Termék-környezetvédelem

Termék-környezetvédelem a Rittalnál

Információk a Rittalnál folytatott környezetvédelemről

 • AA-TL035 Rittal tilalmi & deklarációs lista

  Az AA-TL035 Rittal tilalmi & deklarációs lista a jobb oldali letölthető anyagok között található németül és angolul.

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

  Mit jelent a REACH?
  A vegyszerek regisztrálása, evaluálása, autorizálása (engedélyezés) az EU-n belüli új, vegyi anyagokra vonatkozó jog hatálya alá tartozik.

  Alapvető szempontok:

  • A „vegyszerek“ regisztrálásának és engedélyezésének egyértelmű szabályozása. A gyártóknak / importőröknek regisztrálniuk kell egy meghatározott éves tonnamennyiség fölötti összes „anyag“ (vegyszer) gyártását / importját. A regisztrálás kizárólag az Európai Vegyi Ügynökségnél (EchA) történik.
  • Megfordul a bizonyítási teher, ezután a „vegyszerek“ gyártóját kötelezi. A gyártónak a REACH értelmében „aktívan“ tájékoztatnia kell ügyfeleit az „aggodalomra okot adó anyagok“ használatáról, ill. alternatívákat kell kínálnia. Ez azt jelenti, hogy a szállítóknak „aktívan“ tájékoztatniuk kell a Rittalt, majd a Rittalnak kell ügyfeleit „aktívan“ tájékoztatnia.
  • No Data - No Market (nincs regisztrálás – nincs értékesítés)

 • Ózonra vonatkozó önkéntes tájékoztató

  A Firma Rittal cég klimatizálási termékei teljesítik az "1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról" előírásait.

  Az általunk alkalmazott hűtőközegek FCKW-mentes HFC-hűtőközegek. Ezek nem tartalmaznak klórt és ózonlebontási potenciáljuk (ODP) nulla.

  Részletezve a Rittal a következő hűtőközegeket használja:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Ezek a hűtőközegek nem tartoznak az "1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról" által szabályozott anyagokhoz és a halonok csoportjához sem. A Rittal cég következő termékei hűtőközeggel vannak feltöltve:

  • Kapcsolószekrény-hűtőberendezések (R134a)
  • Klímaajtók, -szekrények, -oldalfalak (R134a)
  • Visszafolyós hűtőberendezések (R134a, R407C vagy R410A)

  A Rittal által használt hűtőközegekre vonatkozó további információk a megfelelő biztonsági adatlapokban találhatók.

 • Akkumulátortörvény (BattG)

  Ügyféltájékoztató az ipari akkumulátorok visszavételéről

  A Rittal GmbH & Co. KG csak ritkán lép fel ipari akkumulátorok első forgalomba hozójaként. A Rittal a forgalmazott akkumulátorokat alapvetően a szállítóközpontokban , ill. a székhelyen veszi vissza díjtalanul. A cég méretétől függően egyedi esetekben különböző szabályozások lehetségesek, amelyek vagy az akkumulátorok megbízott cégek által történő visszavételét és hasznosítását, vagy az ügyfelekkel kötött ezzel kapcsolatos szerződéses megállapodásokat tartalmazzák.