Terveydenhuolto

Olemme valmiita terveydenhuollon digitalisointiin.

Digitalisaatio muuttaa koko terveydenhuoltoalaa, ja sähköisen terveydenhuollon merkitys terveydenhuollon tarjonnassa kasvaa. Esimerkkeinä voidaan mainita videokonsultaatioiden kaltaiset palvelut. Rittal auttaa terveydenhuoltoalaa rakentamaan luotettavaa IT-infrastruktuuria. Meillä on laaja kokemus esimerkiksi tietojen analysoinnista, luottamuksellisten tietojen turvallisesta tallentamisesta, kaikenkokoisten yritysten ja infrastruktuurien verkottamisesta sekä vikasietoisten järjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta.

Vahvoja IT-kumppaneita yhä digitaalisempaan terveydenhuoltoon

Terveydenhuollon digitalisaatio on tärkeässä roolissa osana terveydenhuoltoa. Videokonsultaatioiden määrä on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun yleislääkärit alkoivat tarjota tätä vaihtoehtoa. Videokonsultaatiota käyttävät potilaat, joiden on vaikea poistua kotoa, ja ihmiset, joiden on vaikea saada kiireisessä työaikataulussaan aikaa lääkärissä käyntiin. Videokonsultaatiot ovat vain yksi esimerkki siitä, miten digitaaliset palvelut mullistavat terveydenhuoltoalaa. Monet yritykset ympäri maailman tuottavat koko joukon terveysteknologian innovaatioita, joiden tarkoituksena on havaita sairaudet nopeammin tai hoitaa niitä kohdennetummin ja siten paremmin. Big datan ja tekoälyn kaltaisilla teknologioilla ja ratkaisuilla on yhä suurempi rooli näissä innovaatioissa.

 

IT-ratkaisujen merkitys terveydenhuollossa on jo kasvanut massiivisesti

Tämä kehitys jatkuu varmasti tulevina vuosina. Kuvantavat tutkimusmenetelmät luovat suuria tietomääriä, joita on hallinnoitava, työstettävä, arvioitava ja tallennettava hyvin nopeasti. Leikkaussaleissa ja potilaiden tilaa valvottaessa terveyspalvelujen tarjoajien on voitava luottaa laitteiden, anturien ja sovellusten toimintakykyyn ja tarkkuuteen. Suurten tietomäärien analysointiin klinikat ja lääketieteellisten palveluiden tarjoajat tarvitsevat siksi ratkaisuja Edge Computing -alalta. Luottamukselliset digitaaliset potilasasiakirjat ja niihin liittyvät diagnoositiedot tulee tallentaa turvallisesti ja luotettavasti.

Rittalin räätälöidut IT-ratkaisut auttavat lääkäreitä ja potilaita

Terveydenhuoltojärjestelmä tarvitsee vahvoja ja osaavia yhteistyökumppaneita, jotka ymmärtävät terveydenhuollon tarpeet ja varmistavat samalla optimaalisen tietoturvan, maksimaalisen tiedon saatavuuden ja jatkuvuuden. Tuemme sairaaloita, apteekkeja ja terveydenhuollon palveluntarjoajia parantamaan potilaita nopeammin ja parantamaan ihmisten terveyttä ja elämänlaatua uusimman teknologian avulla. Tarjoamme vankkaa asiantuntemusta ja räätälöityjä edge computing -ratkaisuja suurten tietomäärien analysointiin. Useat vastaanotot tai toimipisteet voivat käyttää yksityistä pilveä muodostaakseen verkon. Yhdessä kumppanimme German Edge Cloudin kanssa luomme tarvittaessa turvallisia yksityisiä pilviä tai tarjoamme Platform-as-a-Service (PaaS) -ratkaisuja. Valikoimaamme kuuluu myös IT-projektien suunnittelu ja hallinta modulaaristen, skaalautuvien ja räätälöitävien ratkaisujen avulla. Huolehdimme IT- ja tietoturvan korkeimmasta mahdollisesta tasosta asianmukaisten sertifikaattien avulla. Tarjoamme selkeästi määriteltäviä huoltosopimuksia jo suunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa, mutta myös IT-ratkaisujen toteutuksen ja myöhemmän käytön aikana, jotta voimme taata toiminnan jatkuvuuden ja teknisen käytettävyyden.

IT-infrastruktuuri

IT-turvallisuusratkaisut

IT-infrastruktuurisi täydellinen suoja fyysisiä uhkia vastaan. Moduulimuotoisista tilajärjestelmistä kassakaappeihin ja sammutusjärjestelmiin.