Winkelwagen

Klaar voor nieuwe norm NEN-EN-IEC 61439

31.07.2014. Straks is het opeens zomaar 1 november. Constructeurs van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen moeten vanaf 1 november kunnen aantonen dat het eindproduct aan alle normtechnische eisen voor de beoogde toepassing voldoet. Kunnen zij dat niet, dan lopen zij bij storingen en calamiteiten het risico op verzekeringsclaims.

Rittal Product Manager René Stenfert: “Het belangrijkste doel van de nieuwe norm is dat eindgebruikers verzekerd zijn van veilige en betrouwbare laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen. Daarvoor moeten de installaties aansluiten op het feitelijke gebruik ervan. Doordat de nieuwe norm strengere documentatie-eisen stelt ontstaan ook concrete risicovoordelen voor de paneel- en machinebouwers. Bij storingen of calamiteiten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, gebrekkig onderhoud of ongeoorloofde uitbreidingen, kan de oorspronkelijke constructeur niet langer aansprakelijk worden gesteld.”

Met Rittal klaar voor NEN-EN-IEC 61439

Rittal biedt alle middelen die paneel- en machinebouwers nodig hebben om zich tijdig aan de eisen van de nieuwe NEN 61439 norm te kunnen conformeren. Stenfert: “Alle Ri4Power producten voldoen al af-fabriek aan de nieuwe normeisen. De nieuwe versie van de engineeringssoftware Rittal Power Engineering maakt de afhandeling van de vereiste documentatie eenvoudig. Met één druk op de knop heeft de gebruiker de beschikking over de ontwerpverificatie die de norm voorschrijft, inclusief verwijzingen naar testrapporten.”