Suunnittelutyö

Tuottoisampaa digitalisoinnin ja prototyyppisuunnittelun ansiosta

95 % yrityksistä on parantanut tuottavuuttaan ja samalla parantanut tuotteitaan ja palveluitaan digitalisaation ansiosta.*

*Digital Value 2018 -tutkimuksen mukaan 200 päättäjää eri aloilta Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Avain suurempaan tuottavuuteen kytkentäkaappien rakentamisessa on digitaalinen integraatio ja tietojen läpäisevyys kautta koko arvonluontiketjun. Digitaalinen prototyyppisuunnittelu alusta saakka – keskiössään digitaalinen kaksonen – luo perustan nopealle, prosessit ja järjestelmät ylittävälle yhteydelle.

Täydellistä suunnittelutyötä varten käytettävissäsi on Eplan- ja Rittal-työkalujen koko maailma. Eplan Data Portalin kautta saat Rittalin ja muiden valmistajien täydelliset tuotetiedot – nopeasti ja päivitettyinä. Kun tavoitteena on 3D-tuettu suunnittelu, olet mitä parhaimmin varustautunut tulevaisuuteen Eplan Pro Panelin avulla.

Tekniset spesifikaatiot

Kytkentäkaappi- ja kytkentälaitteistojen valmistaja saa asiakastiedot ja validoi ne suhteessa tuotetietojen saatavuuteen, täydellisyyteen ja omistamiseen kaikille seuraaville prosesseille, esim. suunnittelussa ja työn valmistelussa. Tarvittaessa tiedot tulee asianmukaisesti valmistella. Lisäksi selvitetään kaikki välttämättömät kytkentäkaappivaihtoehdot ja niihin liittyvät ylimääräiset prosessivaiheet.

Ratkaisumme

 • Löydä standardoidut ja kansainvälisesti soveltuvat komponenttitiedot nopeasti ja helposti
 • Hyödy selkeästä ajansäästöstä projektin suunnittelussa manuaalisiin prosesseihin verrattuna
 • Paranna dokumentaatiosi laatua merkittävästi


Lisätietoja EPLAN Data Portalista

 • Pidä kaikki järjestelmä-, kone- tai rakennustietosi hyvin jäsenneltynä ja aina näkyvissä
 • Suunnittele etukäteen perustiedot, kuten signaali-, putki- ja verkkotiedot graafisesti parantaaksesi ohjausta
 • Kaikilla asiaankuuluvilla työntekijöillä on helppo pääsy projektin alkuvaiheista kerättyihin teknisiin tietoihin – ja tämä käyttöoikeus säilyy koko projektin ajan ja sen jälkeen.
 • EPLAN Preplanningin käyttäminen tarjousvaiheessa ja tietojen saumaton siirtäminen suunnitteluun lyhentää merkittävästi kehitysaikojasiLisätietoja EPLAN Preplanningista

 • Piirikaavioiden ja kokoonpanoasetelmien luomisesta tuotantointegraatioon – suorita kaikki tehtävät yhdessä ohjelmistopaketissa
 • Tarjoamalla tilaustiedot ja kattavat valmistusasiakirjat saavutat automatisoidun kotelon valmistuksen
 • Lyhennät läpimenoaikoja ja kustannuksia – kohdistetulla laatutasolla
 • Työskentelet kannattavasti – yksittäisestä projektista eräkoossa 1 aina volyymituotantoon asti


Lisätietoja EPLAN Pro Panelista

Tekninen neuvonta ja muotoilu

Sopivia ratkaisuja kytkentäkaappikoteloille, määritellään välttämättömät järjestelmävarusteet, virranjakelu sekä lämmitys, jäähdytys tai ilmastointi.

