Winkelwagen

CE-conformiteit

CE-markering van de lege Rittal-behuizing

Lege behuizingen worden met betrekking tot de CE-markering aan een geldige EU-richtlijn toegekend, volgens welke een markeringsplicht resulteert, de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU met als uitgangspunt de typebeproeving conform DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Verdere relevante richtlijnen:
Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-richtlijn 2014/30/EU

Om verschillende redenen heeft Rittal in het verleden de lege behuizingen niet van de CE-markering voorzien, ondanks dat de beproevingen conform DIN EN 62208 waren uitgevoerd, die ook in de productdocumentatie en andere goedkeuringen zijn vastgelegd.

De markering volgt nu successief voor alle behuizingen, die als typebeproefde lege behuizingen conform DIN EN 62208 voor laagspanningsapparaatcombinaties conform DIN EN 60439-1 moeten worden gebruikt, in het kader van de aanpassingen van de typeplaten. Conformiteitsverklaringen kunnen indien nodig ook al voor de uiteindelijke markering van de producten ter beschikking worden gesteld omdat de betreffende beproevingen al in het verleden zijn uitgevoerd.

Omdat de als uitgangspunt voor de markering gebruikte norm niet voor behuizingen geldt, die door specifieke productnormen worden afgedekt (bijv. elektronicabehuizingen conform IEC 60297 of behuizingen voor informatietechnische inrichtingen), zullen volgens de huidige stand alleen de typische "Industriële behuizingen" voor laagspanningsschakelapparaatcombinaties worden gemarkeerd.

 

CE-markering basisinformatie

Dat steekt erachter

Bij de CE-markering gaat het niet om een certificering, waarbij fabrikanten vrijwillig positieve eigenschappen van hun producten door testinstanties laten bevestigen.

De CE-markering is een wettelijk voorgeschreven markering voor alle producten die aan de EU-richtlijnen voldoen.

Doel van de CE-markering is in de eerste plaats het opheffen van handelsbarrières binnen de EU-lidstaten. Het CE-symbool is een overheidssymbool en was in eerste instantie niet bestemd voor verbruikers en eindgebruikers. Het was bedoeld als een aanwijzing voor toezichthoudende autoriteiten, dat de gemarkeerde producten aan de eisen van de technische harmonisatierichtlijnen – grotendeels veiligheidseisen – voldoen . Het moet worden gezien als een „technisch paspoort“ voor bepaalde producten binnen de Europese Economische Ruimte.

Basis voor de CE-markering is het harmonisatieconcept van de Europese Commissie en de daarmee verbonden revaluatie van de Europese normering. Belangrijke inhoud is de wederzijdse erkenning van bestaande nationale voorschriften, normen en specificaties. Vooral ten behoeve van de bescherming van de verbruikers, waarbij gezondheid, veiligheid en milieu op de voorgrond staan.

CE-conformiteit