SUISA

Muziek in de computerruimte

Als het succesvolle nummer “Last Christmas” te horen is in restaurants, winkels of op kerstmarkten, dan levert dit jaarlijks acht miljoen aan royalty's op. Met andere woorden, een deel van de winst die aan artiesten tijdens hun leven wordt uitgekeerd en later – zoals in dit geval – aan hun erfgenamen.

De SUISA (samentrekking van SUISse Auteurs) werd in 1923 opgericht. Deze coöperatieve vereniging van auteurs en muziekproducenten werd in het leven geroepen om de rechten van Zwitserse musici met betrekking tot hun royalty's te beschermen. Op dit moment hebben meer dan 37.000 componisten, tekstschrijvers en muziekproducenten zich in de SUISA verenigd. Om de talrijke licenties te beheren en de legitieme vergoedingen te innen zodra muziekstukken op het podium, op de radio of op de televisie worden gespeeld, is een moderne IT met een efficiënte infrastructuur de basisvoorwaarde. Hiervoor was een modernisering van de computerruimte op de locatie in Zürich nodig. Rittal realiseerde dit in nauwe samenwerking met de SUISA.

Wij zullen zeker gaan merken dat we geld besparen en parallel daaraan ook nog eens het milieu ontzien.
Thomas Lagler, projectmanager IT, SUISA

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid dankzij een eigen computerruimte

De uitdaging was dat de computerruimte uit de jaren zestig stamde en dat het hele vloeroppervlak van 150 m2 gekoeld moest worden om te voorkomen dat de servers oververhit raakten. Thomas Lagler, projectmanager IT bij de SUISA, licht toe: “In principe hoefden we misschien maar een ruimte van 15 m2 te koelen. Ook al zou dat economisch gezien nog steeds niet rendabel zijn geweest.” Daarom besloot de SUISA eind 2016 de computerruimte te moderniseren. Daarbij wilde men geen gebruik meer maken van outsourcing en moest de infrastructuur intern blijven. Als reden hiervoor noemt Lagler het streven naar veiligheid en niet meer afhankelijk te zijn van één aanbieder. De wensen die bij Rittal werden neergelegd waren een energie-efficiënte koeling en een optimalisatie van de branddetectie en -blussing.

At SUISA, four TS IT racks with two Liquid Cooling Packages (LCP) CW each plus an IT chiller were set up.

Warmte afvoeren waar deze ontstaat

Of een bedrijf nu gericht afzonderlijke racks koelt, met rijenkoeling werkt of de complete technische ruimte klimatiseert, kan afhankelijk van de behoefte per situatie worden bepaald. Direct aan het IT-rack gemonteerde klimaatmodulen voeren de warmte bijvoorbeeld meteen af waar deze ontstaat. En daar zijn ze bijzonder efficiënt in. Een concept dat de SUISA overtuigde. “Andere aanbieders vonden dat de bestaande verhoogde vloer een goed uitgangspunt was. Voor hen was het duidelijk we het oude concept konden voortzetten en aanvullend konden werken met een gescheiden Cold Cube/Hot Cube tussen de racks”, vertelt Thomas Lagler. Het concept van Rittal stelt echter iets heel anders voor. Bij de SUISA werden vier TS IT-racks met elk twee Liquid Cooling Packages (LCP) CW en één IT Chiller opgesteld. De LCP’s gebruiken gekoeld water als koelmedium en kunnen ook zeer grote hoeveelheden warmte van wel 55 kW per rack aan. Het principe is gebaseerd op een lucht/water-warmtewisselaar die het gekoelde water gebruikt om de opgewarmde lucht in de IT-racks te koelen. De temperatuur van de lucht die de server binnenkomt, is hierbij steeds de gewenste waarde. En deze temperatuur is door de klant zelf in te stellen. Momenteel raadt de American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, afgekort ASHRAE, intredetemperaturen aan die tussen 18° C en 27° C liggen. De LCP CW regelt deze gewenste waarde volledig automatisch door de water- en luchtvolumestroom aan te passen aan de werkelijke hoeveelheid te koelen warmte. Voor dit systeem hoefden bij de SUISA geen verbouwingen plaats te vinden. De racks zijn nu gesloten, d.w.z. door glazen deuren luchttechnisch gezien van de buitenwereld afgesneden. Op deze manier worden alleen de racks nog maar gekoeld.

Brandbewaking en -detectie

Het monitoringsysteem CMC III van Rittal vormt het hart van de brandbewaking en -detectie. Het systeem bestaat uit de centrale processing unit die in verbinding staat met diverse sensoren in de computerruimte voor temperatuur, toegang, lekkage, rook/brand en vocht in het rack. Zodra het in het rack te warm wordt, openen de deuren automatisch om de omgevingslucht in de computerruimte voor de koeling te gebruiken.

In het verleden beschikte de computerruimte niet over een eigen kWh-meter. Nu is het verbruik tot in de serverunit te bewaken en in kaart te brengen. En dat is een belangrijke stap naar energie-efficiëntie.

Overzicht

Project
SUISA (SUISse Auteurs)
Plaats
Zurich, Zwitserland
Branche
IT-infrastructure
Uitdaging

De oude computerruimte voldeed niet aan de eisen voor energie-efficiëntie, het complete 150 vierkante meter vloeroppervlak werd gekoeld

Energie-efficiënte koeling en optimalisatie van de branddetectie en -blussing

Oplossing

Rijenklimatisering (LCP CW) voert de warmte direct af waar deze ontstaat (tot wel 55 kW)

Rittal CMC III voor branddetectie (incl. sensoren voor temperatuur, lekkage en vocht)

Bewaking van het stroomverbruik tot in de laatste serverunit