Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. En hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, met name ook met betrekking tot de verwerking daarvan. Wij willen dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. Hieronder vindt u onze uitleg over de informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe die informatie wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens

Voor het gebruik van onze website hoeft u over het algemeen geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Het kan echter voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben zodat u gebruik kunt maken van het volledige aanbod op onze website. Met “persoonlijke gegevens” worden gegevens bedoeld die herleidbaar zijn of kunnen zijn tot u als natuurlijk persoon. Hierbij kan het enerzijds gaan om directe informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Anderzijds kan het ook gaan om informatie die niet direct uw werkelijke identiteit onthult, maar wel met u kan worden geassocieerd, zoals favoriete websites, het aantal gebruikers van een site of uw IP-adres. Persoonlijke gegevens zullen daarom alleen door ons worden verzameld, gebruikt en doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan, als dit noodzakelijk is om gebruik te maken van een van onze aanbiedingen of wanneer u voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van gegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Bij het bezoeken van onze websites zullen onze webservers voor de veiligheid van het systeem tijdelijk een aantal gegevens opslaan. Dit betreft de verbindingsgegevens van de vragende computer (IP-adres), onze door u bezochte websites, de datum en duur van het bezoek, het type browser, het gebruikte besturingssysteem (“user agent”) en de website vanwaaruit u ons bezoekt (“referrer”). Deze gegevens zullen door ons voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt in gecomprimeerde vorm. Individuele gebruikers worden niet getraceerd. Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze vrijwillig verstrekt zoals bijvoorbeeld in verband met een online sollicitatie, een verzoek om informatie via het contactformulier, de aanmelding voor een nieuwsbrief, registratie voor de webshop.

Als u specifieke gegevens - zoals bij een sollicitatie - liever niet in elektronische vorm wilt verstrekken, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onder Impressie / legal.

Gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om tegemoet te komen aan uw wensen en eisen, d.w.z. zoals noodzakelijk is voor de afwikkeling van de met u gesloten overeenkomst, om uw vraag te beantwoorden, in verband met uw online sollicitatie of om de nieuwsbrief te verzenden waarvoor u zich heeft ingeschreven. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor productgerelateerde onderzoeken en marketingdoeleinden als u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven of als u, voor zover wettelijk is toegestaan, geen bezwaar heeft aangetekend. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst, als u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven of wanneer de wettelijke bepalingen het doorgeven van informatie toestaan. Als het doorgeven van persoonlijke gegevens aan een externe serviceprovider noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst of het beantwoorden van een vraag, zullen wij door passende technische en organisatorische maatregelen zorgen dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Bovendien verplichten wij onze externe dienstverleners om de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven, de persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en onmiddellijk te wissen zodra ze niet meer nodig zijn.

Nieuwsbrieven

Als u een van onze (digitale) nieuwsbrieven wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres en informatie nodig aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld. De betreffende gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet overgedragen aan derden. Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres op, net als uw e-mailadres en de tijd/datum van de registratie. Die opslag dient alleen als bewijs voor het geval een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten voor de nieuwsbrief registreert. U kunt te allen tijde uw eerdere toestemming intrekken. Dit geldt voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief. Dit herroepen kan via een uitschrijf-button in de nieuwsbrieven of door een bericht te sturen via een van de contactmogelijkheden die daarin zijn opgenomen.

HubSpot

Deze website maakt gebruik van HubSpot, een dienst van HubSpot Inc., een Amerikaanse softwareleverancier met een vestiging in Ierland (HubSpot Inc., 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefoonnummer +353 1 5187500), waarmee we specifieke aspecten van onze online marketing uitvoeren, zoals:

  • Content Management (bijv. de inhoud van de website)
  • E-marketing (nieuwsbrieven en automatische mailings, bijvoorbeeld om informatie met betrekking tot updates te verstrekken)
  • Social media publishing & rapportages (bijv. LinkedIn)
  • Rapportages (bijv. traffic sources, toegang etc. …)
  • Contactmanagement (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM)
  • Aanbieden van landingspagina's en contactformulieren

HubSpot maakt gebruik van “web beacons” en cookies die op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat uw gebruik van de website te analyseren. De verzamelde informatie (bijv. het IP-adres, de geografische locatie, het browsertype, de duur van het bezoek en de bekeken pagina's) wordt namens ons door HubSpot geanalyseerd om rapporten over het bezoek en de door u bekeken pagina's te genereren. Als u niet wilt dat er gegevens via cookies worden verzameld, kunt de opslag van cookies te allen tijde verhinderen door dit in de instellingen van uw browser aan te geven.

