Winkelwagen

Standaard EM-velden

Afscherming tegen de standaard elektromagnetische storingsvelden

Storingsvelden kunnen zowel vanuit de omgeving op het instrument inwerken, als ook door gebruik van het instrument worden opgewekt en de omgeving beïnvloeden. Dit geldt zowel voor industriële toepassingen als voor apparaten in de woonomgeving.

De basiseis aan apparaten voor het bereiken van de elektromagnetische compatibiliteit luidt dan ook:

  • Storingsvelden van buiten

    Aanwezigheid van gedefinieerde storingsongevoeligheid (bescherming tegen stoorvelden van buiten)

  • Eigen stoorvelden

    Verhindering/vermindering van de storingsemissie (bescherming van de omgeving tegen eigen storingsvelden)

 

Bron of doel van elektromagnetische storingen kunnen zijn:

  • Netaansluitkabels
  • Signaal- en stuurkabels
  • Elektrische of elektronische modules, die elektromagnetische velden uitstralen of daardoor beïnvloed kunnen worden

Maar al standaard metalen behuizingen bieden elektrische apparaten een verregaande bescherming tegen elektromagnetische storingsvelden.

In de praktijk is aangetoond, dat voor meer dan 95 procent van alle toepassingen een standaard Rittal-behuizing voldoende afschermende werking bidt voor het bereiken van de elektromagnetische compatibiliteit.

Voor de afscherming tegen bijzonder intensieve elektromagnetische stoorvelden leest u a.u.b. hier verder.

Meer informatie

Hier vindt u het Mechatronik F&M-vakartikel "Der EMV-gerechte Schaltschrank"

downloaden