Winkelwagen

Informatietechnologie in de jeugd- en gehandicaptenzorg

Zorgorganisatie Triade: "Wij vertrouwen op Rittal IT-infrastructuur"

Mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en mensen met ernstige gezinsproblemen - zij staan centraal in de zorgverlening van Triade. Via 130 zorglocaties en met ambulante zorg aan huis bieden de 1400 medewerkers van Triade ondersteuning bij het wonen, werken en de persoonlijke ontwikkeling van 2000 cliënten in de provincie Flevoland. Zij verlenen hun zorg met hart en ziel en met veel persoonlijke aandacht voor de mens achter de cliënt.

De zorgsector is een dynamische wereld. Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de wetgeving, efficiëntie-eisen en verschuivingen bij de overheid zijn van invloed op de brede zorgpraktijk van Triade, die inmiddels zowel gehandicapten- als jeugdzorg omvat. De emancipatie van de zorggebruikers stond in de afgelopen decennia aan de basis van de groei van de vraag-gestuurde zorg. Triade slaagde erin om met nieuwe vormen van kleinschalige zorgverlening aan deze vraag te voldoen. In deze ontwikkeling speelde de afdeling ICT van Triade een belangrijke ondersteunende rol.

Beschikbaarheid

Op de gebieden financiën, personeelsbeleid en ICT maakt Triade gebruik van de faciliteiten van de Carante Groep, een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector. Met behoud van de eigen onafhankelijkheid delen de stichtingen binnen de Carante Groep kennis en productiemiddelen om schaal- en kostenvoordelen te realiseren.

Rob Timmerman, Hoofd ICT Triade: "Een deel van onze ICT applicaties draait op servers van de Carante Groep, maar de meest essentiële programmatuur hebben we op eigen servers in ons eigen datacenter gehuisvest. Voor het dagelijkse werk van onze zorgverleners is vooral ons PlanCare Dossier informatiesysteem onmisbaar. Dit systeem bevat al onze cliëntgegevens, de behandelplannen en de rapportages voor het zorgkantoor. Bij de keuze van onze IT-infrastructuur zijn we daarom niet over een nacht ijs gegaan."

Een optimale beschikbaarheid van de eigen ICT-systemen is van groot belang voor de dienstverlening van Triade. Een jaar geleden verhuisde het hoofdkantoor van Triade naar een nieuwe locatie in Lelystad. De gelegenheid werd aangegrepen om de IT-infrastructuur grondig te vernieuwen. Samen met ICT partner CAB holland zocht de ICT-afdeling van Triade naar een oplossing die optimaal aansloot op de functionele wensen van de stichting. Timmerman: "Het nieuwe kantoorgebouw is een huurpand en de ruimte voor het realiseren van het datacenter was beperkt. De voortschrijdende miniaturisering van de IT-apparatuur en de mogelijkheden van virtualisatie maken dat we op een beperkte ruimte toch een groot aantal processen kunnen herbergen. We hebben een optimale balans gezocht tussen extern en intern draaiende IT-diensten. De keuze tussen eigen beheer en hostingdiensten is tegenwoordig vooral een strategische keuze. In principe is alles ook via cloud-diensten in te vullen, maar gezien de gevoeligheden rondom het databeheer van patiëntgegevens kozen we voor een IT-systeem in eigen huis. Daarnaast maken we gebruik van applicaties die in het datacenter van de Carante Groep draaien. In ons huurpand wilden we zo weinig mogelijk structurele ingrepen doorvoeren, maar we wilden ook geen enkele afbreuk doen aan de betrouwbaarheid, dus we zochten naar oplossingen voor de stroomvoorziening, de behuizingen en de koeling die zowel compact als betrouwbaar zijn."

Plug and play

Triade wilde de beschikbare ruimte in het datacenter volledig voor de serverapparatuur benutten. Daarom is de UPS in een andere ruimte geplaatst. De unit van de vrije koeling staat op het dak van het gebouw. Marcel van Eeden, Technisch Directeur CAB holland: "Het was al snel duidelijk dat Triade het meest gebaat was bij het modulaire rack based koelsysteem van Rittal, ook omdat we na ingang van de huurperiode weinig tijd hadden om het geheel te plaatsen en aan te sluiten. Voor de uiteindelijke migratie hadden we een weekend de tijd, maar alles verliep zo voorspoedig dat het complete systeem al op zaterdag operationeel was. Dat alles zo soepel verliep is vooral te danken aan alle voorbereidingen die we in de aanloop naar de verhuizing hebben getroffen. Ondanks het feit dat slechts enkele honderden meter tussen het oude en het nieuwe pand moesten worden overbrugd, zijn de vertrouwelijke patiëntengegevens van Triade geen moment in gevaar geweest. De modulaire producten van Rittal hielpen ook mee - die mag je met recht 'plug and play' noemen."

Balans

Inmiddels draaien de servers alweer een jaar lang probleemloos in hun nieuwe omgeving. Drie Rittal TS8 racks worden op een betrouwbare en energie-efficiënte wijze gekoeld door een Rittal Liquid Cooling Package (LCP). Een vrije koeling op het dak benut voor een groot deel van het jaar de buitenlucht om het koelwater op de juiste temperatuur te brengen. De installatie is stil en neemt weinig ruimte in beslag, waardoor geen dure kantoorruimte verloren gaat. Timmerman: "Het is een efficiënt en betrouwbaar systeem en we zijn er bijzonder blij mee, maar het zou best kunnen dat we in de toekomst steeds meer ICT diensten uit de cloud betrekken. Grote veranderingen in de zorgsector, zoals de verschuiving van de AWBZ naar de WMO en de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, vragen om flexibele en schaalbare ICT-diensten. Daarom zoeken we constant naar de beste balans tussen externe en interne ICT-diensten, ook om te voorkomen dat er onder- of overcapaciteit ontstaat. Cloud-oplossingen, mits goed afgeschermd, bieden zekerheid en houden de kosten flexibel en zijn daardoor ook voor de zorgsector interessant."

Download