RITTAL

Ilmastointi

Energiaa säästävät ja ympäristöystävälliset jäähdytysratkaisut

Ilmastointi

Ilmajäähdytys

Kaappia voidaan tietyissä olosuhteissa jäähdyttää ympäröivällä ilmalla. Tähän suunnitelluilla laitteilla on pieni energiankulutus. Edellytys: Ympäristön ilma on suhteellisen puhdasta ja sen lämpötila on kytkinkaapin haluttua sisälämpötilaa alempi.

Ilmastointi

Jäähdyttimet

Jäähdyttimien avulla kytkentäkaapin sisälämpötila pysyy tasaisena riippumatta ympäristön lämpötilasta. Ilmanohjauksella voidaan yksilöidä ratkaisu. Kahden toisistaan erotetun kierron ansiosta kaappiin ei pääse kosteutta ja epäpuhtauksia ympäristöstä.

Ilmastointi

Nestejäähdytys

Tehokasta nestejäähdytystä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta jäähdytystehoa, kuten prosessi- tai konejäähdytyksessä, tai poistettaessa lämpökuormaa kytkentäkaapista ilma/vesi-lämmönvaihtimien avulla.

Ilmastointi

IT-jäähdytys

Rittalin jäähdytysratkaisut skaalautuvat moneen tarpeeseen lähtien yksittäisestä kaapista aina kokonaiseen konesaliin. Tällöin turvallisuus ja tehokkuus ovat etualalla.

Ilmastointi

Lämmittimet

Lämmittimet takaavat, että käytössä on aina oikea lämmitysteho, jotta erityisesti ulkoasennuksessa voidaan välttää kondenssiveden muodostuminen.

Ilmastointi

Ulkojäähdytin

Toiminta ja turvallisuus – joka säällä. Ulkotilojen ilmastointiratkaisut soveltuvat käytettäviksi ulkona. Erityisen energiatehokkaiden jäähdyttimien ohella myös suodatintuulettimia roiskevesisuojalla, lämmittimiä tai Blue e+ -ulkojäähdytintä voidaan...

Ilmastointi

Lisävarusteet jäähdytykseen

Optimaalisesti valittujen komponenttien ansiosta lämmönhallintaratkaisu voidaan räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin. Jäähdytyskomponenttien tehokkuutta ja toimintavarmuutta voi parantaa valvonnan, säätöjen ja yksilöllisen ilmanohjauksen avulla.