Wij gebruiken de door ons via HubSpot verzamelde gegevens uitsluitend voor onze marketingactiviteiten. Uw gegevens kunnen vervolgens door ons worden gebruikt om contact met u op te nemen en om na te gaan welke van onze diensten voor u interessant zouden kunnen zijn. Als u zich abonneert op ons e-mailnieuws of whitepapers en andere documenten downloadt, kunnen wij via HubSpot uw bezoeken ook aan de hand van uw aanvullende gegevens analyseren. Dit betreft uw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij u gericht informeren over de onderwerpen van uw voorkeur. Ook het registratieproces verloopt via HubSpot. Door u als bezoeker van onze website te registreren kunt u meer te weten komen over ons bedrijf, kunt u content downloaden en kunt u ons contactgegevens en aanvullende informatie over uw bedrijf en uzelf verstrekken. Voor zo ver dit wettelijk is vereist, vragen wij u vooraf om uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens.

De via HubSpot verzamelde gegevens worden opgeslagen op de servers van onze contractpartner HubSpot in de Verenigde Staten. We hanteren de eisen die nodig zijn om te zorgen dat dit in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. HubSpot Inc. is gecertificeerd volgens de voorwaarden van het “EU – U.S. Privacy Shield Frameworks” en is onderworpen aan het TRUSTe Privacy Seal en het “US - Swiss Safe Harbor” raamverdrag. U kunt het volledige privacybeleid van HubSpot hier bekijken. Bovendien geeft HubSpot u hier informatie over de naleving van de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming door HubSpot Inc. Hier en hier geeft HubSpot informatie over de cookies die zij gebruiken.

Gegevensbescherming Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt standaard overgedragen aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics op deze website echter uitgebreid met de code “anonymizeIP”. Hierdoor wordt uw IP-adres vooraf door Google verkort in de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten die zijn genoemd in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het verlenen van andere diensten aan de website-exploitant met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor gepaste instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Ook kunt u het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link. Als alternatief voor de browser add-on, die met name op mobiele devices worden toegevoegd, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst verhindert. Het opt-out cookiebestand dat op uw device wordt geïnstalleerd is alleen geldig in de betreffende browser en alleen voor onze website. Als u de cookies uit die browser verwijdert, moet u het opt-out-cookiebestand opnieuw installeren. Wij gebruiken Google Analytics ook om gegevens van DoubleClick-cookies en AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Als u dit niet wilt, kunt u dit deactiveren via de Ads Preferences Manager. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://www.google.de/intl/en/policies/.

Social bookmarks

Onze website bevat social bookmarks (zoals Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing, Youtube). Social bookmarks zijn internetbladwijzers (favorieten) waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Op onze website zijn deze bookmarks slechts geïntegreerd als een link naar onze diensten. Pas nadat u op de ingesloten afbeeldingen hebt geklikt wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende serviceprovider, d.w.z. pas dan wordt gebruikersinformatie aan de betreffende dienstverlener overgedragen. Informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van websites met social bookmarks vindt u in de volgende gegevensbeschermingverklaringen. Het gebruik van de diensten als zodanig buiten onze website wordt uitsluitend geregeld door de gegevensbeschermingverklaringen van de betreffende dienstverlener.

Facebook social plug-ins

Deze functie maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (een witte “f” op een blauwe tegel, de term “Like” of een “thumb-up” teken) of hebben de toevoeging “Facebook Social Plug-In”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plug-ins zijn te bekijken op: developers.facebook.com/docs/plugins/ . Als u een website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en daarmee in de website ingebed. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door met deze plug-in door Facebook worden verzameld. Meer informatie treft u aan op: https://www.facebook.com/help/186325668085084 .

