. Yhtäältä asiakkaat toivovat yhä enemmän ja yhä korkealaatuisempia tuotevaihtoehtoja yhä lyhyemmillä toimitusajoilla. Toisaalta yritysten on reagoitava uusilla teknisillä järjestelmillä ammattiosaajien puutteeseen sekä kustannuspaineen lisääntymiseen markkinoiden taistelukentillä. Näiden haasteiden merkeissä korkeat automatisointiasteet, suorituskykyisemmät järjestelmät ja joustavammat prosessit ovat tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja. Erityisesti yritykset sellaisilla sektoreilla kuin sähkötekniikka ja automaatio sekä koneenrakennus investoivat siksi parempia kilpailumahdollisuuksia tarjoaviin automatisointiratkaisuihin.

Enemmän automaatiota tarkoittaa enemmän voittoa

Automatisoitujen järjestelmien edut analogisiin menetelmiin verrattuina liittyvät tällöin sekä suurempaan tuottavuuteen että parempaan tuotteiden laatuun: työstövaiheet tapahtuvat nopeammin, tarkemmin ja vähemmin virhein. Aiemmin vaivalloiset materiaalitalouden, suunnittelutyön ja valmistuksen työvaiheet optimoidaan tällöin kokonaisuudessaan automatisoiduilla menetelmillä. Yritykset hyötyvät siitä moninkertaisesti: henkilöstökustannukset laskevat, toimitusajat ovat lyhennettävissä ja tehottomista rutiinitöistä päästään. Lisäksi työntekijät vapautuvat innovatiivisten työstöteknologioiden ansiosta raskaasta ruumiillisesta tai monotonisesta työstä. He voivat nyt ottaa tehtäväkseen etupäässä automatisoitujen prosessien valvontatoimintoja ja suorittavat manuaalisesti enää vain automatisoimatta jääneitä prosessivaiheita. Erityisesti ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa yritykset pääsevät tällä tavoin huomattaviin kustannussäästöihin. Tehokkaalle suunnittelutyölle tarkoitetuilla ohjelmistoratkaisuilla ja erityisen taloudellisen, häviöttömän valmistuksen vaatimukset täyttävällä tuotepaletilla Rittal on mukana ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisen uutta aikakautta kehittämässä.

Automatisointi Rittalin avulla

Yli 50-vuotisen ohjaus- ja kytkentäkaappirakentamiskokemuksensa perusteella Rittal on päämäärätietoisesti laajentanut portfoliotaan automatisoiduilla prosessivaiheilla ja työstömenetelmillä. Rittal Automation Systems tarjoaa kaikkea sitä mikä tekee kytkentäkaappien automatisoidusta rakentamisesta nopeampaa, tarkempaa ja toistettavampaa. Eplan-työkalujen avulla suunnittelutyössä digitaalisesti luotujen tietojen avulla tuotantoprosessit ovat saumattomasti automatisoitavissa. Perustana toimii virtuaalinen prototyyppi, joka kantaa itsessään kaikkia oleellisia tietoja ja joka takaa maksimaalisen tehokkuuden työnkulun joka kohdassa yhdessäRittal Automation Systemsin tuotteiden kanssa. Automatisoituun työstöön, varusteluun ja johtojen esivalmisteluun tarkoitettujen tuotteiden ohessa ohjelmistoratkaisuja on käytettävissä projektityöhön ja kytkentäkaappien konfigurointiin. Tehokkaita, digitaalisesti saumattomia prosesseja, ratkaisuja yhdeltä ja samalta toimittajalta: näin automatisointi ja tuottavuuden nostaminen onnistuu tulevaisuudessa.

Rittal Automation Systemsin avulla olemme nostaneet korkean laatu ja luotettavuustasomme vieläkin ylemmäksi. Mitä sitten tapahtuukin, olemme valmiina tulevaisuuteen.
Luc van Meer, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Van Meer Industrial Services

Plenge

Ruostumattoman teräksen nopea, automatisoitu työstö

Rittal Automation Systemsin uudella lasertyöstökeskuksella Plenge toteuttaa ruostumattomia teräskoteloita edellyttävät tilaukset ei vain yksinkertaisemmin, vaan myös selvästi nopeammin.

APEG

Perforex lyhentää prosesseja kahdella kolmasosalla

Rittal Automation Systemsin Perforexilla suoritettava automaattinen kytkentäkaappien työstö huolehtii prosessien täydellisestä saumattomuudesta.

Van Meer Industrial Services

Ohjauslaitteistojen ”next level” -rakentamista Rittal Automation Systemsin avulla

Alankomaalaisessa Van Meer Industrial Services -yrityksessä uusi digitaalinen prosessiohjaus huolehtii suunnittelun, työn valmistelun sekä loppuasennuksen optimoinnista.