Energiamurros

Jäähdytyksen tarve kasvaa, kun maailma sähköistyy

Energiamurros vie kohti puhtaampaa maailmaa, kun uusiutuva tuotanto korvaa fossiilista energiaa. Aurinko- ja tuulivoimaa syntyy epätasaisesti, mikä vaatii aiempaa laajempaa energian varastointia ja tehokkuutta. Sähköntuotannossa syntyy aina lämpöä, jonka hallintaan tarvitaan uusia ja älykkäitä jäähdytysjärjestelmiä.

Rittalilta löytyy uusia kaappiratkaisuja, virranjakotuotteita ja jäähdytysjärjestelmiä.

Akustoissa ja energian varastointiin liittyvissä järjestelmissä pyritään saamaan mahdollisimman suuri osa syntyvästä hukkalämmöstä talteen. Lämpöä syntyy, kun sähköä ladataan tai puretaan. Energian varastoinnin tarve on sitä suurempi, mitä isompi osa energiasta tuotetaan aurinkopaneeleilla tai tuulipuistoilla, koska ajoittain syntyvä ylituotanto on saatava talteen.

Sähkön käyttö kasvaa kaikkialla teollisuudesta kotitalouksiin, kun liikenne sähköistyy, digitalisaatio etenee ja raskaan teollisuuden tuotantoprosesseissa siirrytään kohti vetytaloutta. Pelkästään suuret datakeskukset käyttävät huomattavan osan Suomen sähkönkulutuksesta ja tuottavat samalla hukkalämpöä, joka talteenottoon tarvitaan jatkuvasti lisää jäähdytystehoa.

Jäähdytys säästää energiaa ja vähentää hiilipäästöjä

Suomessa sijaitsevien datakeskusten yhteenlaskettu teho on arviolta noin 400 megawattia, joka tarkoittaa sähkön kulutuksena yli kolmea terawattituntia. Se vastaa jopa neljää prosenttia Suomen koko sähkönkulutuksesta. Nykyisten suunnitelmien ja rakennushankkeiden valmistuessa todennäköisesti ensi ja seuraavan vuoden aikana datakeskusten yhteenlaskettu teho tulee yli kaksinkertaistumaan, jolloin ne haukkaavat jo kymmenesosan kulutuksesta.

Sähkönkäytön voimakas kasvu vaatii jäähdytyksen lisäämistä ja lämmön talteenottoa mahdollisimman järkevästi ja energiatehokkaasti. Samat lainalaisuudet pätevät teollisuudessa, joka käyttää lähes puolet sähkönkulutuksesta. Sähköistyksen kasvu ja vetyteknologian edistyminen lisäävät tuntuvasti sähkön tarvetta tulevina vuosina.

Kytkentäkaappijärjestelmiä ja älykkäitä jäähdytysratkaisuja kehittävä Rittal on tuotteillaan pystynyt vähentämään energiankulutusta aiemmasta tasosta keskimäärin 75 prosenttia, mikä parantaa lämmön talteenoton hyötysuhdetta ja vähentää samalla merkittävästi hiilipäästöjä.

Uusinta jäähdytintekniikkaa käyttää esimerkiksi energian varastointiin erikoistunut ja nopeasti kasvava suomalainen Enico. Uusia kaappiratkaisuja, virranjakotuotteita ja jäähdytysjärjestelmiä asennetaan myös sähköautojen latauskeskuksiin.

Energian varastointi ja hiilipäästöjen vähentäminen vaativat jatkuvaa tuotekehitystä, jotta sähkön tuotanto ja kulutus pystytään pitämään energiatehokkaana ja saadaan sähköverkot kestämään kasvavaa kysyntää. Jäähdytysteknologian kehitys tuo uusia ratkaisuja energiankulutuksen vähentämiseen ja ympäristöystävällisyyteen.