Xylem Services GmbH

Verlaging van de bedrijfskosten met Blue e+ koelaggregaten van Rittal

Zowel bij de drinkwaterbereiding als de waterzuivering zorgt ozon voor schoon water. De productie van ozon vindt plaats in speciale installaties waarin het gas vrijkomt door elektrische ontlading. Een proces dat veel elektrische energie vergt. Een wereldwijd toonaangevende fabrikant van ozon-waterzuiveringsinstallaties is het in Herford gevestigde bedrijf Xylem Services GmbH. Het bedrijf maakt deel uit van de Xylem ondernemingsgroep die wereldwijd 12.500 medewerkers heeft. De installaties uit Herford worden onder de merknaam Wedeco wereldwijd verkocht. Omdat de energiekosten tijdens bedrijf relatief hoog zijn in vergelijking met de investeringskosten, hecht Xylem veel waarde aan een hoge energie-efficiëntie. Voor de koeling van de schakelpanelen maakt Xylem daarom gebruik van koelaggregaten uit de serie Blue e+ van Rittal.

Rittal bleek zeer betrouwbaar bij de levering van de kasten en de bijbehorende koeltechniek. Door de grote vraag hebben wij momenteel doorlooptijden van slechts vier weken in de productie. Dan is een systeemleverancier als Rittal heel belangrijk voor ons.
Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management bij Wedeco
Xylem relies on (wall-mounted) “Blue e+” cooling units from Rittal for cooling switchgear.

Vermogenselektronica heeft koeling nodig

De productie van ozon heeft elektrische energie nodig. Een installatie die bijvoorbeeld een kilogram ozon per uur produceert, verbruikt ongeveer 5 tot 6 kW. De huidige installatie voor een chemische fabriek in Taiwan kan tot 20 kilogram ozon per uur produceren en heeft daardoor een totaal aangesloten vermogen van meer dan 100 kW. Het vermogensverlies van een dergelijke installatie, dat in de kasten in warmte wordt omgezet, bedraagt ongeveer acht procent. Om de componenten in de kast tegen oververhitting te beschermen zijn in de voor de elektrotechniek geïnstalleerde Rittal TS 8-kasten ook twee koelaggregaten uit de nieuwe serie Blue e+ van Rittal ingebouwd. Deze koelaggregaten hebben elk een koelvermogen van 6 kW.

Bedrijfskosten aanzienlijk lager

De nieuwe koelaggregaten uit de serie Blue e+ realiseren een aanzienlijk hogere energie-efficiëntie dan de eerdere modellen. Vooral de hybride werking met de combinatie van heatpipe en koeling met compressoren kan in het deellastbereik zeer hoge energiebesparingen opleveren. De koeling wordt ingesteld op een kastbinnentemperatuur van 35 °C bij een omgevingstemperatuur van eveneens 35 °C. Bij lagere omgevingstemperaturen verbruiken de koelaggregaten aanmerkelijk minder energie. Bovendien functioneert ook de koeling met compressoren energiegeoptimaliseerd. De hoge energie-efficiëntie en de daaraan gekoppelde besparing op de bedrijfskosten voor de klant, is daarom een groot voordeel bij de installaties van Xylem. Vooral omdat ze praktisch 24 uur per dag draaien. Als de kastkoeling 2 kW minder verbruikt, leidt dat bij 8.500 bedrijfsuren per jaar al snel tot een bedrag dat in de vijf cijfers loopt. Klanten van Xylem kunnen zo gedurende de complete levensduur van de installatie besparen op de energiekosten.

Ondersteuning van meerdere spanningen is een voordeel

Juist voor internationaal actieve bedrijven zoals Xylem is de ondersteuning van meerdere spanningen van groot belang. Het maakt niet uit of de installatie in de Verenigde Staten, Japan, Mexico, Groot-Brittannië of in Duitsland wordt geleverd. De koelaggregaten zijn altijd geschikt voor aansluiting op de betreffende netspanningen. Vroeger moest Xylem een geschikt koelaggregaat voor de betreffende netspanning inbouwen of gebruikmaken van een extra transformator. Op de internationale markt is ook de certificering UL-Listing waar de koelaggregaten over beschikken van belang. Want in elk land zijn de formaliteiten en voorschriften voor de toelating weer anders. Ook de internationale beschikbaarheid van componenten, de bijbehorende service en de levering van onderdelen zijn belangrijk voor Xylem. Een met een internationaal aanwezige leverancier zoals Rittal beschikken ze daarvoor ter plaatse over een deskundig contactpersoon.

Overzicht

Project
Xylem Services GmbH
Plaats
Herford, Duitsland
Branche
Machine-Building
Uitdaging

Hoge energie-efficiëntie bij de koeling van schakelpanelen

Besparing op de energiekosten

Oplossing

Rittal TS 8-kasten

Twee Rittal Blue e+ koelaggregaten (elk 6 kW)