Winkelwagen

De basis voor een optimale zorgverlening

Zorgorganisaties vertrouwen op RimatriX5

In de regio Utrecht helpen zorgorganisaties Reinaerde en Amerpoort meer dan 4500 mensen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. De activiteiten richten zich op aspecten als werken, wonen en vrijetijdsbesteding en bestrijken een breed scala aan diensten, van tijdelijke begeleiding op afstand tot permanente intensieve verzorging. De medewerkers van Reinaerde en Amerpoort maken daarbij steeds intensiever gebruik van informatietechnologie. Of het nu gaat om het raadplegen van patiëntendossiers of om de communicatie tussen de 300 locaties die de zorg dichtbij de cliënt brengen - een krachtige en betrouwbare IT-infrastructuur staat aan de basis van een optimale zorgverlening.

Projectleider ICT bij Reinaerde en Amerpoort Ruud Bijlsma: "We hebben lang uitgekeken naar een nieuwe IT-infrastructuur. Al in 2007 zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met onze automatiseringsadviseur Robin Verschoor van CAB holland b.v. Op zijn advies hebben we zorgorganisatie Triade in Lelystad bezocht, waar men toen al beschikte over een RimatriX5 systeem. De betrouwbaarheid en de flexibiliteit van het systeem sprak ons direct aan. Op automatiseringsgebied stonden we aan het begin van een strategische samenwerking op ICT gebied tussen Reinaerde en Amerpoort. Die samenwerking nam in 2008 concrete vormen aan, waarna we een pakket van eisen hebben opgesteld waaraan de gezamenlijke IT-infrastructuur zou moeten voldoen. Zo willen wij in de toekomst bijvoorbeeld sneller kunnen inspelen op veranderingen in de zorgmarkt en moet het systeem zonder al te veel problemen naar een andere locatie kunnen worden verplaatst. Onze IT-ruimte wordt enkel door systeemwanden van de naastgelegen kantoorunits gescheiden, dus we zochten naar een brandveilig en stil systeem dat weinig eisen zou stellen aan de ruimte."

Robin Verschoor van CAB holland: "Om aan de virtualisatiedoelstellingen van Reinaerde en Amerpoort te voldoen hebben we gekozen voor een blade enclosure. Blade-servers produceren veel warmte waardoor meer dan 10 kW warmtelast per rack moet worden afgevoerd. Koeling op rackniveau, zoals het RimatriX5 systeem biedt, is dan een effectieve en veilige oplossing. Ook het geïntegreerde blussysteem draagt wezenlijk bij aan de veiligheid. Door het gebruik van een blade enclosure gaat de stroomvraag omhoog omdat je alles in één blade-chassis dimensioneert. Dat heeft geleid tot de keuze voor een centraal UPS systeem en voor het gebruik van vrije koeling, waardoor aanzienlijk wordt bespaart op energiekosten. Uiteindelijk is gekozen voor in totaal drie TS8 racks, twee voor de apparatuur die warmtelast veroorzaakt en een derde voor switching en routering." Bijlsma: "In de toekomst willen we wellicht nog een desktopvirtualisatie uitvoeren en mogelijkheden bieden voor mobiele toegang tot onze systemen. Daarvoor zal extra opslagen rekencapaciteit nodig zijn. Daarom zijn alle componenten, van de servers tot het UPS systeem en de vrije koelunit op het dak, zo ingericht dat we snel en eenvoudig kunnen uitbreiden. Dit systeem vormt de basis voor een optimale zorgverlening, nu en in de toekomst."

Download