Winkelwagen

Intensieve EM-velden

Afscherming tegen bijzonder intensieve elektromagnetische storingsvelden

Bijzonder intensieve storingsvelden ontstaan bijvoorbeeld bij microgolfdrogen, vonkverspaningsinstallaties en in de hoogfrequente lastechniek. Hier zijn de standaard Rittal-behuizingen vaak niet meer voldoende. In plaats daarvan wordt in dit geval gebruik van de Rittal EMC-kast geadviseerd.

Hoge afschermende werking - zo wordt dat gedaan

De buitenoppervlakken van de behuizingen worden met een geleidende speciale afdichting zonder sleuven geleidend onderling verbonden. De inwendige oppervlakken en afdichtingsranden blijven blank. Corrosiebescherming wordt door de aluminium-zink-coating van het basismateriaal gerealiseerd.

Iedere behuizing is in de toepassing slechts zo goed, als deze is bewerkt!

Bij openingen voor zichtvlakken en klimatisering moet met het aanhouden van de afschermende werking rekening worden gehouden (afgeschermde vensters, maasdraadrasters).

  • Zo wordt afschermende werking weergegeven:

    In het afschermingsdempings-diagram wordt de afzwakking van de velden door de behuizingen in een logaritmische schaal via de frequentie getoond.

  • 20 dB afschermingsdemping komt overeen met een afzwakking met factor 10
  • 40 dB afschermingsdemping komt overeen met een afzwakking met factor 100
  • 60 dB afschermingsdemping komt overeen met een afzwakking met factor 1000
  • enz.

Meer informatie

Uitgangspunt voor de diagrammen zijn metingen van de afschermingsdempingen, die conform geschikte testvoorschriften (EN 61000-5-7, VG 95 373 Teil 15) worden uitgevoerd.

Hier vindt u meer diagrammen met de afschermingsdemping voor download als PDF-bestand