Ratkaisumme

 • Lisenssivapaa modulaarinen järjestelmämme varmistaa, että hyödyt huomattavasti pienemmistä suunnittelu-, tilaus- ja kokoonpanokustannuksista – valitse kokoonpanot ja aseta ne graafiseen
 • Osien osaluettelot, tekniset valtuustiedot ja dokumentaatio luodaan automaattisesti
 • Teknistä tukea on saatavilla pyynnöstä Rittalilta


Lisää Power Engineeringistä

 • Valitse vain kotelo ja lisävarusteet ja määritä uusi kotelo helposti
 • Leikkaukset ja poratut reiät suunnitellaan ja visualisoidaan 3D-muodossa reaaliajassa
 • Säästä paljon aikaa – tuotantodokumentit ja tiedot luodaan automaattisesti konfigurointiprosessin lopussa: CAD-tiedosto koko konfiguraatiolle, CNC-tiedosto suoraviivaista koneistusta varten, tiedot asiakaskohtaisilla konfiguroinneilla välitettäväksi EPLAN Pro Panelille.
 • Suunnitteluvaiheen jälkeen voit lähettää kyselyn konfiguraatiosta tai tilata sen suoraan verkosta


Lisää RiPanelista

Tuotekehittely

Kytkentäkaavio on yhtäältä tarvittavan automatisointitekniikan toiminnan normin mukainen kuvaus koneelle tai laitteistolle, toisaalta perusta monille tuotteen valmistuksen prosessivaiheille, mm. tuotettaessa kytkentäkaappeja ohjaustekniikalle. Kytkentäkaappi luodaan erityisesti kehitetyillä ECAD-ratkaisuilla ja on koneen tuotedokumentaation alkeistason osa tai ”as built”.

Ratkaisumme

 • Löydä standardoidut ja kansainvälisesti soveltuvat komponenttitiedot nopeasti ja helposti
 • Hyödy selkeästä ajansäästöstä projektin suunnittelussa manuaalisiin prosesseihin verrattuna
 • Paranna dokumentaatiosi laatua merkittävästi


Lisätietoja EPLAN Data Portalista

 • Valitse graafinen, looginen tai laitepohjainen projektisuunnittelutapa tukemaan erilaisia ​​työprosesseja
 • Automaattisen yhdistämisen avulla voit yhdistää kaaviosymbolit loogisesti hetkessä
 • Raportit, kuten liitinkaaviot, kytkentäkaaviot tai materiaaliluettelot, luodaan automaattisesti
 • Joukkotietojen käsittelyominaisuudet, kuten "etsi ja korvaa" ja "muokkaa Excelissä", nopeuttavat suunnitteluprosessia ja parantavat laatua


Lisätietoja EPLAN Electric P8:sta

 • Säästä aikaa nopeuttamalla aikaa vieviä vaiheita ja minimoimalla asiantuntijaosastojen konsultoinnin tarpeen
 • Makroteknologian avulla voit tallentaa standardit ja asiantuntemuksen järjestelmään, jotta niitä voidaan käyttää myöhemmin uudelleen
 • Nestetekniikka voidaan suunnitella uusimpien ISO 1219- tai IEC 81346 -standardien mukaisesti mekatronisella lähestymistavallaLisätietoja EPLAN Fluidista

 • Luo piirikaaviot automaattisesti napin painalluksella
 • Perustuu EPLAN-makrojen standardoituun uudelleenkäyttöön
 • Paranna sähkö- ja nestedokumentaation laatua
 • Vältä kopiointi- ja liittämisongelmia
 • Säästä työmäärässä ja kuluissaLisätietoja EPLAN Cogineerista

Toiminnan testaus

Kytkentäkaavion norminmukaisuus, täydellisyys ja oikeellisuus tarkistetaan, ennen kuin se annetaan jatkoprosessien käyttöön. Näin vältetään virheet jatkoprosesseissa, esimerkiksi komponenttien yksiselitteisessä merkitsemisessä tai suhteessa sähköyhteyksien täydelliseen kuvaukseen. Ihannetapauksessa tämä tapahtuu automaattisesti ECAD-ohjelmiston tuella.

