Winkelwagen

Rittal bereikt niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Op 25 mei 2015 ontvingen Rittal B.V., EPLAN Software & Services B.V., Phoenix Contact B.V. en Cito Benelux B.V. gezamenlijk het certificaat niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven de vier samenwerkende bedrijven verder vorm aan hun MVO-ambities en de gezamenlijke doelstelling hun CO2-uitstoot te verminderen.

Rittal, Eplan en Phoenix Contact zijn organisaties met producten en diensten op het gebied van industriële elektrotechniek, automatisering en IT. Cito Benelux is hun exclusieve back office dienstverlener. De vier bedrijven hebben een synergetische samenwerking met elkaar en trekken samen op in hun ambitie milieuvriendelijk en energiezuinig te ondernemen. Samen sterk voor een duurzame toekomst, dat is het uitgangspunt.

Investering verdient zich terug

De CO2-prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. DEKRA voert de verifiëring en certificering hiervan uit. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficient gebruik van materialen en duurzame energie. De vier bedrijven ervaren de certificering als een investing die zich onmiddelijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Het geeft ook gehoor aan wensen en eisen van interne- en externe stakeholders. Naast de eigen inspanningen, zoals het wagenpark met hybride auto's en de energiezuinige panden, bieden Rittal en Phoenix Contact een scala aan energiezuinige producten en EPLAN het efficient engineering concept. De beste oplossingen, die bijdragen leveren aan een verantwoorde toekomst.

Kiezen voor een duurzame toekomst

De vier organisaties ondernemen al jaren maatschappelijk verantwoord. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen. De certificering op trede 3 volgens de CO2-prestatieladder is een logische stap en onderstreept dat streven, vastgelegd in het MVO-beleid. Uitgangspunt is ook het versterken van de samenwerking met relaties door een bijdrage te leveren aan de CO2-doelstellingen die zij gesteld hebben. Samen met klanten, partnerorganisaties en kennisinstellingen kiezen de bedrijven bewust voor een duurzame toekomst door te zoeken naar de juiste balans tussen People, Planet & Profit.


Update - Audit april 2016

Ieder jaar wordt door DEKRA via een audit geverifieerd of wij nog steeds aan de gestelde voorwaarden van de CO2-Prestatieladder voldoen om recht te behouden op het certificaat (versie 2.2).

Sinds oktober 2015 is versie 3.0 van de CO2-Prestatieladder van kracht, volgens welke norm wij ook op 4 april 2016 geaudit zijn. Nadat wij nog een aantal aanvullende gegevens volgens de nieuwe norm hebben aangeleverd en onze CO2-rapportage door de Certificerende Instelling KIWA op 26 april a.s. is geverifieerd, (zie de verificatieverklaring) ontvangen wij naar verwachting binnenkort het nieuwe certificaat ‘CO2-Prestatieladder niveau 3, versie 3.0’. Na ontvangst zullen wij dit certificaat op onze website plaatsen.

Hieronder vindt u tevens de CO2-footprint 2015. Volgens de nieuwe versie 3.0 zullen wij voortaan ieder half jaar in plaats van 1x per jaar de CO2-footprint publiceren. De eerste halfjaarpublicatie over 2016 zal beschikbaar zijn eind juli/begin augustus.

Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Wij geven hiermee ook gehoor aan de wensen en eisen van onze interne en externe stakeholders. Onze doelstelling voor de periode 2010-2015, een CO2-reductie van 20%, is gerealiseerd. Voor de periode 2016-2020 is ons nieuwe streven de CO2-uitstoot verder te reduceren met 10%.