Rittal Innovation Center (RIC)

Sinun tiesi kohti menestystä

Asiakkaat ja vierailijat voivat nähdä livenä, kokea ja kokeilla Rittalin, Eplanin, Cideonin ja German Edge Cloudin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa uusimpia ratkaisuja omia arvonluontiketjujaan varten ja keskustella niistä Friedhelm Loh Groupin asiantuntijoiden kanssa. Sillä nyt on aika erottautua kilpailijoista ja asemoitua innovatiivisilla ratkaisuilla – ja nousta näin yhdeksi digitalisaation voittajista.

Yksittäiset prosessitoimet ja ratkaisutarjoukset saadaan täällä käytännönläheisesti toistettaviksi, alkaen suunnittelutyöstä, töiden valmistelun, tavaroiden toimitusten, mekaanisen työstön, varustelun, kokoonpanon ja kaapeloinnin kautta valmiiseen kytkentälaitteistoon ja älykkäisiin palveluihin.

Näitä aloja ja teema-alueita varten Friedhelm Loh Group ja sen yritykset Rittal, Eplan ja German Edge Cloud tarjoavat erinomaisia ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia ratkaisuja.

Rittal Innovation Centerissä nämä esitetään kouriintuntuvasti ja ”käsin käsitettävästi”. Näytämme sinulle tässä aivan konkreettiesesti, miten digitaalinen tulevaisuus voidaan tehdä yksilölliseksi, niin että nouset sen voittajaksi Friedhelm Loh Groupin tukemana.

Vauhdittavat tekijät, jotka ovat menestyksen perusta, ovat:

  • Älykkäät arvoketjut teollisuudessa ja IT:ssä
  • Älykkäät prosessit hankinnassa ja tuotannossa
  • Älykkäät tuotteet ja niihin perustuvat ratkaisut ja palvelut

Muutos mahdollisuutena

Teollinen siirtymä on täydessä käynnissä – ja etenee entistä vauhdikkaammin teknologisten ja taloudellisten kehitysaskeleiden, kuten Edge- ja pilvitietokoneiden, 5G:n, analytiikan ja tekoälyn, tietojen standardisoinnin sekä eurooppalaisen Gaia-X-digitaaliprojektin myötä. Kaikkien alojen teollisuusyrityksillä on nyt tilaisuus muuttaa markkina-asemansa uusilla teknologioilla, tuotteilla ja ratkaisuilla ja voittaa ratkaisevia kilpailuetuja.

Tämä tarkoittaa myös: Huolimatta taloudellisesta alamäestä suurilla markkinoilla, kansainvälisistä kauppakonflikteista sekä alojen ja markkinoiden nopeista muutoksista yritysten on johdonmukaisesti investoitava digitalisointiin, hyödynnettävä automatisointipotentiaaleja ja suunnattava liiketoimintamallinsa uudelleen. Rittal Innovation Centre näyttää, miten se tehdään!

Uusia livekäyttötapauksia IT:lle

Verkottuneen teollisuuden ja talouden selkärangan muodostaa suorituskykyinen IT-infrastruktuuri. Avoimen IT- tai OT-alustan avulla Rittal mahdollistaa sen, että yritykset selviytyvät maailmanlaajuisesti joka IT-haasteesta skaalautuvan ja tulevaisuuteen sopeutuvan arkkitehtuurin avulla.

Valtavien tietomäärien työstämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen Rittal ja German Edge Cloud tarjoavat tosiaikakykyisiä ja KI-perustaisia Edge-sovelluksia kuten ONCITE – yhdistyneenä maksimaaliseen tietosuvereniteettiin ja turvallisuuteen.

Saapuminen Rittal Innovation Centeriin Kölnin/Dortmundin suunnasta

Seuraa A45-tietä Giessenin/Frankfurtin suuntaan. Liittymässä Haiger/Burbach Haigerin suuntaan. B277:llä Haiger/Allendorfin kautta ja kiertotietä Haigeriin. Liikenneympyrässä valitse 1. poistumistie, joka vie Rodenbacher Strasselle. Poistu seuraavasta liikenneympyrästä 3. poistumistiellä ja käänny Rudolf-Loh-Strasselle. Rottal Innovation Center on oikealla puolella. Sisäänpääsy pysäköintipaikoille on välittömästi liikenneympyrän takana.

Saapuminen Rittal Innovation Centeriin Giessenin/Frankfurtin suunnasta

Seuraa A45-tietä Kölnin/Dortmundin suuntaan. Dillenburgin liittymässä Haigerin suuntaan. Seuraa kiertotietä ja poistu molemmista liikenneympyröistä 2. poistumistietä. 3. liikenneympyrässä valitse 3. poistumistie, joka vie Rodenbacher Strasselle. Poistu seuraavasta liikenneympyrästä 3. poistumistiellä ja käänny Rudolf-Loh-Strasselle. Rottal Innovation Center on oikealla puolella. Sisäänpääsy pysäköintipaikoille on välittömästi liikenneympyrän takana.

Ecosystem IT

Kaikissa IT-skenaarioissa: nopeasti, varmasti, suvereenisti

Miten kävisi, jos sellaiset teknologiat kuin pilvi ja Edge Computing, tietoanalytiikka, tekoäly tai 5G voisivat yksinkertaisesti kehittyä...

Prosessin optimointi ohjaus- ja kytkentälaiterakentamisessa

Arvonluontia yhdistetyin voimin

Rittal ja Eplan panostavat automatisoinnissa yhdistettyihin ohjelmistoratkaisuihin, järjestelmätekniikkaan ja koneisiin.