Datakeskuksesi lämmönsäätelyn paras ystävä - suunnittelusta ylläpitoon

Energiatehokkaisiin konesaliratkaisuihin erikoistunut Rittal mahdollistaa edullisemman ja ekologisemman elinkaaren datakeskuksellesi.

Modernien konesalien käyttöikä on ideaalitilanteessa kymmeniä vuosia, joka voidaan saavuttaa ammattitaidolla ja huolellisella suunnittelulla.

Yksi konesalien elinkaaren kustannusrakenteen merkittävimpiä tekijöitä on niiden lämmönsäätely. Kustannustehokasta lämmönsäätelyä voi vaikeuttaa esimerkiksi ajan saatossa tehdyt palvelinvaihdokset tai niiden muuttunut käyttöaste. Suurempi käyttöaste kasvattaa laitteiston tuottamaa lämpökuormaa.

“IT-laitteiden jälkeen suurin energiakulutus datakeskuksissa tulee jäähdytyksestä, ja siksi jäähdytysjärjestelmää suunnitellessa sekä päivittäessä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Ihan aluksi kannattaa kuitenkin arvioida kriittisesti omia prosesseja - jos IT-kuormaa saadaan pienennettyä, jäähdytystä tarvitaan vähemmän”, Rittalin tuotepäällikkö Vesa Tarvainen sanoo.

1) – Jäähdytinlaite (vakioilmastointikone) 2) – Korotettu lattia, jonka kautta viileä ilma puhalletaan IT-laitteille 3) – Alaslaskettu katto, jonka kautta kuuma ilma ohjataan jäähdytinlaitteelle

TILASUUNNITTELULLA ON MERKITYSTÄ

Uusien datakeskusten suunnittelu tehdään lähes poikkeuksetta huolellisesti ja tilat toteutetaan energiatehokkaiksi. Erityisesti pidempään käytössä olleiden konesalien tyypillinen ongelma on pirstaleisesti päivitetty laitteisto.

“Jos datakeskukseen on lisätty tai vaihdettu laitteistoja, tilan jäähdytys ei toimi enää kuten on alun perin suunniteltu. Lopputulos on usein sellainen, että salin sisällä on kuumia ja viileitä alueita aivan väärissä paikoissa. Tällöin tehdään turhaa jäähdytystyötä”, Tarvainen selventää.

VERTAA KUVIA ENNEN-JÄLKEEN. ILMAN LÄMPÖTILA KUVATTU ERI VÄREILLÄ. Simuloinnin avulla selvitettiin parannusmahdollisuuksia olemassa olevaan laitetilaan. Paremman kanavoinnin, laitekaappien peitepaneelien sekä jäähdytinlaitteen optimoinnin avulla saavutettiin huomattavasti parempi energiatehokkuus. Parannustoimenpiteet suunniteltiin ja todennettiin simuloinnin avulla.

OIKEIN VALITTU JÄÄHDYTYSTEKNOLOGIA KESTÄÄ AIKAA

Konesaleja suunnitellessa tähdätään siihen, että hukkalämpöä syntyisi mahdollisimman vähän. Pienellekin määrälle hukkalämpöä tulee kuitenkin suunnitella sijoituspaikka, ja sitä silmällä pitäen Tarvainen nostaa datakeskuksen yhdistämisen kaukolämpöverkostoon nousevaksi trendiksi.

“Kaukolämpöön yhdistämisen kautta voidaan tuoda datakeskukselle kylmää vettä, ja kaukolämpöverkostoon lämmintä vettä. Ratkaisuna se on koko yhteiskunnan kannalta relevantti, mutta se näkyy toki myös rahallisena etuna datakeskukselle. Elinkaarikustannusten näkökulmasta hukkalämpöä hyötykäyttävät ratkaisut ovat usein lopulta edullisimpia”, Tarvainen kuvailee.

Jos lämpöä ei hyödynnä missään, hukkalämmön voi puhaltaa ympäröivään ilmaan. Se ei kuitenkaan Tarvaisen mukaan todennäköisesti ole koko elinkaaren kannalta järkevin ratkaisu. “Hukkalämmön sijoitusta valitessa tulee huomioida myös mainetekijät: haluaako yritys sitoutua pyörittämään energiaa syövää datakeskusta, josta lämpö puhalletaan taivaalle vuosien ajan?”, Tarvainen sanoo.

“Hukkalämmön sijoituskohde on teknisesti mahdollista muuttaa jälkikäteen, mutta vain jos kaukolämpöverkko tai muu lämmityskohde on riittävän lähellä. Ulkomailla on jo nähty myös ratkaisuja, joilla datakeskukset lämmittävät kasvihuoneita.”