Impressie

Impressie / disclaimer

Gepubliceerd door:

RITTAL B.V.
Postbus 246
Hengelder 56
6900 AE Zevenaar
Telefoon +31 316 59 16 60
E-mail: sales@rittal.nl

Lid van de Friedhelm Loh Group

Redactie:

Rene Bourgonje
Marjan Brouwer

Management:

Rogier van Lieshout
Rene Bourgonje
Hubert ten Broeke
Marcel Pol
Marc Basten

Privacy functionaris:

Mike Kelderman

Juridische informatie:

De inhoud en structuur van de website zijn beschermd door copyright. Reproductie van alle inhoud of structuurelementen, waaronder teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, grafische afbeeldingen en vormgevingselementen, voor zover deze zijn beschermd op grond van de Nederlandse wetgeving, voor elk ander doel dan voor privé- of ander eigen gebruik, alsmede de verspreiding en publicatie ervan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Rittal controleert en actualiseert de inhoud van deze website regelmatig. Toch kunnen zich tussentijds wijzigingen hebben voorgedaan. Rittal kan daarom niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website.

Hetzelfde geldt voor alle externe websites waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Rittal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die worden opgeroepen door het activeren van een dergelijke link.