Bosch Rexroth AG

Een chiller in de ijzergieterij

Vanaf 40° C wordt het onbehaaglijk warm voor elektronica. In een ijzergieterij wordt het regelmatig nog heter. Het bedrijf Bosch Rexroth GmbH exploiteert op haar locatie in Lohr am Main een ijzergieterij met installatie voor zandvoorbereiding. Om de besturingselektronica te beschermen koos het bedrijf voor een koeloplossing die op vloeistof is gebaseerd, de Top Therm-chiller van Rittal.

Het concept voor deze op vloeistof gebaseerde, gecentraliseerde koeloplossing kreeg veel waardering.
Andreas Geeb, Bosch Rexroth AG

Stralings- en restwarmte is bijna overal aanwezig in de gieterij. Daarom zocht Bosch Rexroth AG samen met Rittal naar een oplossing om de procesveiligheid onafhankelijk van de extreme omgevingsomstandigheden te kunnen waarborgen. Het liefst zonder daarbij de kosten te laten stijgen.

Onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden

Een gecentraliseerde klimaatinfrastructuur met water als koelmedium zag Andreas Geeb als “enige zinvolle oplossing” om de warmte af te voeren, zonder daarbij de omgevingslucht verder thermisch te belasten. Nu is er een redundant uitgevoerde vloeistofkoeler uit de serie Top Therm-chillers van Rittal aangesloten op het waterleidingcircuit van de fabriek. Dit beschermt de techniek tegen oververhitting. Voor de klimatisering van de kasten worden echter ook lucht/water-warmtewisselaars toegepast.

Tot wel 40 % lagere energiekosten

Bij de aanschaf, energiebesparing en het onderhoud tekenden zich duidelijke kostenvoordelen af. In plaats van in elke kast met een eigen koelcircuit uit te rusten, wordt de warmte-energie bij toepassing van een lucht/water-warmtewisselaar aan één enkel koelcircuit overgedragen. Dit levert een energiebesparing op tot wel 40 %.

Minder onderhoud en hoge betrouwbaarheid

Ook de service- en onderhoudskosten zijn aanmerkelijk lager, omdat er slechts één compressor en één koelwaterpomp hoeven te worden onderhouden. De lekkagesensoren die foutmeldingen op het display weergeven, deze doorsturen naar de betreffende bewakingseenheden en de magneetventielen sluiten, zorgen voor een hoge mate van betrouwbaarheid. Afhankelijk van de temperatuur in de kast schakelt de regeling met Eco-modus de interne ventilator in of uit. En dat bespaart nog meer energie.