Duim techniek

Montagetijd besparen met vloerstaande VX25-kasten

Tijd is geld – dat geldt ook voor de besturingsbouwer Duim techniek uit het Nederlandse Veenendaal. Het middelgrote bedrijf is gespecialiseerd in elektrotechnische besturingen voor de afvalverwerking en de recyclingbranche. Elk van de intelligente besturingen die door de ongeveer 30 medewerkers van Duim techniek zijn gebouwd is uniek en de vervaardiging is zeer tijdrovend. “Wij zoeken daarom altijd naar nieuwe mogelijkheden om de montagetijd te minimaliseren”, vertelt Rijkjan Ploeg, die als fabrieksmanager bij Duim techniek verantwoordelijk is voor de elektrowerkplaats. Met de aanbouwkasten VX25 van Rittal is het mogelijk om tijd bij de montage te besparen.

Snelle montage is gewenst

Een specifieke taak bij Duim techniek is het koppelen van meerdere kasten. De nieuwe vloerstaande kasten van Rittal, met koppelafdichtingen die gemakkelijk en dus zeer snel zijn aan te brengen voordat de kasten worden gekoppeld. De nieuwe techniek voorkomt ook fouten bij de configuratie van de afzonderlijke kasten. Bovendien hoeft de bevestiging van de zijwand niet meer te worden vastgeschroefd – deze klikt gewoon op zijn plaats. Bij demontage is het dus niet meer nodig om de scharnierpennen van de VX25 te verwijderen. En ook dat draagt bij aan het verkorten van de montagetijd. “De scharnieren zijn zeer gemakkelijk en snel te bedienen, omdat de deuren eenvoudig zijn uit te tillen”, verklaart Ploeg

Ten opzichte van vroeger besparen wij hier al gauw een half uur per kast.
Rijkjan Ploeg, fabrieksmanager, Duim techniek

Bescherming in ruwe omgevingen

“Bij veel toepassingen zijn de omgevingsomstandigheden zeer moeilijk”, zegt Peter Geerts van het bedrijfsbureau van Duim techniek. “Daarbij wordt vaak niet zachtzinnig met de installaties omgegaan.” Bovendien zit er vaak veel stof in de lucht en dat is niet best voor de elektrische contacten en relais. Ook zijn er in veel installaties agressieve en corrosieve stoffen aanwezig. “Daarom is een goede bescherming van onze schakelpanelen van cruciaal belang voor een betrouwbare werking”, benadrukt Geerts. Als het enigszins mogelijk is, worden de kasten met de regeltechniek daarom ondergebracht in containers of in gesloten, stofvrije controleruimten. Maar dit is niet bij alle toepassingen mogelijk. Met de robuuste vloerstaande VX25-kasten levert Rittal in tal van toepassingen een bijdrage aan de bescherming en betrouwbaarheid van de besturingssystemen van Duim techniek. “Wij maken gebruik van de vloerstaande kasten van Rittal, omdat deze stabiel en betrouwbaar zijn. Bovendien bieden ze een goede bescherming in moeilijke omgevingsomstandigheden”, verklaart Geerts.

Gereduceerde complexiteit voor een hogere efficiëntie

Bij de vloerstaande VX25-kast van Rittal is alles gericht op een verhoging van de efficiëntie – en dat is in de praktijk al snel merkbaar. De basis van de VX25 vormt het nieuwe profielframe, dat zowel in het verticale als in het horizontale deel van het kastframe wordt gebruikt. Hierdoor is het aantal verschillende onderdelen aanzienlijk kleiner dan bij het voorgaande model. En minder onderdelen betekent een geringere complexiteit, iets wat direct tot uiting komt in een kleinere voorraad. Het resultaat zijn lagere kosten. “De vloerstaande VX25-kasten van Rittal helpen ons efficiënt te werken en zorgen voor een optimale bescherming tegen stof en andere schadelijke omgevingsfactoren”, vat Geerts samen.