Door het installeren van de plug-in ziet Facebook dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u bijvoorbeeld op de “Like”-knop klikt of een opmerking verstuurt, wordt die informatie door uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Ook als u geen lid van Facebook bent, is het nog steeds mogelijk dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Nederland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, en ook uw daaraan verbonden rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, staan vermeld in de verklaring over gegevensbescherming van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy/. Bent u lid van Facebook en wilt u niet dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw Facebook-account koppelt, dan moet u zich bij Facebook afmelden voordat u internet bezoekt. Aanvullende instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden kunnen in de profielinstellingen van Facebook worden aangegeven: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Twitter

Deze website maakt gebruik van de knoppen voor de dienst Twitter. De knoppen worden ter beschikking gesteld door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Ze zijn te herkennen aan termen als “Twitter” of “Follow”, in combinatie met een gestileerde blauwe vogel. Door gebruik te maken van deze knoppen, kunt u een bericht of locatie delen op Twitter of ons op Twitter volgen. Als u een website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw server direct verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser verzonden. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die met deze plug-in door Twitter worden verzameld. Volgens Twitter worden alleen uw IP-adres en de URL van de website bij gebruik van de knop verzonden en worden deze gegevens niet gebruikt voor een ander doel dan de beschikbaarstelling van de knop. Aanvullende informatie is te vinden in de verklaring over gegevensbescherming van Twitter op https://twitter.com/privacy .

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken wij Google reCAPTCHA om interacties door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door zogenaamde bots, te controleren en te voorkomen. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd. De certificering van Google volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert dat Google de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming naleeft wanneer het gegevens verwerkt in de Verenigde Staten.

Via deze dienst kan Google vaststellen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld gebruikt. Behalve uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst te verlenen en te onderhouden.

De wettelijke basis wordt gevormd door Art. 6 Par. 1 lid f) AVG. Ons belang ligt in de veiligheid van onze aanwezigheid op internet, maar ook in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld in de vorm van spam. Google biedt meer informatie over de verwerking van uw gebruikersgegevens op https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk “linkedin.com”, dat wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043,USA (“LinkedIn”). Deze plug-ins zijn te herkennen aan een LinkedIn-logo. Als u een van onze websites oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van LinkedIn. Hierdoor hebben wij geen invloed op de hoeveelheid gegevens die met de plug-in wordt verzameld. Door het oproepen van de website die de plug-in bevat, zal aan LinkedIn worden doorgegeven welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Doet u dit terwijl u bent ingelogd als YouTube-lid, dan zal YouTube deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount(s) op deze platforms. Bent u tegelijkertijd ingelogd bij LinkedIn, dan kan LinkedIn deze informatie koppelen aan uw LinkedIn-account.

Houd er a.u.b. rekening mee dat deze informatie al zal worden uitgewisseld bij het oproepen van de website die de plug-in bevat, ongeacht of u al dan niet gebruikmaakt van de plug-in. Als u gebruikmaakt van de plug-in, bijvoorbeeld door op de knop “Share” te klikken, dan wordt de informatie direct aan LinkedIn overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, en ook uw daaraan verbonden rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, staan vermeld in de verklaring over gegevensbescherming van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Om de overdracht en opslag van gegevens over uzelf en uw surfgedrag door LinkedIn te voorkomen, moet u zich bij afmelden bij LinkedIn voordat u onze websites bezoekt en eventuele cookies uit uw browser verwijderen.

YouTube plug-ins (video’s)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van Youtube.nl/Youtube.com, dat – vertegenwoordigd door Google Inc. – wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, Cherry Ave., USA (“YouTube”). Als u een van onze webpagina's oproept die een dergelijke plug-in bevat, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube en wordt de plug-in door een melding aan uw browser op de website getoond. Hierdoor hebben wij geen invloed op de hoeveelheid gegevens die met deze knop door YouTube wordt verzameld. Door het oproepen van de website die de plug-in bevat, zal op de server van YouTube worden opgeslagen welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Doet u dit terwijl u bent ingelogd als YouTube-lid, dan zal YouTube deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount(s) op deze platforms. Als u functies van de plug-in gebruikt, zoals wanneer u op de startknop van een video klikt of een reactie verzendt, wordt die informatie bijvoorbeeld aan uw YouTube-gebruikersaccount gekoppeld. Dit is alleen te voorkomen door u bij YouTube af te melden voordat u de plug-in gebruikt. Informatie over de verzameling en het gebruik van de platforms of plug-ins is te vinden in de verklaring over gegevensbescherming op: https://www.youtube.com .

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (in het algemeen “cookies” genoemd) om uw voorkeuren op onze websites in kaart te brengen en de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die op uw device worden geplaatst. Aan de hand van deze gegevens is vast te stellen of er al eerder communicatie tussen uw device en onze websites heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunnen wij de inhoud van onze websites gericht afstemmen op uw behoeften en zo ons aanbod verbeteren. Alleen het cookiebestand op uw device wordt door ons geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens kunnen door cookies worden opgeslagen wanneer dit om technische redenen verplicht is, bijvoorbeeld voor een veilige login.