Ratkaisumme

 • Valitse graafinen, looginen tai laitepohjainen projektisuunnittelutapa tukemaan erilaisia ​​työprosesseja
 • Automaattisen yhdistämisen avulla voit yhdistää kaaviosymbolit loogisesti hetkessä
 • Raportit, kuten liitinkaaviot, kytkentäkaaviot tai materiaaliluettelot, luodaan automaattisesti
 • Joukkotietojen käsittelyominaisuudet, kuten "etsi ja korvaa" ja "muokkaa Excelissä", nopeuttavat suunnitteluprosessia ja parantavat laatua
   


Lisätietoja EPLAN Electric P8:sta

 • Säästä aikaa nopeuttamalla aikaa vieviä vaiheita ja minimoimalla asiantuntijaosastojen konsultoinnin tarpeen
 • Makroteknologian avulla voit tallentaa standardit ja asiantuntemuksen järjestelmään, jotta niitä voidaan käyttää myöhemmin uudelleen
 • Nestetekniikka voidaan suunnitella uusimpien ISO 1219- tai IEC 81346 -standardien mukaisesti mekatronisella lähestymistavalla

 

Lisätietoja EPLAN Fluidista

Mekaaninen asettelu

Ottaen huomioon asiakkaan vaatimukset, toimipaikka, ympäristöolot ja tilantarve (kytkentäkaaviossa mainituille sähköisille ja nesteteknisille komponenteille) valitaan sopiva kytkentäkaaviokotelon tyyppi, mitoitetaan se ja täydennetään se välttämättömillä lisävarusteilla.

Ratkaisumme

 • Valitse vain kotelo ja lisävarusteet ja määritä uusi kotelo helposti
 • Leikkaukset ja poratut reiät suunnitellaan ja visualisoidaan 3D-muodossa reaaliajassa
 • Säästä paljon aikaa – tuotantodokumentit ja tiedot luodaan automaattisesti konfigurointiprosessin lopussa: CAD-tiedosto koko konfiguraatiolle, CNC-tiedosto suoraviivaista koneistusta varten, tiedot asiakaskohtaisilla konfiguroinneilla välitettäväksi EPLAN Pro Panelille.
 • Suunnitteluvaiheen jälkeen voit lähettää kyselyn konfiguraatiosta tai tilata sen suoraan verkosta

Lisää RiPanelista

 • Löydä standardoidut ja kansainvälisesti soveltuvat komponenttitiedot nopeasti ja helposti
 • Hyödy selkeästä ajansäästöstä projektin suunnittelussa manuaalisiin prosesseihin verrattuna
 • Paranna dokumentaatiosi laatua merkittävästi

​​​​​


Lisätietoja EPLAN Data Portalista

 • Piirikaavioiden ja kokoonpanoasetelmien luomisesta tuotantointegraatioon – suorita kaikki tehtävät yhdessä ohjelmistopaketissa
 • Tarjoamalla tilaustiedot ja kattavat valmistusasiakirjat saavutat automatisoidun kotelon valmistuksen
 • Lyhennät läpimenoaikoja ja kustannuksia – kohdistetulla laatutasolla
 • Työskentelet kannattavasti – yksittäisestä projektista eräkoossa 1 aina volyymituotantoon asti


Lisätietoja EPLAN Pro Panelista

Digitaalinen kaksonen

Digitaalisen kaksosen avulla luodaan virtuaalinen kytkentäkaapin 3D-malli kaikkien suunnittelutyötietojen perusteella. Digitaalinen kaksonen tarjoaa tällöin paljon mahdollisuuksia sekä manuaalisille prosessivaiheille että kytkentäkaappien rakentamisen prosessivaiheiden automatisoinnille ja digitalisoinnille, esimerkiksi mekaanista työstöä, kaapelointia, johdotusta ja liittimien asennusta varten.

Digitaalinen kaksonen sisältää kaikki jälkitallennettujen prosessien tiedot ja antaa nämä käytettäväksi jokaiselle prosessivaiheelle vaaditussa syvyydessä ja sillä ajanhetkellä, kun niitä tarvitaan. Digitaalinen kaksonen on siis keskeinen osa digitalisaatiota ja perusta prosessien optimoinnille, automatisoinnille ja teollistamiselle kytkentäkaappien rakentamisessa.

