Muut IT-tuotteet

Myymme myös yhteistyökumppaneidemme laadukkaita tuotteita

Jakelukiskot

Modulaariset ja tilaa säästävät jakelukiskot soveltuvat konesaleihin, liikerakennuksiin, toimistoihin ja tuotantotiloihin. Yleisimmin konesaleissa käytetään 40–1250 A virroille suunniteltuja kiskoja, mutta valikoima ulottuu aina 6300 A saakka. Virranottokoteloita voidaan kosketussuojatun rakenteen ansiosta lisätä tai poistaa turvallisesti kiskon ollessa toiminnassa. Tuotteet ovat halogeenivapaita ja muihin toteutustapoihin verrattuna kiskot alentavat kohteen palokuormaa.

Vesi-vesivaihdin

Vesi-vesivaihdin soveltuu kylmän veden tuottamiseen kaukokylmä-, vedenjäähdytin- ja lämpöpumppukohteissa. Laitteen avulla erotetaan primääri- ja sekundääripiirit jolloin lämpötilaohjaus saadaan optimaaliseksi ja laitetiloihin ohjattavan nesteen määrä pienemmäksi. Samalla minimoidaan mahdollisen vuototilanteen negatiiviset vaikutukset.

Rittalin vesi/vesi-vaihtimet ovat kompakteja laitekaappiin rakennettuja kokonaisuuksia, joita ohjataan ja valvotaan digitaalisen säätimen avulla. Rittalin vaihtimet voidaan varustaa vikasietoisilla pumpuilla ja hätävesijäähdytyksellä, jotka suojelevat datakeskuksen toimintaa ongelmatilanteissa.

Coolwall

CoolW@ll® on uraauurtava innovaatio IT-jäähdytyksen alalla. Ratkaisu toimii kuten vakioilmastointikoje, mutta perinteisestä laitteistosta poiketen, lämmönvaihtimia ja puhaltimia käytetään osana datakeskuksen rakennetta. Toteutustapaa voidaan muokata joustavasti kohteen mukaan. Coolwallilla voidaan saavuttaa huomattavia etuja jäähdytyksen tehokkuudessa lämmönvaihtimen suuremman pinta-alan ja optimoidun ilmankierron ansiosta. Coolw@ll on myös tilaa säästävä ratkaisu ja sitä voidaan käyttää niin kylmä- kuin kuumakäytäväsovelluksissa.

Vapaajäähdytys

Jos datakeskuksissa syntyvää lämpöä ei hyödynnetä lämmitykseen on vapaajäähdytys tehokas tapa pienentää käyttökustannuksia. Suomessa vapaajäähdytystä voidaan hyödyntää suurin osa vuodesta ja sen avulla voidaan säästää jopa 80% kustannuksista koneelliseen jäähdytykseen verrattuna.

Epäsuora vapaajäähdytys: Lämpöenergia siirretään nesteen avulla viileään ulkoilmaan. Vain kesäaikaan järjestelmä käyttää tarvittaessa koneellista jäähdytystä.

Suora vapaajäähdytys: Laitetilojen jäähdyttämiseen käytetään suoraan suodatettua ulkoilmaa.

Stulz

Teksti puuttuu......

Tecnair

Vakioilmastointikoneet (VIK) soveltuvat monenlaisiin jäähdytystarpeisiin niin datakeskuksiin kuin pienempiin teknisiin tiloihin. VIKit voidaan toteuttaa joko vesikiertoisella tai suorahöyrysteisellä, kylmäaineeseen perustuvalla jäähdytystekniikalla.

Rittalilla on pitkä kokemus Tecnairin vakioilmastointikoneiden toimittamisesta. Autamme mielellämme suunnittelussa, laitteiden valinnassa ja projektoinnissa. Vuosihuoltojen yhteydessä palveluhenkilöstömme tarkistaa laitteen toimivuuden lisäksi ympäristön optimaalisen toimivuuden.

Asennuslattiat

 • Markkinoiden tukevimpia lattiarakenteita, erityisesti teollisuus- ja IT kohteisiin
 • Korkea kuormitettavuus >20 kN/m², 60 tai 100 mm C-profiilipalkkien ansiosta
 • Lattian korkeus portaattomasti välillä 200–2000 mm
 • Muunneltava jalkajako 1200 x 600 mm, tilavaraa esim. virranjakelulle, kaapeloinnille ja ilmakanaville
 • Jalkoja ei liimata alalattiaan, lattiarakennetta voi muuttaa tai laajentaa
 • Asennettavissa myös kaltevalle pinnalle
 • Lattialaattojen materiaali ja pinnoite valittavissa kohteen mukaan

Käytävöinnit, ilmankierron hallinta

Estämällä kuuman ja kylmän ilman sekoittuminen datakeskuksen sisällä voidaan saavuttaa jopa 30 % energiansäästö. Yleisesti puhutaan kuumakäytävästä tai kylmäkäytävästä, mikä tarkoittaa räkkikaappien välin osastoimista katto- ja ovirakenteilla.

Rittalin käytävöintiratkaisu voidaan räätälöidä jokaiseen datakeskukseen sopivaksi jäähdytystavasta riippumatta (VIK, rivijäähdytin, Coolwall). Rittalin käytävöintiratkaisu on tyylikäs ja suunnittelussa on panostettu erityisesti käyttömukavuuteen.

Lämmöntalteenotto

Datakeskukset ovat olennainen osa nyky-yhteiskuntaa. IT-laitteiden käyttämä sähkö muuttuu täysimääräisesti lämmöksi ja lämpö täytyy johtaa pois laitteiden luota.

Syntynyt lämpö voidaan hyödyntää:

 • Suoraan tilan lämmittämiseen (hyvin pienet kohteet)
 • Epäsuoraan kiinteistön tai läheisten kiinteistöjen tarpeisiin Kaukolämpöverkkoon (tai kaukokylmäverkkoon)

Konesalilämmön hyödyntäminen näkyy positiivisesti:

 • Konesalitoimijan käyttökustannuksissa
 • Kaupungin/yhteiskunnan kokonaisenergian hallinnassa

Rittal auttaa järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa ottaen huomioon käyttäjän toiveet niin jäähdytyksen kuin lämmityksenkin osalta.