Sommige cookies zijn nodig voor een goede werking van onze websites. Bij bezoek aan onze website is daarom het eerste wat wij u vragen of u akkoord gaat met het gebruik en de opslag van cookies op uw device. Daarbij geven wij ook informatie hoe u cookies op een later moment kunt uitschakelen of opnieuw kunt inschakelen.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt, zullen wij een zogenaamd “do-not-track-cookie” instellen. Onze webserver herkent dan dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst. In deze situatie, of als u uw browser zo instelt dat deze in het algemeen geen cookies accepteert, kunnen er functionele beperkingen optreden, bijv. dat diensten zoals inlogvelden of inhoudsfilters niet beschikbaar zijn.

De cookie-technologie kan ook door derden worden gebruikt, bijvoorbeeld de bovengenoemde sociale netwerken die met social plug-ins op onze websites zijn geïntegreerd. Wij hebben geen toegang tot de cookies van derden en hebben geen invloed op het gebruik daarvan.

De meeste browsers zullen functionele cookies automatisch accepteren. U kunt de cookies die op uw device zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen of uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert. Dit kan echter leiden tot een beperking van ons aanbod. Raadpleeg de instructies in uw browser of van de fabrikant van uw device voor meer informatie over het verwijderen of weigeren van cookies.

Veiligheid

Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. De gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen in een veilige, niet-openbare werkomgeving. Als u per e-mail contact met ons op wilt nemen, moet u er rekening mee houden dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet is gegarandeerd. De inhoud van e-mails kan door derden worden bekeken. Daarom raden wij aan om vertrouwelijke informatie, zoals sollicitatiedocumenten, uitsluitend per post of via ons carrièreportaal te verzenden.

Aanpassing van ons Pricacy statement

Om wettelijke en/of organisatorische redenen kan het van tijd tot tijd nodig zijn dit Privacy statement aan te passen of te wijzigen. Bekijk regelmatig de meest recente versie. Door op de link te klikken die wordt weergegeven bij de vraag of u cookies wilt installeren, gaat u automatisch naar de betreffende verklaring. Eventuele wijzigingen zullen altijd van toepassing zijn op persoonlijke gegevens die in de toekomst worden verzameld. De bescherming van gegevens die vóór de wijziging door ons werden verzameld en opgeslagen blijft hierdoor ongewijzigd.

Uw recht op informatie, correctie en verwijdering; recht op herroeping

Op verzoek laten wij u graag weten welke gegevens over u (zoals naam of adres) door ons zijn opgeslagen. Wij kunnen alleen informatie verstrekken over uw eigen gegevens. Wij vragen begrip voor het feit dat wij u in het belang van de andere gebruikers van onze website, kunnen vragen uw identiteit te bewijzen.

Het is niet nodig een specifiek formulier voor een dergelijk verzoek in te vullen. Wij raden u echter wel aan om het schriftelijk te doen. Doe dit bij voorkeur via het e-mailadres [privacyfunctionaris@rittal.nl ] of maak gebruik van de contactmogelijkheden die in Impressum / legal vermeld staan.

Ongeacht de mogelijkheid om cookies uit of in te schakelen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het toekomstig verzamelen of gebruiken van uw gegevens. Ook kunt u te allen tijde eerder aan ons verleende toestemmingen intrekken, uw gegevens laten verwijderen of correcties aan ons doorgeven.

Voor uw vraag, verzoek om verwijdering, correctie, intrekking of herroeping hoeft u geen specifiek formulier in te vullen. Doe dit bij voorkeur via het e-mailadres [privacyfunctionaris@rittal.nl ] of maak gebruik van de contactmogelijkheden die in Impressum / legal vermeld staan.

Contact

Mocht u vragen hebben over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Doe dit bij voorkeur via [privacyfunctionaris@rittal.nl ], via de onderstaande contactadressen of via de contactgegevens in Impressum / legal. U kunt te allen tijde vragen of en welke van uw gegevens door ons worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ons per e-mail of brief vragen om blokkering, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens en om intrekking van eerder verleende toestemmingen. Ook eventuele suggesties ontvangen wij graag. Heeft u verzoeken om informatie, suggesties of klachten, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze privacy functionaris Mike Kelderman [privacyfunctionaris@rittal.nl].

Versie: Mei 2018