Ratkaisumme

 • Piirikaavioiden ja kokoonpanoasetelmien luomisesta tuotantointegraatioon – suorita kaikki tehtävät yhdessä ohjelmistopaketissa
 • Tarjoamalla tilaustiedot ja kattavat valmistusasiakirjat saavutat automatisoidun kotelon valmistuksen
 • Lyhennät läpimenoaikoja ja kustannuksia – kohdistetulla laatutasolla
 • Työskentelet kannattavasti – yksittäisestä projektista eräkoossa 1 aina volyymituotantoon astiLisätietoja EPLAN Pro Panelista

 • Löydä standardoidut ja kansainvälisesti soveltuvat komponenttitiedot nopeasti ja helposti
 • Hyödy selkeästä ajansäästöstä projektin suunnittelussa manuaalisiin prosesseihin verrattuna
 • Paranna dokumentaatiosi laatua merkittävästiLisätietoja EPLAN Data Portalista

Terminen kokoonpano

Asiakasvaatimukset, ympäristöolot pystytyspaikalla, sähkötekniset komponentit ja niiden tehohäviöt sekä digitaalisen kaksosen määritetty kokoamisasettelu määrittävät reunaehdot optimaalisen ilmastointiratkaisun konfiguroinnille ja mitoitukselle sekä ilmavirtojen oikean jakelun.

Ratkaisumme

 • Piirikaavioiden ja kokoonpanoasetelmien luomisesta tuotantointegraatioon – suorita kaikki tehtävät yhdessä ohjelmistopaketissa
 • Tarjoamalla tilaustiedot ja kattavat valmistusasiakirjat saavutat automatisoidun kotelon valmistuksen
 • Lyhennät läpimenoaikoja ja kustannuksia – kohdistetulla laatutasolla
 • Työskentelet kannattavasti – yksittäisestä projektista eräkoossa 1 aina volyymituotantoon asti
 •  


Lisätietoja EPLAN Pro Panelista

 • Vältä suunnitteluvirheet ilmanvaihtovaatimusten sanelema kuumapisteiden ja suojavyöhykkeiden visualisoinnin ansiosta
 • Minimoi seisokit ja vähennä huoltotehtävien määrää
 • Alentaa kustannuksia ja parantaa prosessin laatuaLisätietoja lämpösuunnittelun integroinnista (englanniksi)

 • Therm huolehtii kaikista monimutkaisista ilmastonsäätövaatimusten laskelmista
 • Hyödy valtavista ajansäästöistä ja parantuneesta luotettavuudesta
 • Laskelma tuottaa optimaalisen ilmastointiratkaisun

 

Lisää Thermistä

 • Löydä standardoidut ja kansainvälisesti soveltuvat komponenttitiedot nopeasti ja helposti
 • Hyödy selkeästä ajansäästöstä projektin suunnittelussa manuaalisiin prosesseihin verrattuna
 • Paranna dokumentaatiosi laatua merkittävästi


Lisätietoja EPLAN Data Portalista

Seuraavaan prosessivaiheeseen: Hankinta

Configuration

Rittal Configuration System

Rittal Configuration Systemin avulla voit valita ja konfiguroida tuotteemme sopivine varusteineen yksinkertaisesti, nopeasti ja virheettä. Suunnittele leikkaukset ja poraukset ja luo samalla suoraan valmistusasiakirjat ja tiedot konfiguraatiotasi...

EPLAN Pro Panel

Lukuisien komponenttivalmistajien tuoteluettelot

Kone- ja laitteistodokumentaatio

EPLAN Data Portal

Lukuisien komponenttivalmistajien tuoteluettelot

EPLAN Electric P8

Suunnittelutyön ECAD-standardi

EPLAN-ohjelmistoalusta

Ohjelmistoratkaisuja kaikille suunnittelutyön osa-alueille

CAD-tiedot

CAD-tiedot laitteistosi suunnittelua varten

Rittal-komponenttien alkuperäisillä CAD-tiedoilla tuemme sinua, kun haluat nostaa laitteistorakenteesi tehokkuutta – riippumatta siitä, minkä CAD-järjestelmän otat käyttöön.